Prawo stanowione przez Izbę

2006-07-03 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 910/2006/5/KK Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie - nzoz centrum zdrowia psychicznego zamość

2006-07-04 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 905/2006/5/KK Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie specjal med akredytacja
Uchwała nr 906/2006/5/RL W 09 (Anna Doktór-Moroz)
Uchwała nr 907/2006/5/RL W 09 (Barbara Radomińska-Gut)
Uchwała nr 908/2006/5/RL W 14 (Wawrzyniec Janiszewski)
Uchwała nr 909/2006/5/RL W 14 (Agnieszka Chmielewska-Cisłak)
Uchwała nr 911/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Michał Fik)
Uchwała nr 912/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marcin Szymański)
Uchwała nr 913/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Kolano-Janeczek)
Uchwała nr 914/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Arkadiusz Zawiślak)
Uchwała nr 915/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stanisława Makarewicz)
Uchwała nr 916/2006/5/RL W 07 (Wacława Zaleska)
Uchwała nr 917/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Górna)
Uchwała nr 918/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stanisława Atras-Kornel)
Uchwała nr 919/2006/5/KK Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie - NZOZ Janów Lubelski
Uchwała nr 920/2006/5/RL W 21 (Kostyantyn Lonskyy)
Uchwała nr 921/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Skórka)
Uchwała nr 922/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Cezary Skibiński)
Uchwała nr 923/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosława Wójcik)
Uchwała nr 924/2006/5/RL W 20 (Barbara Kur)
Uchwała nr 925/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Chałabis)
Uchwała nr 926/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosława Niewójt)
Uchwała nr 927/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Daniela Czarkowska-Łogwinienko)
Uchwała nr 928/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Walkowska-Stelmańska)
Uchwała nr 929/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jadwiga Warmińska)
Uchwała nr 930/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Łacek)

2006-07-18 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 931/2006/5/RL W 08 (Andrzej Barton)
Uchwała nr 932/2006/5/RL W 16 (Wira Dyminska)
Uchwała nr 933/2006/5/RL W 16 (Maria Marczak)
Uchwała nr 934/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Łukasik)
Uchwała nr 935/2006/5/RL W 14 (Katarzyna Łoza)
Uchwała nr 936/2006/5/RL W 14 (Grzegorz Chołopiak)
Uchwała nr 937/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Leokadia Lipnicka)
Uchwała nr 938/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Radzikowska-Szmulik)
Uchwała nr 939/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Kawecki)
Uchwała nr 940/2006/5/RL W 14 (Agata Celejewska)
Uchwała nr 941/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Mierzwińska)
Uchwała nr 942/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Sławomir Kiciak, Irena Borowicz)
Uchwała nr 943/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosław Zabłocki)
Uchwała nr 944/2006/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Małgorzata Kuczyńska)
Uchwała nr 945/2006/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jolanta Dynarek)
Uchwała nr 946/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Patrycja Kowalska)