Prawo stanowione przez Izbę

2007-05-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2002/2007/5/RL W 06 (Mohammed Haider)
Uchwała nr 2003/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie-Zakrzewski DEntal
Uchwała nr 2004/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Czesław Popik)
Uchwała nr 2005/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Zygmunt Wiater)
Uchwała nr 2006/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marcin Mazurek)
Uchwała nr 2007/2007/5/RL W 02 (Jolanta Szeliga-Król)
Uchwała nr 2008/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Janusz Witkowski)
Uchwała nr 2009/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Duda)
Uchwała nr 2010/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Aneta Dobrzyńska-Rutkowska)
Uchwała nr 2012/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Sylwia Buczek-Kałakucka)
Uchwała nr 2013/2007/5/RL W 02 (Małgorzata Żywot)
Uchwała nr 2015/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Małgorzata Kadłubowska)
Uchwała nr 2016/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosław Gawęda)
Uchwała nr 2018/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Gomoła-Kozioł)
Uchwała nr 2019/2007/5/RL W 02 (Leszek Lekan)
Uchwała nr 2021/2007/5/RL W 14 (Marian Chazan)
Uchwała nr 2023/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Henryka Ropka)
Uchwała nr 2024/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Łubianka)
Uchwała nr 2025/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marcin Bryczek)
Uchwała nr 2026/2007/5/PP Skreślenie z rejestru grupowych praktyk (Beata Bocheńska,Dariusz Bocheński)
Uchwała nr 2027/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Alina Wielgus)
Uchwała nr 2028/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Izabela Gruszczyńska)
Uchwała nr 2029/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Gutowska)
Uchwała nr 2030/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosława Rukasz)
Uchwała nr 2032/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie special med

2007-05-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2033/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Lasota)
Uchwała nr 2034/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Andrzej Madejczyk)
Uchwała nr 2035/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Łopucka)
Uchwała nr 2036/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jacek Paszkowski)
Uchwała nr 2037/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Irena Machnikowska)
Uchwała nr 2038/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Masiak)
Uchwała nr 2039/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie - LDENT
Uchwała nr 2040/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Joanna Czechońska)
Uchwała nr 2041/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Czesław Romanowski)
Uchwała nr 2042/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Żurawska)
Uchwała nr 2043/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Wach)
Uchwała nr 2044/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Kwietniewska)
Uchwała nr 2045/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Bożena Kozak-Krzysiak)
Uchwała nr 2046/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Zofia Wolska)
Uchwała nr 2047/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Bielawska-Rojczyk)
Uchwała nr 2048/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Michalak-Koska)
Uchwała nr 2049/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Rafał Młynarski)
Uchwała nr 2050/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Targońska-Stępniak)
Uchwała nr 2051/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Wiesław Ławnikowicz)
Uchwała nr 2052/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Adam Kadej)
Uchwała nr 2053/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tadeusz Rudnik)
Uchwała nr 2054/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie -DENTECH
Uchwała nr 2055/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jadwiga Puszkowska)
Uchwała nr 2056/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Łukasik)
Uchwała nr 2057/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie - GM
Uchwała nr 2058/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Boguta)
Uchwała nr 2059/2007/5/RL W 16 (Jan Kowalewski)
Uchwała nr 2060/2007/5/RL W 16 (Janina Białas)
Uchwała nr 2061/2007/5/RL W 16 (Zofia Wolska)
Uchwała nr 2062/2007/5/RL W 14 (Agnieszka Jezierska-Ostapczuk)
Uchwała nr 2063/2007/5/RL W 14 (Paweł Jerzak)
Uchwała nr 2064/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie - LCZD
Uchwała nr 2065/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie- CasusBTL
Uchwała nr 2066/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenieUNIDENT
Uchwała nr 2067/2007/5/RL W 14 (Anna Misiuda)
Uchwała nr 2068/2007/5/RL W 14 (Robert Strawa)
Uchwała nr 2069/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzeniePTG
Uchwała nr 2070/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie-CEntrum CBT
Uchwała nr 2071/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie - Zakrzewski dental
Uchwała nr 2072/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Iwona Hałas)
Uchwała nr 2073/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Malik)

2007-05-23 - Okręgowa Rada Lekarska

Stanowisko nr 3/2007/5/R stanowisko w sprawie poparcia lekarzy protestujących
Uchwała nr 489/2007/5/R w sprawie powołania pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów
Uchwała nr 490/2007/5/R w sprawie upoważnienia Prezesa i Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie

2007-05-29 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2074/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Kazimierz Łopałło)
Uchwała nr 2075/2007/5/RL W 09 (Anna Bukowińska)
Uchwała nr 2076/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewelina Królicka)
Uchwała nr 2077/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Hurko-Krupa)
Uchwała nr 2078/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Joanna Matras)
Uchwała nr 2079/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Alicja Jasielska)
Uchwała nr 2080/2007/5/RL W 06 (Vadym Abramchuk)
Uchwała nr 2081/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marianna Dudek)
Uchwała nr 2082/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Wyszyńska)
Uchwała nr 2083/2007/5/RL W 02 (Karolina Berek)
Uchwała nr 2084/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Michalewska)
Uchwała nr 2085/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Leokadia Grabska)
Uchwała nr 2086/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Mach)
Uchwała nr 2087/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Majewska-Kotwica)
Uchwała nr 2088/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jadwiga Dudek)
Uchwała nr 2089/2007/5/RL W 20 (Grzegorz Tomczyk)
Uchwała nr 2090/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Koprowiak)
Uchwała nr 2091/2007/5/RL W 14 (Joanna Kowal)
Uchwała nr 2092/2007/5/RL W 14 (Dariusz Bednarczyk)
Uchwała nr 2093/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Adamczyk)
Uchwała nr 2094/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Wróbel)