Prawo stanowione przez Izbę

2004-11-09 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 418/2004/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jacek Gągała)
Uchwała nr 419/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Krygier-Żmigrodzka)
Uchwała nr 420/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Antos-Poździk)
Uchwała nr 421/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Lewczuk)
Uchwała nr 422/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Delendowska)
Uchwała nr 423/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Stokowski)
Uchwała nr 424/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Widomska)
Uchwała nr 425/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Irena Brzezińska)
Uchwała nr 426/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Moszyńska)
Uchwała nr 427/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krystyna Mitosek-Szewczyk)
Uchwała nr 428/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wanda Blacha-Król)
Uchwała nr 429/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Janda)
Uchwała nr 430/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agata Niewczas)
Uchwała nr 431/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Irena Kowalik)
Uchwała nr 432/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Renata Szymanek-Dweik)
Uchwała nr 433/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marian Markiewicz)
Uchwała nr 434/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Edyta Markiewicz-Szczuka)
Uchwała nr 435/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Marmurowska-Michałowska)
Uchwała nr 436/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Opielak)
Uchwała nr 437/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Demidziuk)
Uchwała nr 438/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Albina Lesiecka-Wypych)
Uchwała nr 439/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Mazurek)
Uchwała nr 440/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Lidia Unifantowicz-Józefczak)
Uchwała nr 441/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Kołodzińska)
Uchwała nr 442/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Gołkiewicz)
Uchwała nr 443/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Matuszkiewicz)
Uchwała nr 444/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marian Bielecki)
Uchwała nr 445/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Roma Korzeniowska-Przysucha)
Uchwała nr 446/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Niemczuk)
Uchwała nr 447/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Bielecka)
Uchwała nr 448/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wiktor Rafałko)
Uchwała nr 449/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zbigniew Spoz)
Uchwała nr 450/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Spoz)
Uchwała nr 451/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grażyna Dworzycka)
Uchwała nr 452/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Michalska)
Uchwała nr 453/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Irena Wiśniewska-Paśniczek)
Uchwała nr 454/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Biernat)
Uchwała nr 455/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz)
Uchwała nr 456/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Ochal)
Uchwała nr 457/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anetta Pawlik)
Uchwała nr 458/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Piasecka)
Uchwała nr 459/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Niedziela)
Uchwała nr 460/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Filipowska)
Uchwała nr 461/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Lidia Rudko-Walczak)
Uchwała nr 462/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Kamińska)
Uchwała nr 463/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Leszek Łagód)
Uchwała nr 464/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Alina Łagód)
Uchwała nr 465/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Piasecka)
Uchwała nr 466/2004/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Stanisław Koza)
Uchwała nr 467/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Alicja Adamska)
Uchwała nr 468/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Kostrubała-Grochowska)
Uchwała nr 469/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stanisława Atras-Kornel)
Uchwała nr 470/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mariola Berek)
Uchwała nr 471/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Barszczewska)
Uchwała nr 472/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Kowalewska-Aleksandrowicz)
Uchwała nr 473/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Przemysław Łyjak)
Uchwała nr 474/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Romuald Walencow)
Uchwała nr 475/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Włodzimierz Szucki)
Uchwała nr 476/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Świć)
Uchwała nr 477/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Nóżka)
Uchwała nr 478/2004/4/RL W 09 (Anna Pietraszek)
Uchwała nr 479/2004/4/RL W 06 (Marianna Kuper)
Uchwała nr 480/2004/4/RL W 05 (Wira Dyminska)
Uchwała nr 481/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janusz Pomiankiewicz)
Uchwała nr 482/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Regina Frończuk)
Uchwała nr 483/2004/4/RL W 16 (Halina Basińska)
Uchwała nr 484/2004/4/RL W 02 (Piotr Mańkiewicz)
Uchwała nr 485/2004/4/RL W 16 (Małgorzata Drylska-Filip)
Uchwała nr 486/2004/4/RL W 14 (Grażyna Tutkaj)
Uchwała nr 487/2004/4/RL Duplikat PWZ (Barbara Szymańska)
Uchwała nr 488/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Pasternak)
Uchwała nr 489/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Zbytniewska-Markiewicz)
Uchwała nr 490/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Lipiec)
Uchwała nr 491/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Kośmider)

2004-11-17 - Okręgowa Rada Lekarska

Stanowisko nr 1/2004/4/R w sprawie szkolenia podyplomowego lekarzy
Uchwała nr 566/2004/4/R zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia składu Komisji Kultury ORL
Uchwała nr 567/2004/4/R w sprawie przyznania lauru medycznego

2004-11-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 492/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Raganowicz)
Uchwała nr 493/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Radwan)
Uchwała nr 494/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Michał Trojnar)
Uchwała nr 495/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Ruciński)
Uchwała nr 496/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Pawlina)
Uchwała nr 497/2004/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Halina Bogdańska)
Uchwała nr 498/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marzena Mierzicka)
Uchwała nr 499/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Więsyk)
Uchwała nr 500/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych Budzińska Beata
Uchwała nr 501/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Sodolski)
Uchwała nr 502/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zofia Petruczynik)
Uchwała nr 503/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Piotrowski)
Uchwała nr 504/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wanda Zadura)
Uchwała nr 505/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Roguś-Skorupska)
Uchwała nr 506/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Wołoszyn-Boczkowska)
Uchwała nr 507/2004/4/RL W 08 (Waldemar Mąkosa)
Uchwała nr 508/2004/4/RL W 14 (Wioletta Szczawińska)
Uchwała nr 509/2004/4/RL W 14 (Jakub Szczawiński)
Uchwała nr 510/2004/4/RL W 14 (Anna Mackiewicz)
Uchwała nr 511/2004/4/RL W 09 (Krzysztof Gałuszka)
Uchwała nr 512/2004/4/RL W 09 (Renata Anasiewicz)
Uchwała nr 513/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Hałabis)
Uchwała nr 514/2004/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Aleksandra Sobieszczańska-Droździel)

2004-11-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 515/2004/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Dorota Jackowska)
Uchwała nr 516/2004/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jolanta Fornal)
Uchwała nr 517/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Radosław Słomiany)
Uchwała nr 518/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Sekunda)
Uchwała nr 519/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Waldemar Dolecki)
Uchwała nr 520/2004/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jan Kondratowicz-Kucewicz)
Uchwała nr 521/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Pietraszek)
Uchwała nr 522/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Markiewicz)
Uchwała nr 523/2004/4/RL W 02 (Rafał Sempoch)
Uchwała nr 524/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Renata Janku-Pietrzyk)
Uchwała nr 525/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Taras)
Uchwała nr 526/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Rafał Sempoch)
Uchwała nr 527/2004/4/RL W 02 (Agnieszka Jezierska-Ostapczuk)
Uchwała nr 528/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Nowosadzka)
Uchwała nr 529/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Kępa)
Uchwała nr 530/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Pelc)
Uchwała nr 531/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Nowakowska)
Uchwała nr 532/2004/4/RL W 02 (Anna Momot)
Uchwała nr 533/2004/4/RL W 02 (Agata Morawska)
Uchwała nr 534/2004/4/RL W 02 (Piotr Skubis)
Uchwała nr 535/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Raszczepkin)
Uchwała nr 536/2004/4/RL W 02 (Kornelia Rygliszyn)
Uchwała nr 537/2004/4/RL W 02 (Paweł Krzeszowski)
Uchwała nr 538/2004/4/RL W 08 (Zbigniew Kwasek)
Uchwała nr 539/2004/4/RL W 02 (Katarzyna Chrzanowska)
Uchwała nr 540/2004/4/RL W 02 (Andrzej Kaczorowski)
Uchwała nr 541/2004/4/RL W 02 (Aneta Masiak)
Uchwała nr 542/2004/4/RL W 02 (Joanna Wnęk)
Uchwała nr 543/2004/4/RL W 02 (Mariusz Chomicki)
Uchwała nr 544/2004/4/RL W 02 (Marcin Błoński)
Uchwała nr 545/2004/4/RL W 02 (Tomasz Masiak)
Uchwała nr 546/2004/4/RL W 02 (Agnieszka Dyduch)
Uchwała nr 547/2004/4/RL W 02 (Magdalena Pluta)
Uchwała nr 548/2004/4/RL W 02 (Izabela Petlicka)
Uchwała nr 549/2004/4/RL W 02 (Patrycja Kozak)
Uchwała nr 550/2004/4/RL W 02 (Ewa Urbańska)
Uchwała nr 551/2004/4/RL W 02 (Małgorzata Gniwek)
Uchwała nr 552/2004/4/RL W 02 (Krystyna Skublewska-Banak)
Uchwała nr 553/2004/4/RL W 02 (Beata Chabros)
Uchwała nr 554/2004/4/RL W 02 (Sabina Polańska)
Uchwała nr 555/2004/4/RL W 02 (Grzegorz Prokop)
Uchwała nr 556/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jarosław Sobieszczański)
Uchwała nr 557/2004/4/RL W 02 (Agnieszka Ciężki)

2004-11-30 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 558/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Berger)
Uchwała nr 559/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Hanna Wiśniewska-Ślusarz)
Uchwała nr 560/2004/4/RL W 02 (Agata Czarnopyś)
Uchwała nr 561/2004/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Zbigniew Kwasek)
Uchwała nr 562/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Aleksandra Pańków)
Uchwała nr 563/2004/4/RL W 02 (Marta Węgrzyn-Bąk)
Uchwała nr 564/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krystyna Szymula)
Uchwała nr 565/2004/4/RL W 02 (Aneta Wnuk)
Uchwała nr 566/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Waldemar Gliniewicz)
Uchwała nr 567/2004/4/RL W 02 (Aneta Witek-Kuchta)
Uchwała nr 568/2004/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Leokadia Łuczak)
Uchwała nr 569/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jadwiga Bortkiewicz-Gliniewicz)
Uchwała nr 570/2004/4/RL W 02 (Paweł Troć)
Uchwała nr 571/2004/4/RL W 02 (Michał Szczubkowski)
Uchwała nr 572/2004/4/RL W 02 (Krzysztof Bąk)
Uchwała nr 573/2004/4/RL W 02 (Aleksandra Bartuzi)
Uchwała nr 574/2004/4/RL W 02 (Tomasz Kucmin)
Uchwała nr 575/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Juśkiewicz)
Uchwała nr 576/2004/4/RL W 02 (Karolina Łopacka-Szatan)
Uchwała nr 577/2004/4/RL W 02 (Krzysztof Olszewski)
Uchwała nr 578/2004/4/RL W 02 (Artur Paterski)
Uchwała nr 579/2004/4/RL W 02 (Agnieszka Pikuła)
Uchwała nr 580/2004/4/RL W 02 (Tomasz Pikuła)
Uchwała nr 581/2004/4/RL W 02 (Ewa Domańska-Glonek)
Uchwała nr 582/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marianna Cichocka)
Uchwała nr 583/2004/4/RL W 02 (Krzysztof Flis)
Uchwała nr 584/2004/4/RL W 02 (Sylwia Mazurek)
Uchwała nr 585/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Jędrzejkiewicz)
Uchwała nr 586/2004/4/RL W 02 (Małgorzata Kurzyna)
Uchwała nr 587/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Lewandowski)
Uchwała nr 588/2004/4/RL W 02 (Katarzyna Garbacz)
Uchwała nr 589/2004/4/RL W 02 (Michał Bąk)
Uchwała nr 590/2004/4/RL W 02 (Przemysław Grzegorzak)
Uchwała nr 591/2004/4/RL W 02 (Katarzyna Szymańska)
Uchwała nr 592/2004/4/RL W 02 (Grażyna Górska-Kłos)
Uchwała nr 593/2004/4/RL W 02 (Agnieszka Rudnik)
Uchwała nr 594/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożenna Gozdalska-Jurkowska)
Uchwała nr 595/2004/4/RL W 02 (Katarzyna Tomkiewicz)
Uchwała nr 596/2004/4/RL W 02 (Bogusław Brzozowicz)
Uchwała nr 597/2004/4/RL W 02 (Agnieszka Szumiło)
Uchwała nr 598/2004/4/RL W 02 (Ewa Miraszewska)
Uchwała nr 599/2004/4/RL W 02 (Justyna Żelazowska-Posiej)
Uchwała nr 600/2004/4/RL W 02 (Magdalena Kwiatosz)
Uchwała nr 601/2004/4/RL W 02 (Piotr Mamcarz)
Uchwała nr 602/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Wałecki)
Uchwała nr 603/2004/4/RL W 02 (Marek Paździor)
Uchwała nr 604/2004/4/RL W 02 (Beata Samborska-Żulińska )
Uchwała nr 605/2004/4/RL W 02 (Agnieszka Jezierska)
Uchwała nr 606/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Pilipiuk)
Uchwała nr 607/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Waldemar Mąkosa)
Uchwała nr 608/2004/4/RL W 02 (Ilona Krupa)
Uchwała nr 609/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Teresa Munir)
Uchwała nr 610/2004/4/RL W 02 (Magdalena Jaraszkiewicz)
Uchwała nr 611/2004/4/RL W 02 (Klaudyna Kieca-Brzozowicz)
Uchwała nr 612/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Rudnicka-Siwek)
Uchwała nr 613/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grażyna Uranowska-Lackowska)
Uchwała nr 614/2004/4/RL W 02 (Marcin Melaniuk)
Uchwała nr 615/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grażyna Pyszycka-Tymoszuk)
Uchwała nr 616/2004/4/RL W 02 (Ewa Wojewoda)
Uchwała nr 617/2004/4/RL W 02 (Paweł Wojewoda)
Uchwała nr 618/2004/4/RL W 02 (Anna Koślak)
Uchwała nr 619/2004/4/RL W 02 (Joanna Wąsowicz-Sztembis)
Uchwała nr 620/2004/4/RL W 02 (Rafał Sztembis)
Uchwała nr 621/2004/4/RL W 02 (Justyna Koszel)
Uchwała nr 622/2004/4/RL W 02 (Anna Wróbel)
Uchwała nr 623/2004/4/RL W 02 (Maja Wójcik)
Uchwała nr 624/2004/4/RL W 02 (Katarzyna Żuk)
Uchwała nr 625/2004/4/RL W 02 (Małgorzata Bystrek)
Uchwała nr 626/2004/4/RL W 02 (Justyna Morylowska)
Uchwała nr 627/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Spychalska)
Uchwała nr 628/2004/4/RL W 02 (Przemysław Kleinrok)
Uchwała nr 629/2004/4/RL W 16 (Eleonora Sidorowicz)
Uchwała nr 630/2004/4/RL W 16 (Stanisław Garbalski)
Uchwała nr 631/2004/4/RL W 16 (Tadeusz Popik)
Uchwała nr 632/2004/4/RL W 16 (Zofia Horodko-Rybicka)
Uchwała nr 633/2004/4/RL W 16 (Manal Nasser)
Uchwała nr 634/2004/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Hanna Saczko)
Uchwała nr 635/2004/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Urszula Chmielowiec)
Uchwała nr 636/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Denisiuk)
Uchwała nr 637/2004/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Skrzypczak)