Prawo stanowione przez Izbę

2006-09-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1188/2006/5/RL W 01 (Iwona Partyka)
Uchwała nr 1189/2006/5/RL W 01 (Agnieszka Sarzyńska)
Uchwała nr 1190/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Radosław Starownik)
Uchwała nr 1191/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Waldemar Kędziora)
Uchwała nr 1192/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Smolak-Wilhelm)
Uchwała nr 1193/2006/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Grażyna Czajkowska-Wajnberg)
Uchwała nr 1194/2006/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Mieczysław Chrzanowski)
Uchwała nr 1195/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Edyta Opalińska)
Uchwała nr 1196/2006/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Danuta Cybulska)
Uchwała nr 1197/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Zielonka)
Uchwała nr 1198/2006/5/RL W 01 (Magdalena Olak)
Uchwała nr 1199/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jarosław Sawiniec)
Uchwała nr 1200/2006/5/RL W 01 (Marcin Taras)
Uchwała nr 1201/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Robert Okapa)
Uchwała nr 1202/2006/5/RL W 01 (Sylwia Hawdziejuk)
Uchwała nr 1203/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marlena Flur-Lemieszek)
Uchwała nr 1204/2006/5/RL W 01 (Sylwia Pawłat)
Uchwała nr 1205/2006/5/RL W 01 (Dariusz Sadownik)
Uchwała nr 1206/2006/5/RL W 01 (Anna Siejak-Ptasińska)
Uchwała nr 1207/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Adam Skwarzyński)
Uchwała nr 1208/2006/5/RL W 01 (Katarzyna Puzon)
Uchwała nr 1209/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Litka)
Uchwała nr 1210/2006/5/KK skierowanie lekarzy na staż -SPSK 4
Uchwała nr 1211/2006/5/KK skierowanie lekarzy na staż - Wojsko
Uchwała nr 1212/2006/5/KK skierowanie lekarzy na staż - MSWiA
Uchwała nr 1213/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Szymanek)
Uchwała nr 1214/2006/5/KK skierowanie lekarzy na staż - Kraśnicka
Uchwała nr 1215/2006/5/KK skierowanie lekarzy na staż - OSK
Uchwała nr 1216/2006/5/KK skierowanie lekarzy na staż - SPSK 1
Uchwała nr 1217/2006/5/KK skierowanie lekarzy na staż - Puławy
Uchwała nr 1218/2006/5/KK skierowanie dentystów na staż - Sarzyńska
Uchwała nr 1219/2006/5/KK skierowanie dentystów na staż - Instytut
Uchwała nr 1220/2006/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Maria Kłopotowska)
Uchwała nr 1221/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Dobrowolska-Mazur)
Uchwała nr 1222/2006/5/KK skierowanie dentystów na staż - AOZ
Uchwała nr 1223/2006/5/KK skierowanie dentystów na staż - Unident
Uchwała nr 1224/2006/5/KK skierowanie dentystów na staż - EM-DENT
Uchwała nr 1225/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marcin Rumiński)
Uchwała nr 1226/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Bojarski)
Uchwała nr 1227/2006/5/RL W 01 (Piotr Matuszkiewicz)
Uchwała nr 1228/2006/5/RL W 14 (Lucia Zelonka)
Uchwała nr 1229/2006/5/RL W 01 (Piotr Słabek)
Uchwała nr 1230/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Szal)
Uchwała nr 1231/2006/5/RL W 14 (Katarzyna Biernacka)
Uchwała nr 1232/2006/5/RL W 14 (Piotr Kępski)
Uchwała nr 1233/2006/5/RL W 14 (Kornelia Jaworska)
Uchwała nr 1234/2006/5/RL W 14 (Dominika Pustuła)
Uchwała nr 1235/2006/5/RL W 14 (Ewa Jóźwicka)
Uchwała nr 1236/2006/5/RL W 14 (Małgorzata Słowik)
Uchwała nr 1237/2006/5/RL W 16 (Marek Kniaź)
Uchwała nr 1238/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Teresa Serwacka, Małgorzata Mierzwa)
Uchwała nr 1239/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Ożóg)
Uchwała nr 1240/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Adam Ożóg)
Uchwała nr 1241/2006/5/RL W 01 (Michał Hetman)
Uchwała nr 1242/2006/5/RL W 01 (Łukasz Kurzępa)
Uchwała nr 1243/2006/5/RL W 01 (Agnieszka Mendyk)
Uchwała nr 1244/2006/5/RL W 10 (Mirosław Polak)
Uchwała nr 1245/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Irena Płecha-Bielecka. Iwona Kozłowska)
Uchwała nr 1246/2006/5/KK skierowanie dentystów na staż - drLucyna Kurzępa
Uchwała nr 1247/2006/5/KK skierowanie dentystów na staż - dr Witold Kurzępa
Uchwała nr 1248/2006/5/RL W 20 (Anna Wieczorkiewicz-Płaza)
Uchwała nr 1249/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Grażyna Mierzwińska, M. Zakrzewska, Z. Budzyńska, J. Budzyński)
Uchwała nr 1250/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Małaj)
Uchwała nr 1251/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Mierzwińska)
Uchwała nr 1252/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Drozd-Styk)
Uchwała nr 1253/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Madej-Czerwonka)
Uchwała nr 1254/2006/5/RL W 20 (Marta Bełżek)
Uchwała nr 1255/2006/5/RL W 09 (Ewa Wójcik)
Uchwała nr 1256/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Iwona Kozłowska)
Uchwała nr 1257/2006/5/RL W 01 (Konrad Wasylewski)
Uchwała nr 1258/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Zofia Budzyńska)
Uchwała nr 1259/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Dubiel)
Uchwała nr 1260/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Kalisiewicz)
Uchwała nr 1261/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Nowiński)

2006-09-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1262/2006/5/RL W 02 (Barbara Kubiak)
Uchwała nr 1263/2006/5/RL W 12 (Oumar BA)
Uchwała nr 1264/2006/5/RL W 04 (Nataliya Lukuts)
Uchwała nr 1265/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Leokadia Krukowska)
Uchwała nr 1266/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Michalski)
Uchwała nr 1267/2006/5/RL W 01 (Karolina Gwiazda)
Uchwała nr 1268/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Wioletta Czajkowska, Leszek Czajkowski)
Uchwała nr 1269/2006/5/RL W 01 (Katarzyna Dębicka)
Uchwała nr 1270/2006/5/RL W 01 (Anna Pająk)
Uchwała nr 1271/2006/5/RL W 01 (Anna Bondyra)
Uchwała nr 1272/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Justyna Świeć)
Uchwała nr 1273/2006/5/RL W 01 (Filip Rafałko)
Uchwała nr 1274/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Pocztarski)
Uchwała nr 1275/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Sylwia Korzeniowska)
Uchwała nr 1276/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Krawczyk)
Uchwała nr 1277/2006/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Wioletta Czajkowska)
Uchwała nr 1278/2006/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Leszek Czajkowski)
Uchwała nr 1279/2006/5/KK skierowanie dentystów na staż - specdent
Uchwała nr 1280/2006/5/KK skierowanie lekarzy na staż - SPSK 4
Uchwała nr 1281/2006/5/KK skierowanie lekarzy na staż - SPSK 1
Uchwała nr 1282/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Samuel Mbazuigwe)
Uchwała nr 1283/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Jaroszyński)
Uchwała nr 1284/2006/5/KK skierowanie lekarzy na staż - Kraśnicka
Uchwała nr 1285/2006/5/RL W 09 (Magdalena Skrzat)
Uchwała nr 1286/2006/5/RL W 16 (Bogdan Szczypa)

2006-09-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1287/2006/5/RL W 06 (Marianna Kuper)
Uchwała nr 1288/2006/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - akredytacja - Nałęczów
Uchwała nr 1289/2006/5/KK Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie - czelej
Uchwała nr 1290/2006/5/RL W 01 (Agnieszka Śliwkiewicz)
Uchwała nr 1291/2006/5/KK skierowanie dentystów na staż -MEDICUM
Uchwała nr 1292/2006/5/KK skierowanie dentystów na staż AOZ
Uchwała nr 1293/2006/5/RL W 01 (Sandra Krzemień)
Uchwała nr 1294/2006/5/RL W 01 (Ewa Trubecka)
Uchwała nr 1295/2006/5/KK skierowanie dentystów na staż - MARIODENT
Uchwała nr 1296/2006/5/KK skierowanie dentystów na staż - Instytut
Uchwała nr 1297/2006/5/KK skierowanie dentystów na staż - EM-DENt
Uchwała nr 1298/2006/5/KK skierowanie lekarzy na staż - OSK
Uchwała nr 1299/2006/5/R w sprawie udzielenia poręczenia
Uchwała nr 1300/2006/5/RL W 01 (Maja Smulkowska)
Uchwała nr 1301/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Henryk Rakowski)
Uchwała nr 1302/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Maj)
Uchwała nr 1303/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Danuta Rykucka)
Uchwała nr 1304/2006/5/RL W 01 (Anna Strus)
Uchwała nr 1305/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Podoba)
Uchwała nr 1306/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Pająk)
Uchwała nr 1307/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Sakwa)
Uchwała nr 1308/2006/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Alicja Gierak)
Uchwała nr 1309/2006/5/RL W 01 (Paulina Nowińska)
Uchwała nr 1310/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Karski)
Uchwała nr 1311/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Monika Maciejczyk-Pencuła),(Norbert Stachowicz)
Uchwała nr 1312/2006/5/KK skierowanie lekarzy na staż - SPSK 4
Uchwała nr 1313/2006/5/RL W 01 (Michał Frąszczak)
Uchwała nr 1314/2006/5/RL W 01 (Maciej Trębas)
Uchwała nr 1315/2006/5/RL W 04 (Larysa Kendzyeravska)
Uchwała nr 1316/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jarosław Daniłoś)
Uchwała nr 1318/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Gawlik)
Uchwała nr 1319/2006/5/RL W 01 (Katarzyna Duszyńska)
Uchwała nr 1320/2006/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Wnuk-Łyjak)
Uchwała nr 1321/2006/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Marek Kniaź)