Prawo stanowione przez Izbę

2007-01-02 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1646/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Iżko)
Uchwała nr 1647/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Elżbieta Partyka)
Uchwała nr 1648/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zdzisława Dziduch)
Uchwała nr 1649/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Waldemar Derkacz)
Uchwała nr 1650/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Helena Prymas-Kolatorowicz)
Uchwała nr 1651/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Romuald Krupa)
Uchwała nr 1652/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Waldemar Andrzejewski)
Uchwała nr 1653/2007/5/RL W 16 (Andrzej Bieliński)
Uchwała nr 1654/2007/5/RL W 16 (Andrzej Blaszke)
Uchwała nr 1655/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Sułkowska)
Uchwała nr 1656/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Sławomir Żurek)
Uchwała nr 1657/2007/5/RL W 14 (Łukasz Gałuszka)
Uchwała nr 1658/2007/5/RL W 14 (Agnieszka Kowalik-Gałuszka)
Uchwała nr 1659/2007/5/RL W 14 (Ewa Wicha)
Uchwała nr 1660/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Wójtowicz)
Uchwała nr 1661/2007/5/RL W 09 (Jakub Chodorowski)

2007-01-09 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1662/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Żebrowska)
Uchwała nr 1663/2007/5/RL W 14 (Karina Pyc)
Uchwała nr 1664/2007/5/RL W 14 (Rafał Tarnowski)
Uchwała nr 1665/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Władysław Kobielski)
Uchwała nr 1666/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosław Czuczwar)
Uchwała nr 1667/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Filipek-Sidor)
Uchwała nr 1668/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Wójtowicz)
Uchwała nr 1669/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zuzanna Szczypior)
Uchwała nr 1670/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Książek)
Uchwała nr 1671/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Tadeusz Kwiatkowski)
Uchwała nr 1672/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Żądkowski)
Uchwała nr 1673/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Iwona Lemańska-Kędra)
Uchwała nr 1674/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Krysa)
Uchwała nr 1675/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jolanta Ufniarz)
Uchwała nr 1676/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Rafał Lenard)
Uchwała nr 1677/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Kędra)
Uchwała nr 1678/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Jezierska-Jakimiuk)
Uchwała nr 1679/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Bober-Wiak)
Uchwała nr 1680/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Dziedziak)
Uchwała nr 1681/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Waldemar Pająk)
Uchwała nr 1682/2007/5/RL W 09 (Dorota Fietko)

2007-01-16 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1683/2007/5/RL W 07 (Mohamed Salem Al-Salimy)
Uchwała nr 1684/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jarosław Łukasik)
Uchwała nr 1685/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Kozak)
Uchwała nr 1686/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Marzenna Szot)
Uchwała nr 1687/2007/5/RL W 20 (Elżbieta Zielińska-Rzecka)
Uchwała nr 1688/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Ewa Król)
Uchwała nr 1689/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Sekunda)
Uchwała nr 1690/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Pels)
Uchwała nr 1691/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Eliza Słupska)
Uchwała nr 1692/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Malicka)
Uchwała nr 1693/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Wróblewska)
Uchwała nr 1694/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Rybicka-Sicińska)
Uchwała nr 1695/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Hamid Alkadasi)
Uchwała nr 1696/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Tomczewski)
Uchwała nr 1697/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Abdul Natur)
Uchwała nr 1698/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mohamed Salem Al-Salimy)
Uchwała nr 1699/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Rybicki)
Uchwała nr 1700/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Malczewska-Rybicka)
Uchwała nr 1701/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Witold Zawół)
Uchwała nr 1702/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stanisław Nieleszczuk)
Uchwała nr 1703/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Renata Machnikowska-Ostrowska)
Uchwała nr 1704/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ireneusz Ostrowski)
Uchwała nr 1705/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Antoni Marczyński)
Uchwała nr 1706/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Elżbieta Falczyńska-Dytkowska)
Uchwała nr 1707/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Netczuk)

2007-01-17 - Okręgowa Rada Lekarska

Stanowisko nr 2/2007/5/R w sprawie wypowiedzi Ministra Zdrowia prof. Zbigniewa Religi
Uchwała nr 471/2007/5/R uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Kształcenia Medycznego
Uchwała nr 472/2007/5/R uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Socjalno-Bytowej
Uchwała nr 473/2007/5/R w sprawie zatwierdzenie Regulaminu Komisji Etyki ORL
Uchwała nr 474/2007/5/R uchała w sprawie zatwierdzenia Reguolaminu Komisji ds. wykonywania zawodu ORL
Uchwała nr 475/2007/5/R uchwałaa w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Stomatologicznej ORL
Uchwała nr 476/2007/5/R uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds.Lekarzy Emerytów i Rencistów ORL
Uchwała nr 477/2007/5/R uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rekreacji i Sportu ORL
Uchwała nr 478/2007/5/R uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej ORL
Uchwała nr 479/2007/5/R uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Kultury ORL
Uchwała nr 480/2007/5/R uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zespołu ds. Młodych Lekarzy ORL

2007-01-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1708/2007/5/RL W 09 (Andrzej Smolarek)
Uchwała nr 1709/2007/5/RL W 16 (Danuta Szczerbik)
Uchwała nr 1710/2007/5/RL Duplikat PWZ (Elżbieta Mądro)
Uchwała nr 1711/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Krupa)
Uchwała nr 1712/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Iza Tomasiak)
Uchwała nr 1713/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janusz Dziuba)
Uchwała nr 1714/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Krystyna Kucharska)
Uchwała nr 1715/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Norbert Grząśko)
Uchwała nr 1716/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Witold Iżowski)
Uchwała nr 1717/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Czechońska)
Uchwała nr 1718/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Izabela Kossowska)
Uchwała nr 1719/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Gozdek)
Uchwała nr 1720/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Kuczyńska-Dudek)
Uchwała nr 1721/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Wiesik-Pasierb)
Uchwała nr 1722/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Pęcak)
Uchwała nr 1723/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Smarż)
Uchwała nr 1724/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Skrok)
Uchwała nr 1725/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Janusz Budzyński)
Uchwała nr 1726/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Holly)
Uchwała nr 1727/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Zofia Budzyńska)

2007-01-30 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1728/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Jankiewicz)
Uchwała nr 1729/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Kot)
Uchwała nr 1730/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Marek Sacharuk)
Uchwała nr 1731/2007/5/RL W 05 (Olga Borys)
Uchwała nr 1732/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Chmielowiec)
Uchwała nr 1733/2007/5/RL W 20 (Andrzej Kuzioła)
Uchwała nr 1734/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Leszek Jankiewicz)
Uchwała nr 1735/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Wiatr)
Uchwała nr 1736/2007/5/RL Duplikat PWZ (Jarosław Oleszczuk)
Uchwała nr 1737/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Otrocki)
Uchwała nr 1738/2007/5/PP Skreślenie z rejestru grupowych praktyk (Władysław Mudrecki, Robert Gwizdak)
Uchwała nr 1739/2007/5/RL W 09 (Iwona Sokołowska)
Uchwała nr 1740/2007/5/RL W 14 (Agnieszka Niemczyk)
Uchwała nr 1741/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Dąbrowska)
Uchwała nr 1742/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janusz Spustek)