Prawo stanowione przez Izbę

2006-04-04 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 683/2006/5/RL W 02 (Katarzyna Kalisiewicz)
Uchwała nr 684/2006/5/RL W 02 (Magdalena Zuba)
Uchwała nr 685/2006/5/RL W 02 (Michał Kwiatkowski)
Uchwała nr 686/2006/5/RL W 09 (Piotr Eichberger)
Uchwała nr 687/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Adam Jamroż)
Uchwała nr 688/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Gapińska)
Uchwała nr 689/2006/5/RL W 04 (Oleh Korpan)
Uchwała nr 690/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Kargul)
Uchwała nr 691/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Brogowska-Wójcicka)
Uchwała nr 692/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wanda Braszko-Żukowska)
Uchwała nr 693/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Bany)
Uchwała nr 694/2006/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Zdzisław Chmielewski)
Uchwała nr 695/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marzanna Jarmolik-Mkhitarian)
Uchwała nr 696/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Reczkowicz)
Uchwała nr 697/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Bartosik-Psujek)
Uchwała nr 698/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jarosław Podhorecki)
Uchwała nr 699/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Renata Anasiewicz)
Uchwała nr 700/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marian Urban)
Uchwała nr 701/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Przemysław Firych)
Uchwała nr 702/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stanisław Abraszek)
Uchwała nr 703/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Stańczak)
Uchwała nr 704/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Iwona Kluziak)
Uchwała nr 705/2006/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jolanta Wojciechowicz)
Uchwała nr 706/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Bielak-Cywińska)
Uchwała nr 707/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Konopka)
Uchwała nr 708/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Karski)
Uchwała nr 709/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Jankowska)
Uchwała nr 710/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Edmund Jasiński)
Uchwała nr 711/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Kietlińska)
Uchwała nr 712/2006/5/KK Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie - PTS
Uchwała nr 713/2006/5/KK Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie - Polsko Amerykański Instytut
Uchwała nr 714/2006/5/KK Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie-Lubelski Związek Lekarzy Pracodawców
Uchwała nr 715/2006/5/RL Duplikat PWZ (Dorota Pyra-Łatkiewicz)
Uchwała nr 716/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Chudzik)
Uchwała nr 717/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Robert Zwolak)

2006-04-08 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała nr 1/2006/5/R w sprawie przyjęcia porządku obraz XXIII OZL
Rezolucja nr 1/2006/5/R w sprawie udziału w proteście na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia
Uchwała nr 2/2006/5/R w sprawie przyjęcia regulaminu obrad XXIII OZL
Rezolucja nr 2/2006/5/R w sprawie przytotowania i zorganizowania powszechnego wypowiedzenia umowy z ZUS w zakresie prawa do wystawiania zaświadczeń L-4
Uchwała nr 3/2006/5/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIL za rok 2005 i udzielenia absolutorium ORL
Uchwała nr 4/2006/5/R w sprawie przyjęcia budżetu LIL na rok 2006
Uchwała nr 5/2006/5/R w sprawie upoważnienia ORL do przeznaczenia dodatkowych środków pieniężnych LIL na finansowanie akcji protestacyjnej lekarzy

2006-04-11 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 718/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Krakowiak)
Uchwała nr 719/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Radosław Gałan)
Uchwała nr 720/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Smolarek)
Uchwała nr 721/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Gniot)
Uchwała nr 722/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Piecyk)
Uchwała nr 723/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Leszek Krakowiak)
Uchwała nr 724/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Hołowińska)
Uchwała nr 725/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Robert Jaskowiak)
Uchwała nr 726/2006/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Andrzej Łukasik)
Uchwała nr 727/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Alina Hennel)
Uchwała nr 728/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Fugas)
Uchwała nr 729/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zofia Głębocka-Dudzik)
Uchwała nr 730/2006/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Ewa Łukasik)
Uchwała nr 731/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Gołaszewska)
Uchwała nr 732/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Gryma)
Uchwała nr 733/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosław Iwański)
Uchwała nr 734/2006/5/KK Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie Zdrowa Rodzina
Uchwała nr 735/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marcin Wieczorski)
Uchwała nr 736/2006/5/PP Skreślenie z rejestru grupowych praktyk (Elżbieta Kulpa, Magdalena Rozwadowska)

2006-04-25 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 737/2006/5/RL W 02 (Daniel Kosiecz)
Uchwała nr 738/2006/5/RL W 02 (Dominika Budzisz)
Uchwała nr 739/2006/5/RL W 02 (Piotr Aljabali)
Uchwała nr 740/2006/5/RL W 02 (Dorota Gołyska)
Uchwała nr 741/2006/5/RL W 02 (Barbara Mudrak)
Uchwała nr 742/2006/5/RL W 02 (Sylwia Pawlak)
Uchwała nr 743/2006/5/RL W 09 (Sylwia Korzeniowska)
Uchwała nr 744/2006/5/RL W 14 (Bożena Jaszczyk)
Uchwała nr 745/2006/5/RL W 02 (Joanna Dziermagowska)
Uchwała nr 746/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Alina Świetlicka)
Uchwała nr 747/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Lazkin Ahmad)
Uchwała nr 748/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Madejczyk)
Uchwała nr 749/2006/5/RL W 02 (Ewa Szczepanik-Barczewska)
Uchwała nr 750/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Alicja Kayzer)
Uchwała nr 751/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Kwaśniak)
Uchwała nr 752/2006/5/RL W 09 (Lucja Sawicka)
Uchwała nr 753/2006/5/RL W 09 (Monika Pachla)
Uchwała nr 754/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wacław Karakuła)
Uchwała nr 755/2006/5/RL W 02 (Izabela Chmielewska)
Uchwała nr 756/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Karaś)
Uchwała nr 757/2006/5/RL W 20 (Anna Szczudłowska-Gałuszka)
Uchwała nr 758/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Witold Iżowski)
Uchwała nr 759/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wiesława Gierak-Walenciej)
Uchwała nr 760/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Wójtowicz)
Uchwała nr 761/2006/5/RL W 02 (Anna Sajna)
Uchwała nr 762/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zenon Skiba)
Uchwała nr 763/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Sobczak)
Uchwała nr 764/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Szymura)
Uchwała nr 765/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Winkler)
Uchwała nr 766/2006/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Arkadiusz Tomczyszyn)