Prawo stanowione przez Izbę

2005-07-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1574/2005/4/RL W20 (Kinga Szymona)
Uchwała nr 1605/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elena Domasevich)
Uchwała nr 1606/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Renata Kopala-Mazur)
Uchwała nr 1607/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Krysteli)
Uchwała nr 1608/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Sowa)
Uchwała nr 1609/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Bartyzel)
Uchwała nr 1610/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Teresa Wrona)
Uchwała nr 1611/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Robert Piotrkowski)
Uchwała nr 1612/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Patkowski)
Uchwała nr 1613/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Marian Kołodziejczyk)
Uchwała nr 1614/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Grażyna Kołodziejczyk)
Uchwała nr 1615/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Bożena Banecka)
Uchwała nr 1616/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jarosław Daniłoś)
Uchwała nr 1617/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Józef Szczepanik)
Uchwała nr 1618/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Perek)
Uchwała nr 1619/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Pluta)
Uchwała nr 1620/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Bednarska)
Uchwała nr 1621/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Bochińska-Filipek)
Uchwała nr 1622/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Grażyna Kołodziejczyk, Marian Kołodziejczyk)
Uchwała nr 1623/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Lech Mazurkiewicz)
Uchwała nr 1624/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Kuszewska)
Uchwała nr 1625/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Sawicka)
Uchwała nr 1626/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Kaczor)
Uchwała nr 1627/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Dwornicka-Kaczor)
Uchwała nr 1628/2005/4/RL W 14 (Magdalena Błaszczak)
Uchwała nr 1629/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Kaczmarek)
Uchwała nr 1630/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Bartosik-Psujek)
Uchwała nr 1631/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Paśnikowska)
Uchwała nr 1632/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stanisław Lesiak)
Uchwała nr 1633/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Teresa Lesiak)
Uchwała nr 1634/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jadwiga Marczak-Klonowska)
Uchwała nr 1635/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Witold Janusz)

2005-07-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1597/2005/4/RL W 10 (Oumar BA)
Uchwała nr 1636/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ryszard Mazur)
Uchwała nr 1637/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Agnieszka Kienig)
Uchwała nr 1638/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Pawlina)
Uchwała nr 1639/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Klonowska-Wacińska)
Uchwała nr 1640/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Wróblewska-Wojewoda)
Uchwała nr 1641/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bogusław Kozar)
Uchwała nr 1642/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Królikowska)
Uchwała nr 1643/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Irena Gryć)
Uchwała nr 1644/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marianna Suska-Cichosz)
Uchwała nr 1645/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jadwiga Błaszczyńska)
Uchwała nr 1646/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Miazga)
Uchwała nr 1647/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Miedzowska)
Uchwała nr 1648/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Struska-Mazur)
Uchwała nr 1649/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Zalewska)
Uchwała nr 1650/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Zalewski)
Uchwała nr 1651/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Koczkodaj)
Uchwała nr 1652/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Kamiński)
Uchwała nr 1653/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Stanisław Wach)
Uchwała nr 1654/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Bogucka)
Uchwała nr 1655/2005/4/RL W 08 (Marek Kamiński)
Uchwała nr 1656/2005/4/RL W 09 (Aleksandra Pobralska)
Uchwała nr 1657/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Czesława Kwiecień)
Uchwała nr 1658/2005/4/RL W20 (Ewa Dybiec)
Uchwała nr 1659/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ryszard Łusiak)
Uchwała nr 1660/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Józef Pałka)
Uchwała nr 1661/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Kochaniec)
Uchwała nr 1662/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Izabela Dziekońska)
Uchwała nr 1663/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marlena Uniczko)
Uchwała nr 1664/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Pelc)
Uchwała nr 1665/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Halina Woźniak)
Uchwała nr 1666/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Marianna Stefańczyk-Olszewska)
Uchwała nr 1667/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Maria Zaleska-Modrzewska)
Uchwała nr 1668/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Grażyna Osińska-Samulak)
Uchwała nr 1669/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Sroka)
Uchwała nr 1670/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Lech Mazurkiewicz)
Uchwała nr 1671/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Alicja Babik)
Uchwała nr 1672/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Skiba)
Uchwała nr 1673/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Małgorzata Ożga-Kot)
Uchwała nr 1674/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Piotr Maciąg)
Uchwała nr 1675/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grażyna Maślanko)
Uchwała nr 1676/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Kowalczyk)
Uchwała nr 1677/2005/4/RL Duplikat PWZ (Józef Zawiślak)
Uchwała nr 1678/2005/4/RL Duplikat PWZ (Stanisław Starzyński)
Uchwała nr 1679/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Klamut-Sory)
Uchwała nr 1680/2005/4/RL W 15 (Tomasz Kołodyński)

2005-07-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1681/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Sowińska-Smętna)
Uchwała nr 1682/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Helena Marczak-Jaśkiewicz)
Uchwała nr 1683/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Skiba)
Uchwała nr 1684/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wanda Furmaga-Jabłońska)
Uchwała nr 1685/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wincenty Warda)
Uchwała nr 1686/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agata Juszczyk-Skorek)
Uchwała nr 1687/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Czesław Beczek)
Uchwała nr 1688/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Sar-Kroczak)
Uchwała nr 1689/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jan Giza)
Uchwała nr 1690/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Grzywa)
Uchwała nr 1691/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Borek)
Uchwała nr 1692/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Alina Wielgus)
Uchwała nr 1693/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Alina Wielgus)
Uchwała nr 1694/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Rościsław Muratov)
Uchwała nr 1695/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zenon Stefanyszyn)
Uchwała nr 1696/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Irena Kawa)
Uchwała nr 1697/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Jurkowska)
Uchwała nr 1698/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Edward Bury)
Uchwała nr 1699/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Hałajko)
Uchwała nr 1700/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Molak-Jakubas)
Uchwała nr 1701/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Pels)
Uchwała nr 1702/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Kempisty)
Uchwała nr 1703/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Iwona Kluziak)
Uchwała nr 1704/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Madejczyk)
Uchwała nr 1705/2005/4/RL Duplikat PWZ (Antoni Wysokiński)
Uchwała nr 1706/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Struska)
Uchwała nr 1707/2005/4/RL W 09 (Andrzej Stodółkiewicz)
Uchwała nr 1708/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Smolarek)
Uchwała nr 1709/2005/4/RL W 07 (Adnan Bacher)
Uchwała nr 1710/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Kubicka)
Uchwała nr 1711/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Kandzierski)
Uchwała nr 1712/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Herbert Król)
Uchwała nr 1713/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Miącz)
Uchwała nr 1714/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Traczyk)

2005-07-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1715/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Koman)
Uchwała nr 1716/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Adamczyk)
Uchwała nr 1717/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wiesława Derewiecka-Kucińska)
Uchwała nr 1718/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Pachuta-Górecka)
Uchwała nr 1719/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jakub Drozd)
Uchwała nr 1720/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Stankiewicz)
Uchwała nr 1721/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Błaszczak)
Uchwała nr 1722/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Owczarek)
Uchwała nr 1723/2005/4/RL W 01 (Agata Celejewska)
Uchwała nr 1724/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Puźniak)
Uchwała nr 1725/2005/4/RL W 01 (Agnieszka Łagowska)
Uchwała nr 1726/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marian Matuszkiewicz)
Uchwała nr 1727/2005/4/RL W 01 (Robert Szafranek)
Uchwała nr 1728/2005/4/RL W 01 (Łukasz Prokopczuk)
Uchwała nr 1729/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Górniak)
Uchwała nr 1730/2005/4/RL W 01 (Andrzej Smarż)
Uchwała nr 1731/2005/4/RL W 01 (Aleksandra Stupak)
Uchwała nr 1732/2005/4/RL W 01 (Patrycjusz Sroka)
Uchwała nr 1733/2005/4/RL W 01 (Katarzyna Ziobro)
Uchwała nr 1734/2005/4/RL W 01 (Tomasz Żądkowski)
Uchwała nr 1735/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Iwona Rowińska)
Uchwała nr 1736/2005/4/RL W 01 (Jacek Kapłański)
Uchwała nr 1737/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Mazurek)
Uchwała nr 1738/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Głowniak)
Uchwała nr 1739/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Izabela Krupa)
Uchwała nr 1740/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Pogonowska)
Uchwała nr 1741/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Ostrowska)
Uchwała nr 1742/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Putowska)
Uchwała nr 1743/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tadeusz Machlarz)
Uchwała nr 1744/2005/4/RL W 08 (Wojciech Konera)
Uchwała nr 1745/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Remiszewski)
Uchwała nr 1746/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Klepacki)
Uchwała nr 1747/2005/4/RL W 08 (Maciej Podgórski)
Uchwała nr 1748/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janusz Grandys)
Uchwała nr 1749/2005/4/RL W 14 (Grzegorz Delmaczyński)
Uchwała nr 1750/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Cezary Witkowski)
Uchwała nr 1751/2005/4/RL W 08 (Sławomir Lal)
Uchwała nr 1752/2005/4/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Zenobia Sala)
Uchwała nr 1753/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Alicja Walczyk)
Uchwała nr 1754/2005/4/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Norbert Stachowicz)