Prawo stanowione przez Izbę

2005-11-05 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała nr 1/2005/5/R w sprawie przyjęcia regulaminu obrad XXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Apel nr 1/2005/5/R w sprawie ewentualnego przekształcenia prawa użytkowania nieruchomości w Lublinie, przy ul. Chmielnej 4
Rezolucja nr 1/2005/5/R w sprawie podjęcia działań w zakresie zwiększenia finansowania placówek ochrony zdrowia
Uchwała nr 2/2005/5/R w sprawie przyjęcia porządku obrad XXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Apel nr 2/2005/5/R w sprawie podjęcia działań dotyczących zmian rozliczania ze Skarbem Państwa zleconych zadań
Uchwała nr 3/2005/5/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego ORL za lata 2001-2005
Uchwała nr 4/2005/5/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego finansowego z działalności Lubelskiej Izby Lekarskiej za lata 2001 - 2005
Uchwała nr 5/2005/5/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego OKR za lata 2001 - 2005.
Uchwała nr 6/2005/5/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego OSL za lata 2001 - 2005
Uchwała nr 7/2005/4/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego OROZ za lata 2001 - 2005
Uchwała nr 8/2005/5/R w sprawie ustalenia liczby członków organów LIL oraz OKW na V kadencję
Uchwała nr 9/2005/5/R w sprawie udzielenia absolutorium ORL za okres lat 2001 - 2005
Uchwała nr 10/2005/5/R w sprawie stwierdzenia wyboru na Przewodniczącego ORL w Lublinie
Uchwała nr 11/2005/5/R w sprawie stwierdzenia wyboru na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Uchwała nr 12/2005/5/R w sprawie stwierdzenia wyboru na członków Okręgowej Rady Lekarskiej
Uchwała nr 13/2005/4/R w sprawie stwierdzenia wyboru na zastępców OROZ
Uchwała nr 14/2005/5/R w sprawie stwierdzenia wyboru na członków OSL
Uchwała nr 15/2005/5/R w sprawie stwierdzenia wyboru na członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr 16/2005/5/R w sprawie stwierdzenia wyboru na Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy
Uchwała nr 17/2005/5/R w sprawie stwierdzenia wyboru na członków Okręgowej Komisji Wyborczej
Uchwała nr 18/2005/5/R w sprawie nowej formy wyróżniania lekarzy

2005-11-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2326/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Jajuga)
Uchwała nr 2327/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Przytuła-Piłat)
Uchwała nr 2328/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maciej Krzaczek)
Uchwała nr 2329/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Agnieszka Kostrzewa)
Uchwała nr 2330/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Kułak)
Uchwała nr 2331/2005/4/RL W 02 (Joanna Bożyk)
Uchwała nr 2332/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Chęcińska-Marecka)
Uchwała nr 2333/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Krzysztof Misterek)
Uchwała nr 2334/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Urbański)
Uchwała nr 2335/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Harasim-Grossmann)
Uchwała nr 2336/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Źródło)
Uchwała nr 2337/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Robert Zymon)
Uchwała nr 2338/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krystyna Sikora)
Uchwała nr 2339/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Szklarczyk-Stępniak)
Uchwała nr 2340/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Nowicka-Zeh)
Uchwała nr 2341/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Kościuszko)
Uchwała nr 2342/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Alina Wesołowska-Przystupa)
Uchwała nr 2343/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Mierzwa)
Uchwała nr 2344/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Józef Pałka)
Uchwała nr 2345/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mariola Kucia-Kręblaś)
Uchwała nr 2346/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Franciszka Barwińska-Altmajer)
Uchwała nr 2347/2005/4/RL W 02 (Magdalena Paluch)
Uchwała nr 2348/2005/4/RL W 14 (Radosław Śpiewak)
Uchwała nr 2349/2005/4/KK Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie - zmiana
Uchwała nr 2350/2005/4/RL W 14 (Marzena Jelonek)
Uchwała nr 2351/2005/4/RL W 14 (Joanna Szewczak-Mucha)
Uchwała nr 2352/2005/4/RL W 16 (Ewa Miącz)

2005-11-16 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 1/2005/5/R uchwała w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 2/2005/5/R w sprawie przyznania ryczałtów za używanie prywatnych samochodów osobowych dla celów służbowych
Uchwała nr 5/2005/5/R w sprawie ustalenia liczby członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Uchwała nr 6/2005/5/R w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów członków Prezydium ORL

2005-11-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Przemysław Wójcicki)
Uchwała nr 2/2005/5/RL W 09 (Paulina Sierant-Klisz)
Uchwała nr 3/2005/5/RL W 09 (Kornelia Krzeszowska)
Uchwała nr 4/2005/5/RL W 16 (Leon Juszczak)
Uchwała nr 5/2005/5/RL W 16 (Halina Kozicka-Winiarczyk)
Uchwała nr 6/2005/5/RL W 14 (Juliusz Tokarski)
Uchwała nr 7/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Izabela Pyrzyna-Wojnow)
Uchwała nr 8/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wanda Adamska)
Uchwała nr 9/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Kostyra)
Uchwała nr 10/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marian Domagała)
Uchwała nr 11/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Alicja Wawerska)
Uchwała nr 12/2005/5/RL W 02 (Łukasz Łobejko)
Uchwała nr 13/2005/5/RL W 02 (Joanna Topolska)
Uchwała nr 14/2005/5/RL W 02 (Jolanta Łagożna)
Uchwała nr 15/2005/5/RL W 02 (Wojciech Bałanda)
Uchwała nr 16/2005/5/RL W 02 (Iwona Cienkusz)
Uchwała nr 17/2005/5/RL W 02 (Piotr Krupa)
Uchwała nr 18/2005/5/RL W 02 (Marta Malicka)
Uchwała nr 19/2005/5/RL W 02 (Marcin Grzesik)
Uchwała nr 20/2005/5/RL W 02 (Anna Frelik)
Uchwała nr 21/2005/5/RL W 14 (Lidia Chwałek)
Uchwała nr 22/2005/5/RL W 02 (Przemysław Nitek)
Uchwała nr 23/2005/5/RL W 02 (Tomasz Wołyniak)
Uchwała nr 24/2005/5/RL Duplikat PWZ (Maria Majewska-Stępińska)
Uchwała nr 25/2005/5/RL W 02 (Małgorzata Zajdel-Paśniczek)
Uchwała nr 26/2005/5/RL Duplikat PWZ (Piotr Stokowski)
Uchwała nr 27/2005/5/RL W 02 (Sylwia Raszczepkin)
Uchwała nr 28/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Gawlik)
Uchwała nr 29/2005/5/RL W 02 (Małgorzata Budzińska)
Uchwała nr 30/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Skrzyńska)
Uchwała nr 31/2005/5/RL W 02 (Marek Tomaszewski)
Uchwała nr 32/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wanda Walkiewicz)
Uchwała nr 33/2005/5/RL W 02 (Tomasz Jastrzębski)
Uchwała nr 34/2005/5/RL W 02 (Ewa Makowska-Szczygieł)
Uchwała nr 35/2005/5/RL W 02 (Patrycja Czerwińska)
Uchwała nr 36/2005/5/RL W 02 (Monika Tomaszewska)
Uchwała nr 37/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Leńczuk)
Uchwała nr 38/2005/5/RL W 02 (Henryk Gomuła)
Uchwała nr 39/2005/5/RL W 02 (Tomasz Kamiński)
Uchwała nr 40/2005/5/RL W 02 (Krystian Kotiuszko)
Uchwała nr 41/2005/5/RL W 02 (Małgorzata Czernichowska)
Uchwała nr 42/2005/5/RL W 02 (Michał Gryboś)
Uchwała nr 43/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Kusy)
Uchwała nr 44/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Czamara)
Uchwała nr 45/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Burzyńska-Kwiatkowska)
Uchwała nr 46/2005/5/RL W 02 (Katarzyna Naumiuk-Sojczuk)
Uchwała nr 47/2005/5/RL W 02 (Katarzyna Krupińska)
Uchwała nr 48/2005/5/RL W 02 (Edyta Golonka)
Uchwała nr 49/2005/5/RL W 02 (Sebastian Sojczuk)
Uchwała nr 50/2005/5/RL W 02 (Jacek Szczygielski)
Uchwała nr 51/2005/5/RL W 02 (Karina Broniek-Kowalik)
Uchwała nr 52/2005/5/RL W 02 (Radosław Lipski)
Uchwała nr 53/2005/5/RL W 02 (Ewa Lipska)
Uchwała nr 54/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grażyna Klenk-Jarząbek)
Uchwała nr 55/2005/5/RL W 02 (Krzysztof Szubartowski)
Uchwała nr 56/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Walkiewicz-Boczek)
Uchwała nr 57/2005/5/RL W 02 (Marta Dudzińska)
Uchwała nr 58/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Zygo)
Uchwała nr 59/2005/5/RL W 02 (Łukasz Dudek)
Uchwała nr 60/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grażyna Michalska)
Uchwała nr 61/2005/5/RL W 02 (Elżbieta Siek)
Uchwała nr 62/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Lipnicki)
Uchwała nr 63/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zbigniew Zagórski)
Uchwała nr 64/2005/5/RL W 02 (Jarosław Kusz)
Uchwała nr 65/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Lechowska)
Uchwała nr 66/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Samolej)
Uchwała nr 67/2005/5/RL W 02 (Maria Kusz)
Uchwała nr 68/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Zioło)
Uchwała nr 69/2005/5/RL W 02 (Jan Siwiec)
Uchwała nr 70/2005/5/RL W 02 (Paweł Płaza)
Uchwała nr 71/2005/5/RL W 02 (Małgorzata Kowal)
Uchwała nr 72/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Edward Ćwierz)
Uchwała nr 73/2005/5/RL W 02 (Karolina Radwan-Kwiatek)
Uchwała nr 74/2005/5/RL W 02 (Maciej Kwiatek)
Uchwała nr 75/2005/5/RL W 02 (Jakub Gołyski)
Uchwała nr 76/2005/5/RL W 02 (Radosław Niebrzegowski)
Uchwała nr 77/2005/5/RL W 02 (Milena Niebrzegowska)
Uchwała nr 78/2005/5/RL W 02 (Anna Barej)
Uchwała nr 79/2005/5/RL W 09 (Agata Morawska)
Uchwała nr 80/2005/5/RL W 02 (Tomasz Wnuk)
Uchwała nr 81/2005/5/RL W 02 (Paulina Suszek)
Uchwała nr 82/2005/5/RL W 02 (Łukasz Barczewski)
Uchwała nr 83/2005/5/RL W 02 (Iwona Łyp)
Uchwała nr 84/2005/5/RL W 02 (Dorota Krzysiak-Orkisz)
Uchwała nr 85/2005/5/RL W 02 (Tomasz Knapik)
Uchwała nr 86/2005/5/RL W 02 (Anna Mazur)
Uchwała nr 87/2005/5/RL W 02 (Karolina Zając)
Uchwała nr 88/2005/5/RL W 19 (Rafał Górczyński)
Uchwała nr 89/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agata Chrzanowska-Kijek)
Uchwała nr 90/2005/5/RL W 02 (Sławomir Żurek)
Uchwała nr 91/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Dąbrowski)
Uchwała nr 92/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Demczuk)
Uchwała nr 93/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stanisław Lorenc)
Uchwała nr 94/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stanisław Lorenc)
Uchwała nr 95/2005/5/RL W 02 (Piotr Jasielski)
Uchwała nr 96/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Lucyna Sokal-Kwiecień)
Uchwała nr 97/2005/5/RL W 02 (Arkadiusz Cygańczuk)
Uchwała nr 98/2005/5/RL W 02 (Aneta Dudek)
Uchwała nr 99/2005/5/RL W 02 (Beata Piechnik)
Uchwała nr 100/2005/5/RL W 02 (Piotr Raszczepkin)
Uchwała nr 101/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Leszek Gilewicz)
Uchwała nr 102/2005/5/RL W 02 (Hanna Bichta)
Uchwała nr 103/2005/5/RL W 02 (Mateusz Polberg)
Uchwała nr 104/2005/5/RL W 02 (Beata Janek)
Uchwała nr 105/2005/5/RL W 02 (Anna Kajczuk)
Uchwała nr 106/2005/5/RL W 02 (Eliza Trzaskowska)
Uchwała nr 107/2005/5/RL W 02 (Anna Korkosz)
Uchwała nr 108/2005/5/RL W 14 (Urszula Piwkowska)
Uchwała nr 109/2005/5/RL W 14 (Przemysław Grzegorzak)
Uchwała nr 110/2005/5/RL W 02 (Marcin Serwacki)
Uchwała nr 111/2005/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Regina Frończuk)
Uchwała nr 112/2005/5/KK Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 113/2005/5/RL W 06 (Abdulhakim Moqbil)
Uchwała nr 114/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Antoni Malarzewski)
Uchwała nr 115/2005/5/RL W 06 (Irena Chlebcewicz-Łazańska)
Uchwała nr 116/2005/5/RL W 02 (Paweł Walasek)

2005-11-29 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 117/2005/5/RL W 02 (Ireneusz Podkański)
Uchwała nr 118/2005/5/RL W 02 (Tomasz Patejuk)
Uchwała nr 119/2005/5/RL W 02 (Krystian Romańczuk)
Uchwała nr 120/2005/5/RL W 02 (Monika Woźniak)
Uchwała nr 121/2005/5/RL W 02 (Józef Kotarski)
Uchwała nr 122/2005/5/RL W 02 (Joanna Janowska)
Uchwała nr 123/2005/5/RL W 02 (Tomasz Igras)
Uchwała nr 124/2005/5/RL W 02 (Elżbieta Janda)
Uchwała nr 125/2005/5/RL W 02 (Anna Nowakowska)
Uchwała nr 126/2005/5/RL W 02 (Jakub Oleszek)
Uchwała nr 127/2005/5/RL W 02 (Sylwia Targońska)
Uchwała nr 128/2005/5/RL W 02 (Agnieszka Krzykała)
Uchwała nr 129/2005/5/RL W 02 (Marta Morawska)
Uchwała nr 130/2005/5/RL W 02 (Katarzyna Wójtowicz-Chomicz)
Uchwała nr 131/2005/5/RL W 02 (Justyna Kozińska)
Uchwała nr 132/2005/5/RL W 02 (Anna Jarosz)
Uchwała nr 133/2005/5/RL W 02 (Magdalena Błaszko)
Uchwała nr 134/2005/5/RL W 02 (Ewa Jóźwicka)
Uchwała nr 135/2005/5/RL W 02 (Małgorzata Denkowska)
Uchwała nr 136/2005/5/RL W 02 (Katarzyna Kurek)
Uchwała nr 137/2005/5/RL W 02 (Zbigniew Dajewski)
Uchwała nr 138/2005/5/RL W 02 (Dorota Ziętecka)
Uchwała nr 139/2005/5/RL W 02 (Beata Początek-Domańska)
Uchwała nr 140/2005/5/RL W 02 (Anna Gruszczak)
Uchwała nr 141/2005/5/RL W 02 (Andrzej Hermanowicz)
Uchwała nr 142/2005/5/RL W 02 (Marcin Wilk)
Uchwała nr 143/2005/5/RL W 02 (Katarzyna Cieślik)
Uchwała nr 144/2005/5/RL W 02 (Renata Szewczak)
Uchwała nr 145/2005/5/RL W 02 (Marzena Wieczerzak-Jarząbek)
Uchwała nr 146/2005/5/RL W 02 (Monika Wasil)
Uchwała nr 147/2005/5/RL W 02 (Małgorzata Słowik)
Uchwała nr 148/2005/5/RL W 02 (Piotr Partyka)
Uchwała nr 149/2005/5/RL W 02 (Grzegorz Duński)
Uchwała nr 150/2005/5/RL W 02 (Regina Dudzicz)
Uchwała nr 151/2005/5/RL W 02 (Tomasz Domański)
Uchwała nr 152/2005/5/RL W 02 (Magdalena Szymanek)
Uchwała nr 153/2005/5/RL W 02 (Magdalena Stachura)
Uchwała nr 154/2005/5/RL W 02 (Andrzej Wydrych)
Uchwała nr 155/2005/5/RL W 02 (Przemysław Mitura)
Uchwała nr 156/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Chmielewski)
Uchwała nr 157/2005/5/RL W 02 (Marcin Wdowiak)
Uchwała nr 158/2005/5/RL W 02 (Ludwik Jasiński)
Uchwała nr 159/2005/5/RL W 02 (Grzegorz Małaj)
Uchwała nr 160/2005/5/RL W 02 (Katarzyna Karwasik-Kajszczarek)
Uchwała nr 161/2005/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Katarzyna Marzec)
Uchwała nr 162/2005/5/RL W 02 (Sylwia Kołodziej)
Uchwała nr 163/2005/5/RL W 02 (Monika Łagowska-Lenard)
Uchwała nr 164/2005/5/RL W 02 (Rafał Lenard)
Uchwała nr 165/2005/5/RL W 02 (Magdalena Samisz)
Uchwała nr 166/2005/5/RL W 02 (Anna Steć)
Uchwała nr 167/2005/5/RL W 02 (Magdalena Chyła)
Uchwała nr 168/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elena Domasevich)
Uchwała nr 169/2005/5/RL W 02 (Michał Fik)
Uchwała nr 170/2005/5/RL W 16 (Jan Michalski)
Uchwała nr 171/2005/5/RL W 02 (Krystyna Pocińska)
Uchwała nr 172/2005/5/RL W 02 (Agnieszka Piebiak-Dajewska)
Uchwała nr 173/2005/5/RL W 02 (Jolanta Budzyńska)
Uchwała nr 174/2005/5/RL W 02 (Dagmara Kucharska)
Uchwała nr 175/2005/5/RL W 02 (Magdalena Wnuk)
Uchwała nr 176/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Hanna Walczak)
Uchwała nr 177/2005/5/RL W 02 (Bartłomiej Balak)
Uchwała nr 178/2005/5/RL W 02 (Anna Bukowińska)
Uchwała nr 179/2005/5/RL W 02 (Jarosław Bogaczewicz)
Uchwała nr 180/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Lubomira Kotowska-Biegaj)
Uchwała nr 181/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Zawiślak)
Uchwała nr 182/2005/5/RL W 02 (Michał Bronisz)
Uchwała nr 183/2005/5/RL W 02 (Małgorzata Piekarczyk)
Uchwała nr 184/2005/5/RL W 02 (Agnieszka Czaja)
Uchwała nr 185/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Said Al Bayati)
Uchwała nr 186/2005/5/RL W 02 (Adam Hamerla)
Uchwała nr 187/2005/5/RL W 02 (Stanisław Stużuk)
Uchwała nr 188/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Alicja Morawicz-Borówka)
Uchwała nr 189/2005/5/RL W 02 (Dariusz Bednarczyk)
Uchwała nr 190/2005/5/RL W 02 (Tomasz Mróz)
Uchwała nr 191/2005/5/RL W 02 (Katarzyna Mróz)
Uchwała nr 192/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Sobczuk)
Uchwała nr 193/2005/5/RL W 02 (Aneta Szpakowska)
Uchwała nr 194/2005/5/RL W 02 (Marlena Brzęk)
Uchwała nr 195/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Paradowska-Kędzierawska)
Uchwała nr 196/2005/5/RL W 02 (Daniel Bzowski)
Uchwała nr 197/2005/5/RL W 02 (Mariola Kędra)
Uchwała nr 198/2005/5/RL W 02 (Beata Torbiczuk-Oremczuk)
Uchwała nr 199/2005/5/RL W 02 (Michał Fronczek)
Uchwała nr 200/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Doman-Kozak)
Uchwała nr 201/2005/5/RL W 02 (Magdalena Naja-Wiśniewska)
Uchwała nr 202/2005/5/RL W 02 (Anna Karpiuk)
Uchwała nr 203/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Waldemar Andrzejewski)
Uchwała nr 204/2005/5/RL W 02 (Katarzyna Czuczwar)
Uchwała nr 205/2005/5/RL W 02 (Iwona Żychowska)
Uchwała nr 206/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Nowicka-Danilczuk)
Uchwała nr 207/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stefan Mocarski)
Uchwała nr 208/2005/5/RL W 02 (Mirosław Czuczwar)
Uchwała nr 209/2005/5/KK Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie - Eurodens akredytacja
Uchwała nr 210/2005/5/RL W 02 (Monika Domińska)
Uchwała nr 211/2005/5/RL W 02 (Tomasz Zaborowski)
Uchwała nr 212/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janina Moniak)
Uchwała nr 213/2005/5/RL W 02 (Iwona Syroka)
Uchwała nr 214/2005/5/RL W 02 (Piotr Żychowski)
Uchwała nr 215/2005/5/RL W 08 (Beata Dobieżyńska)
Uchwała nr 216/2005/5/KK Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie - Medyczne Centrum Nałęczów
Uchwała nr 217/2005/5/KK Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie - nzoz janów
Uchwała nr 218/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Motyka)
Uchwała nr 219/2005/5/RL W 06 (Ahmad Mourad)
Uchwała nr 220/2005/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosława Azzam)