Prawo stanowione przez Izbę

2007-03-06 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1824/2007/5/RL W 09 (Agnieszka Oleszczuk)
Uchwała nr 1825/2007/5/RL W 09 (Barbara Szwej-Bar)
Uchwała nr 1826/2007/5/RL W 14 (Magdalena Majewska)
Uchwała nr 1827/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Dudek)
Uchwała nr 1828/2007/5/RL W 14 (Mariusz Miązek)
Uchwała nr 1829/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Tarajko)
Uchwała nr 1830/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Kwaśniak)
Uchwała nr 1831/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Dębek)
Uchwała nr 1832/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Daniluk)
Uchwała nr 1833/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Teresa Dyzma)
Uchwała nr 1834/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Skowroński)
Uchwała nr 1835/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie-MIP
Uchwała nr 1836/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie
Uchwała nr 1837/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Kwiatuszewski)
Uchwała nr 1838/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Teresa Kwiatkowska)
Uchwała nr 1839/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Radzisław Mierzyński)
Uchwała nr 1840/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Kochman)
Uchwała nr 1841/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ryszard Kukuła)
Uchwała nr 1842/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie uno dental
Uchwała nr 1844/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie-zakrzewski dental

2007-03-20 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1847/2007/5/RL W 14 (Marianna Kuper)
Uchwała nr 1848/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Ożga-Kot)
Uchwała nr 1849/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Zygmunt Wiater, Janusz Wiater)
Uchwała nr 1850/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Maria Waśkowska)
Uchwała nr 1851/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Andrzej Waśkowski)
Uchwała nr 1852/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Tadeusz Szlichtyng)
Uchwała nr 1853/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Maria Skawińska-Lewtak)
Uchwała nr 1854/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Siejczuk)
Uchwała nr 1855/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Gwoździak)
Uchwała nr 1856/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Larysa Diatczyk)
Uchwała nr 1857/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Witold Karkowski)
Uchwała nr 1858/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Kozak-Krzysiak)
Uchwała nr 1859/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Tomczyk)
Uchwała nr 1860/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Wójcicki)
Uchwała nr 1861/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jan Kozłowski)
Uchwała nr 1862/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Teresa Kowalczuk)
Uchwała nr 1863/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Kornet)
Uchwała nr 1864/2007/5/RL W 02 (Iwona Flis)
Uchwała nr 1865/2007/5/RL W 02 (Maria Plewik)
Uchwała nr 1866/2007/5/RL W 02 (Anna Hadała-Kiś)
Uchwała nr 1867/2007/5/RL W 02 (Marta Kwiatkowska)
Uchwała nr 1868/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Rudnik)
Uchwała nr 1869/2007/5/RL W 14 (Wiesława Kowalik)
Uchwała nr 1870/2007/5/RL W 14 (Cezary Karauda)
Uchwała nr 1871/2007/5/RL W 20 (Gabriela Przytuła)
Uchwała nr 1872/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Berecka)
Uchwała nr 1873/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Flont)
Uchwała nr 1874/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzeniepolsko amerykański
Uchwała nr 1875/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Justyna Łobacz)
Uchwała nr 1876/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Anna Świderska-Adamska)
Uchwała nr 1877/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Pawelec-Skubicha)
Uchwała nr 1878/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Nowosielecka)
Uchwała nr 1879/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Listos)
Uchwała nr 1880/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Władysław Stążka)
Uchwała nr 1881/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Danuta Jarosz-Czerkies)
Uchwała nr 1882/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Mierzicki)
Uchwała nr 1883/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Witkowski)
Uchwała nr 1884/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Tochman-Gawda)
Uchwała nr 1885/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie - zdrowa rodzina
Uchwała nr 1886/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie - Polskie Towarzystwo Ortodontyczne
Uchwała nr 1887/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ilona Wójcik-Chęcińska)
Uchwała nr 1888/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie PTG
Uchwała nr 1889/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Smyk)
Uchwała nr 1890/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Kazimierz Zawadzki)
Uchwała nr 1891/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Mierzicka)
Uchwała nr 1892/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Irena Matysiak)
Uchwała nr 1893/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Misztal)
Uchwała nr 1894/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Szymański)

2007-03-21 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 484/2007/5/R w sprawie zmiany uchwały Nr 32/2002/IV ORL w Lublinie z dnia 20.11.2002 w sprawie zmiany uchwały Nr 100/2001/III Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 19.09.2001 r. oraz regulamiapituły Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej staniowiącego zaącznik do uc.
Uchwała nr 485/2007/5/R w sprawie przyznania Dyplomu Laur Medyczny

2007-03-27 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1896/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Maria Zielińska)
Uchwała nr 1897/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Stolarczyk)
Uchwała nr 1898/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Rafał Stettner)
Uchwała nr 1899/2007/5/RL W 06 (Jamal Farajallah)
Uchwała nr 1900/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marlena Brzęk)
Uchwała nr 1901/2007/5/RL W 04 (Ihor Dac)
Uchwała nr 1902/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Witkowska)
Uchwała nr 1903/2007/5/KK skierowanie dentystów na staż- Instytut
Uchwała nr 1904/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tadeusz Urban)
Uchwała nr 1905/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Renata Pels-Kilarska)
Uchwała nr 1906/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marta Widomska)
Uchwała nr 1907/2007/5/RL W 16 (Grzegorz Misztal)
Uchwała nr 1908/2007/5/RL W 16 (Waldemar Malik)
Uchwała nr 1909/2007/5/RL W 16 (Ewa Bańkowska-Ćwiklińska)
Uchwała nr 1910/2007/5/RL W 16 (Tadeusz Kwiatkowski)
Uchwała nr 1911/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ryszard Mazur)
Uchwała nr 1912/2007/5/RL W 12 (Mirosław Polak)
Uchwała nr 1913/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie-dentech
Uchwała nr 1914/2007/5/RL W 20 (Regina Abramowicz)
Uchwała nr 1915/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie-zakrzewski
Uchwała nr 1916/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Grzegorz Misztal)
Uchwała nr 1917/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie-dentolek
Uchwała nr 1918/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stanisław Pisarski)
Uchwała nr 1919/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie-CBT
Uchwała nr 1920/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Kister)
Uchwała nr 1921/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Winiarczyk-Zuchniarz)
Uchwała nr 1922/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Szyłkajtis)
Uchwała nr 1923/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Przemysław Juszczuk)
Uchwała nr 1924/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Juszczuk)

2007-03-31 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Apel nr 1/2007/5/R apel
Uchwała nr 1/2007/5/R w sprawie przyjęcia regulaminu obrad XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 2/2007/5/R w sprawie przyjęcia porządku obrad XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 3/2007/5/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej
Uchwała nr 4/2007/5/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2006
Uchwała nr 5/2007/5/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 6/2007/5/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego
Uchwała nr 7/2007/5/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Uchwała nr 8/2007/5/R w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2007
Uchwała nr 9/2007/5/R w sprawie poparcia postulatów zgłaszanych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w sprawie poparcia postulatów zgłaszanych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w planowanej na rok bieżący akcji protestacyjnej