Prawo stanowione przez Izbę

2005-05-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1259/2005/4/RL W 08 (Irena Lewandowska)
Uchwała nr 1260/2005/4/RL W 02 (Sylwia Widomska)
Uchwała nr 1261/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Arleta Kujawa-Dziaduch)
Uchwała nr 1262/2005/4/RL W 02 (Magdalena Lizut)
Uchwała nr 1263/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Sak-Kaniewska)
Uchwała nr 1264/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marzena Kostuch)
Uchwała nr 1265/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Mariola Grzywnowicz)
Uchwała nr 1266/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Roman Kostyra)
Uchwała nr 1267/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Winiarska-Góra)
Uchwała nr 1268/2005/4/RL W 14 (Batbayar Choijiljav)
Uchwała nr 1269/2005/4/RL W 09 (Agnieszka Piwnicka)
Uchwała nr 1270/2005/4/RL W 08 (Irena Szczepańska)
Uchwała nr 1271/2005/4/RL W 16 (Wacława Aleksandrowicz)
Uchwała nr 1272/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Kowal)
Uchwała nr 1273/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janusz Poświatowski)
Uchwała nr 1274/2005/4/KK Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 1275/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stanisław Żelazny)
Uchwała nr 1276/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Władysław Dołomisiewicz)
Uchwała nr 1277/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Aleksander Cichocki)
Uchwała nr 1278/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jarosław Bury)
Uchwała nr 1279/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Bartczak)
Uchwała nr 1280/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Aleksander Kłeczek)
Uchwała nr 1281/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Koba)
Uchwała nr 1282/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Łabudzki)
Uchwała nr 1283/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Michał Brzozowski)
Uchwała nr 1284/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zdzisław Kulesza)
Uchwała nr 1285/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Renata Ptasznik)
Uchwała nr 1286/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Norbert Pietrzak)
Uchwała nr 1287/2005/4/KK Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 1288/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Bronikowski)
Uchwała nr 1289/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bogusław Golianek)
Uchwała nr 1290/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Hanna Ceglarska)
Uchwała nr 1291/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Michał Słomian)
Uchwała nr 1292/2005/4/RL W 16 (Lucjan Orzelski)
Uchwała nr 1293/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Lech Sikora)
Uchwała nr 1294/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Paździor)
Uchwała nr 1295/2005/4/R w sprawie upoważnienia Prezesa i Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu ORL
Uchwała nr 1296/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Warsz)
Uchwała nr 1297/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Kaczorowska-Gogłoza)

2005-05-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1298/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Pawłowicz)
Uchwała nr 1299/2005/4/PP Skreślenie z rejestru grupowych praktyk (Anna Chałabis, Robert Bodanik)
Uchwała nr 1300/2005/4/RL W 14 (Edyta Milewska-Toczek)
Uchwała nr 1301/2005/4/RL W 14 (Andrzej Wiszniewski)
Uchwała nr 1302/2005/4/RL W 14 (Marek Józefczak)
Uchwała nr 1303/2005/4/RL W 14 (Monika Midura)
Uchwała nr 1304/2005/4/RL W 14 (Izabela Petlicka)
Uchwała nr 1305/2005/4/RL W 14 (Maciej Matuszyk)
Uchwała nr 1306/2005/4/RL W 14 (Kornelia Rygliszyn)
Uchwała nr 1307/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Stachurski)
Uchwała nr 1308/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jadwiga Widawska-Stachurska)
Uchwała nr 1309/2005/4/RL W 02 (Jolanta Patro-Małysza)
Uchwała nr 1310/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Kostyra)
Uchwała nr 1311/2005/4/RL W 02 (Katarzyna Łętowska-Andrzejewicz)
Uchwała nr 1312/2005/4/RL W 02 (Paweł Andrzejewicz)
Uchwała nr 1313/2005/4/RL W 16 (Ireneusz Wiorek)
Uchwała nr 1314/2005/4/RL W 09 (Anna Frelik)
Uchwała nr 1315/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Rój)
Uchwała nr 1316/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Kwarcińska)
Uchwała nr 1317/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Wierzbińska)
Uchwała nr 1318/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Lewartowska vel Lewartowicz)
Uchwała nr 1319/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Krupska)
Uchwała nr 1320/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mohammad Suleiman)
Uchwała nr 1321/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Wróblewska)
Uchwała nr 1322/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Iwona Skwara)
Uchwała nr 1323/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wiesław Ślusarski)
Uchwała nr 1324/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Kuś)
Uchwała nr 1325/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Doraczyńska)
Uchwała nr 1326/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Hanna Basista)
Uchwała nr 1327/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Eugeniusz Maksymiuk)
Uchwała nr 1328/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Wojnowska)
Uchwała nr 1329/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zofia Laskowska)
Uchwała nr 1330/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Melchior)
Uchwała nr 1331/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Renata Łuszczek)
Uchwała nr 1332/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Welik)
Uchwała nr 1333/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Trojanowska-Drela)
Uchwała nr 1334/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Winiarska)
Uchwała nr 1335/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Rakowski)
Uchwała nr 1336/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Kotuła-Złotucha)
Uchwała nr 1337/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anatol Kierdaszuk)
Uchwała nr 1338/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Barszczewski)
Uchwała nr 1339/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Łoza)
Uchwała nr 1340/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Sudewicz)
Uchwała nr 1341/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Jaguś)
Uchwała nr 1342/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Łubianka)
Uchwała nr 1343/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zbigniew Skoczylas)
Uchwała nr 1344/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jadwiga Sadownik)
Uchwała nr 1345/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wiesław Syciński)
Uchwała nr 1346/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Kacik)
Uchwała nr 1347/2005/4/RL W 09 (Łukasz Blicharski)
Uchwała nr 1348/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Mazur)
Uchwała nr 1349/2005/4/RL W 16 (Piotr Wieczorek)

2005-05-24 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1350/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Alicja Kania)
Uchwała nr 1351/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zenobia Sala)
Uchwała nr 1352/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Serzysko-Kosmala)
Uchwała nr 1353/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Saraczyn)
Uchwała nr 1354/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Dudek)
Uchwała nr 1355/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Ryczak)
Uchwała nr 1356/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Edyta Tokarska)
Uchwała nr 1357/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Świątkowska)
Uchwała nr 1358/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosław Zabłocki)
Uchwała nr 1359/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Jobda)
Uchwała nr 1360/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wilhelm Wolny)
Uchwała nr 1361/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Serafinowicz-Kuszneruk)
Uchwała nr 1362/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Kawa)
Uchwała nr 1363/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Teresa Trzebuchowska)
Uchwała nr 1364/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Mika)
Uchwała nr 1365/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Prasał)
Uchwała nr 1366/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Klepacka)
Uchwała nr 1367/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Mierzwińska)
Uchwała nr 1368/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Daniłoś)
Uchwała nr 1369/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grażyna Czajkowska-Wajnberg)
Uchwała nr 1370/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Krawczyk)
Uchwała nr 1371/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Daniela Misztal)
Uchwała nr 1372/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Danuta Toman)
Uchwała nr 1373/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Renata Mioduchowska-Dzida)
Uchwała nr 1374/2005/4/RL W 08 (Leokadia Chróścik)
Uchwała nr 1375/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Władysław Stążka)
Uchwała nr 1376/2005/4/RL W 02 (Anna Krefta)
Uchwała nr 1377/2005/4/KK Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 1378/2005/4/KK Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 1379/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Żuk-Zapolska)
Uchwała nr 1380/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Łukomska)
Uchwała nr 1381/2005/4/RL W 09 (Małgorzata Oleszczak)
Uchwała nr 1382/2005/4/RL W 14 (Omelyan Kvartsyanyy)
Uchwała nr 1383/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Sekuła)
Uchwała nr 1384/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stefan Szymański)
Uchwała nr 1385/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Reczek-Sadownik)
Uchwała nr 1386/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wioletta Piwońska)
Uchwała nr 1387/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Leszek Czajkowski)
Uchwała nr 1388/2005/4/R w sprawie dostosowania instrukcji ochrony danych osobowych w systemach informatycznych LIL do aktualnych potrzeb
Uchwała nr 1389/2005/4/RL W 08 (Krzysztof Stanek)
Uchwała nr 1390/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Gołąbek)
Uchwała nr 1391/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mariola Gołąbek)
Uchwała nr 1392/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wioletta Biernacka)

2005-05-31 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1393/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jarosław Użwij)
Uchwała nr 1394/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Edyta Błądek)
Uchwała nr 1396/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Paczek)
Uchwała nr 1397/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Konrad Banecki)
Uchwała nr 1398/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosław Jabłoński)
Uchwała nr 1399/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bogdan Kłapeć)
Uchwała nr 1400/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Bocheński)
Uchwała nr 1401/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Karski)
Uchwała nr 1402/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Krajewski)
Uchwała nr 1403/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Nawrocka)
Uchwała nr 1404/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Teresa Umińska-Bytys)
Uchwała nr 1405/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Lech Jazgar)
Uchwała nr 1406/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bogumiła Wójtowicz)
Uchwała nr 1407/2005/4/RL W 12 (Zbigniew Jedynak)
Uchwała nr 1408/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Leszek Warsz)
Uchwała nr 1409/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Browarski)
Uchwała nr 1410/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Rudnik)
Uchwała nr 1411/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Jelińska)
Uchwała nr 1412/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zbigniew Koperczuk)
Uchwała nr 1413/2005/4/RL W20 (Ewa Pitura)
Uchwała nr 1414/2005/4/KK Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 1415/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Fabijańska)
Uchwała nr 1416/2005/4/RL W 08 (Jarosław Wolski)
Uchwała nr 1417/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Wojciuk)
Uchwała nr 1418/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jan Hałabuda)
Uchwała nr 1419/2005/4/RL W20 (Agnieszka Bożedajek)
Uchwała nr 1420/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Humińska)
Uchwała nr 1421/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Danuta Socha)
Uchwała nr 1422/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Wasilewska-Dudek)
Uchwała nr 1423/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janusz Wierzchoń)
Uchwała nr 1424/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jarosław Zugaj)
Uchwała nr 1430/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Firek-Gwizdak)