Prawo stanowione przez Izbę

2004-06-16 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 56/2004/4/R w sprawie przyznania Dyplomu Laur Medyczny