Prawo stanowione przez Izbę

2005-03-01 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1032/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Irena Madej)
Uchwała nr 1033/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Piotr Koliński)
Uchwała nr 1034/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Głowacka)
Uchwała nr 1035/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Błazucka-Klasura)
Uchwała nr 1036/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Winiarska-Hodskinson)
Uchwała nr 1037/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Konrad Oleszczuk)
Uchwała nr 1038/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Małgorzata Kowalczyk)
Uchwała nr 1039/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Kwietniewska)
Uchwała nr 1040/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Chołopiak)
Uchwała nr 1041/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Izabella Celarska)
Uchwała nr 1042/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Helena Krupa)
Uchwała nr 1043/2005/4/RL W 16 (Jan Karczewski)
Uchwała nr 1044/2005/4/RL W 16 (Małgorzata Bugryn-Maryńczak)
Uchwała nr 1045/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jarosław Bojarzyński)
Uchwała nr 1046/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jan Bojarski)
Uchwała nr 1047/2005/4/RL W 14 (Agata Morawska)
Uchwała nr 1048/2005/4/KK Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 1049/2005/4/KK Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie oraz nadanie akredytacji
Uchwała nr 1050/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Sebastian Kwiatkowski)
Uchwała nr 1051/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Małek)
Uchwała nr 1052/2005/4/KK Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie oraz nadanie akredytacji
Uchwała nr 1053/2005/4/KK Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 1054/2005/4/KK Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 1055/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Izabela Koper-Składaniec)
Uchwała nr 1056/2005/4/RL W 09 (Bożena Małek)

2005-03-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1057/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tadeusz Łoś)
Uchwała nr 1058/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maja Łukasik)
Uchwała nr 1059/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Wojnicz-Pokora)
Uchwała nr 1060/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Szmygin)
Uchwała nr 1061/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marian Stelmasiak)
Uchwała nr 1062/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Rakowski)
Uchwała nr 1063/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Irena Rakowska-Oleksy)
Uchwała nr 1064/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Poleszak)
Uchwała nr 1065/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Roman Trębas)
Uchwała nr 1066/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Witek)
Uchwała nr 1067/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janusz Wit)
Uchwała nr 1068/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Drzas-Toporowska)
Uchwała nr 1069/2005/4/RL W 14 (Anna Kluba-Hatys)
Uchwała nr 1070/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Matysik)
Uchwała nr 1071/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Gziut)
Uchwała nr 1072/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zdzisław Chmielewski)
Uchwała nr 1073/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Mielko)
Uchwała nr 1074/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Mikuła-Mazurkiewicz)
Uchwała nr 1075/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stanisław Starzyński)
Uchwała nr 1076/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bogdan Łakomski)
Uchwała nr 1077/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Rarata-Chodara)
Uchwała nr 1078/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jadwiga Fil)
Uchwała nr 1079/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Barbara Celejewska-Morylowska)
Uchwała nr 1080/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Szymon Bakalczuk)
Uchwała nr 1081/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bogumił Grzechnik)
Uchwała nr 1082/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Iwona Żarnowska)
Uchwała nr 1083/2005/4/RL W 09 (Beata Porębiak)
Uchwała nr 1084/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Król)
Uchwała nr 1085/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Malczewska-Rybicka)
Uchwała nr 1086/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Rybicki)
Uchwała nr 1087/2005/4/RL W 07 (Ałła Wakulczyk)
Uchwała nr 1088/2005/4/RL W 08 (Ireneusz Nurzyński)
Uchwała nr 1089/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Misztal-Poleszczuk)
Uchwała nr 1090/2005/4/RL W 08 (Halina Soroka)
Uchwała nr 1091/2005/4/RL W 09 (Maria Baj)

2005-03-12 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała nr 1/2005/4/R w sprawie przyjęcia regulaminu obrad XXI OZL
Uchwała nr 2/2005/4/R w sprawie przyjęcia porządku obrad XXI OZL
Uchwała nr 3/2005/4/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności ORL
Uchwała nr 4/2005/4/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności OROZ
Uchwała nr 5/2005/4/R w sprawie zatwierdzania sprawozdania z działalności OSL
Uchwała nr 6/2005/4/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania OKR
Uchwała nr 7/2005/4/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIL i udzielenia absolutorium ORL
Uchwała nr 8/2005/4/R w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2005

2005-03-15 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1092/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Wiater-Kozioł)
Uchwała nr 1093/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grażyna Bober-Opolska)
Uchwała nr 1094/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Kamil Umiński)
Uchwała nr 1095/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosław Liwak)
Uchwała nr 1096/2005/4/RL W 14 (Piotr Kurczab)
Uchwała nr 1097/2005/4/RL W 14 (Małgorzata Kurzyna)
Uchwała nr 1098/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Teresa Aftyka)
Uchwała nr 1099/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Fiedźkowicz)
Uchwała nr 1100/2005/4/PP Skreślenie z rejestru grupowych praktyk (Beata Piórkowska-Skrabucha)
Uchwała nr 1101/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grażyna Uranowska-Lackowska)
Uchwała nr 1102/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Wojtczak-Kurcinowska)
Uchwała nr 1103/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Renata Pietkiewicz)
Uchwała nr 1104/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zbigniew Opałczyński)
Uchwała nr 1105/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Piórkowska-Skrabucha)
Uchwała nr 1106/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Nocuń)
Uchwała nr 1107/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Orlik)
Uchwała nr 1108/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Emanuela Bętkowska, Artur Kędziora, Arkadiusz Dybcio, Beata Gumienia-Goch, Ewa Teresieńska,Jarosław Łukasik)
Uchwała nr 1109/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Fatyga)
Uchwała nr 1110/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Kołacz)

2005-03-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1111/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Artur Kawałko)
Uchwała nr 1112/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jadwiga Walichnowska)
Uchwała nr 1113/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Dziduch)
Uchwała nr 1114/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Stążka-Gregosiewicz)
Uchwała nr 1115/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Jawniak)
Uchwała nr 1116/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Zamojski)
Uchwała nr 1117/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Gocek)
Uchwała nr 1118/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Struska)
Uchwała nr 1119/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Repelewski)
Uchwała nr 1120/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Adolf Kozak)
Uchwała nr 1121/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Krzysztof Werner)
Uchwała nr 1122/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Kwaśniewska-Litwińczuk)
Uchwała nr 1123/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Alicja Baum)
Uchwała nr 1124/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wiesław Brennenstuhl)
Uchwała nr 1125/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Milart)
Uchwała nr 1126/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Nowicki)
Uchwała nr 1127/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Okoński)
Uchwała nr 1128/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krystyna Zych)
Uchwała nr 1129/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Modrzewiecka)
Uchwała nr 1130/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Zmysłowska)
Uchwała nr 1131/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Przegaliński)
Uchwała nr 1132/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Bogdańska)
Uchwała nr 1133/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marta Pomorska)
Uchwała nr 1134/2005/4/RL W 09 (Barbara Barszczewska)
Uchwała nr 1135/2005/4/RL W 14 (Joanna Madej)
Uchwała nr 1136/2005/4/RL W 14 (Paweł Krzeszowski)
Uchwała nr 1137/2005/4/RL W 08 (Edward Maziarz)
Uchwała nr 1138/2005/4/RL W 08 (Jan Salwierz)
Uchwała nr 1139/2005/4/RL W 08 (Tomasz Łupina)
Uchwała nr 1140/2005/4/RL W 02 (Elżbieta Misztal)
Uchwała nr 1141/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tadeusz Puszkowski)
Uchwała nr 1142/2005/4/KK Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 1143/2005/4/RL W 08 (Piotr Wilczyński)
Uchwała nr 1144/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Roguś-Skorupska)
Uchwała nr 1145/2005/4/KK Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 1146/2005/4/KK Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 1147/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Skorupski)
Uchwała nr 1148/2005/4/RL W 09 (Franciszek Wysocki)
Uchwała nr 1149/2005/4/KK Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 1150/2005/4/KK Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 1151/2005/4/KK Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 1152/2005/4/KK Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie