Prawo stanowione przez Izbę

2006-12-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1610/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Prażmo)
Uchwała nr 1611/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Gajtko-Metera)
Uchwała nr 1612/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Marzęta)
Uchwała nr 1613/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Mazurek)

2006-12-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1614/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Kędracka)
Uchwała nr 1615/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grażyna Skibińska-Kawiak)
Uchwała nr 1616/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Siwek-Iwanicka)
Uchwała nr 1617/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Szabat)
Uchwała nr 1618/2006/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Marek Onyszkiewicz)
Uchwała nr 1619/2006/5/KK Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie- Rentgen
Uchwała nr 1620/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Kozar)
Uchwała nr 1621/2006/5/KK Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie-Porozumienie
Uchwała nr 1622/2006/5/KK Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie-PTG
Uchwała nr 1623/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Renata Łuszczek),(Jarosław Łysiak)
Uchwała nr 1624/2006/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Seweryna Dardzińska)
Uchwała nr 1625/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Gerkowicz)
Uchwała nr 1626/2006/5/RL W 14 (Piotr Białasz)
Uchwała nr 1627/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Dariusz Ślemp, Halina Dubas-Ślemp)
Uchwała nr 1628/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Szewczyk-Smyk)
Uchwała nr 1629/2006/5/RL W 14 (Barbara Rędzia)
Uchwała nr 1630/2006/5/RL W 14 (Agnieszka Bakońska)
Uchwała nr 1631/2006/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Alina Kowalczyk)
Uchwała nr 1632/2006/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Agnieszka Kwarcińska)
Uchwała nr 1633/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maciej Rączka)
Uchwała nr 1634/2006/5/RL W 02 (Grzegorz Wojda)
Uchwała nr 1635/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Łyjak)
Uchwała nr 1636/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Izdebski)
Uchwała nr 1637/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Olszewski)
Uchwała nr 1638/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Adam Derlukiewicz)
Uchwała nr 1639/2006/5/RL W 14 (Grzegorz Grodzki)
Uchwała nr 1640/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Matysiewicz)
Uchwała nr 1641/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Klajda)
Uchwała nr 1642/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Klajda)
Uchwała nr 1643/2006/5/RL W 09 (Robert Englert)