Prawo stanowione przez Izbę

2007-07-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2154/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Irena Miciak-Grzegorczyk)
Uchwała nr 2162/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Czochra)
Uchwała nr 2163/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Roczniak)
Uchwała nr 2164/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janusz Lal)
Uchwała nr 2165/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marzena Jakubiuk)
Uchwała nr 2166/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Elżbieta Pac-Kożuchowska)
Uchwała nr 2167/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jolanta Falba-Chwiejczak)
Uchwała nr 2168/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Czaplicki)
Uchwała nr 2169/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Hanus-Atras)
Uchwała nr 2170/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jadwiga Buczkowska)
Uchwała nr 2171/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Michał Dąbski)
Uchwała nr 2172/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Marzena Kamińska)
Uchwała nr 2173/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Andrzej Kuczyński)
Uchwała nr 2174/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Skorzyński)
Uchwała nr 2175/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Głowienka)
Uchwała nr 2176/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Łączna)
Uchwała nr 2177/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Danuta Kultys)
Uchwała nr 2178/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Kisiel)
Uchwała nr 2179/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ireneusz Pasztelan)
Uchwała nr 2180/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Alina Gruba)
Uchwała nr 2181/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Sienkiewicz)
Uchwała nr 2182/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Sienkiewicz)
Uchwała nr 2183/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Kościk)
Uchwała nr 2184/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Węcławska-Stefaniak)
Uchwała nr 2185/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grażyna Burdzanowska)
Uchwała nr 2186/2007/5/RL W 01 (Katarzyna Kłodnicka)
Uchwała nr 2187/2007/5/RL W 09 (Maciej Olszowski)
Uchwała nr 2188/2007/5/RL W 14 (Sławomir Robak)
Uchwała nr 2189/2007/5/RL W 14 (Ewa Młodawska-Frączyk)
Uchwała nr 2190/2007/5/RL W 14 (Monika Piłat-Maj)
Uchwała nr 2191/2007/5/RL W 14 (Magdalena Syska)
Uchwała nr 2192/2007/5/RL W 14 (Teresa Żydek)
Uchwała nr 2193/2007/5/RL W 14 (Artur Węsek)
Uchwała nr 2194/2007/5/RL W 14 (Magdalena Szymańska)
Uchwała nr 2195/2007/5/RL W 14 (Anna Foremniak)
Uchwała nr 2196/2007/5/RL W 14 (Alicja Przybylska)
Uchwała nr 2197/2007/5/RL W 14 (Renata Węsek)
Uchwała nr 2198/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Waldemar Cabanek)
Uchwała nr 2199/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Jelinek)
Uchwała nr 2200/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maciej Majos)
Uchwała nr 2201/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Gonczaryk)
Uchwała nr 2202/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Pilipiuk)
Uchwała nr 2203/2007/5/RL W 16 (Jerzy Wiercieński)

2007-07-31 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2204/2007/5/RL Duplikat PWZ (Małgorzata Żurawiecka)
Uchwała nr 2205/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wanda Małagocka)
Uchwała nr 2206/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Lidia Petryszyn)
Uchwała nr 2207/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Irena Kijuk)
Uchwała nr 2208/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Osiewicz-Kossakowska)
Uchwała nr 2209/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grażyna Rejmak)
Uchwała nr 2210/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Paluszkiewicz)
Uchwała nr 2211/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Nosalska)
Uchwała nr 2212/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Horoszewicz)
Uchwała nr 2213/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Dymicki)
Uchwała nr 2214/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Prochoruk)
Uchwała nr 2215/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krystyna Srzednicka)
Uchwała nr 2216/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Justyna Jurkowska-Dudzińska)
Uchwała nr 2217/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Giska)
Uchwała nr 2218/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Dmochowska)
Uchwała nr 2219/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Rafał Dmochowski)
Uchwała nr 2220/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Rymkiewicz-Dziedzic)
Uchwała nr 2221/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Gałecka)
Uchwała nr 2222/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Wiedeńczyk)
Uchwała nr 2223/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Kozłowski)
Uchwała nr 2224/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Arkadiusz Tomczyszyn)
Uchwała nr 2225/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Stankiewicz-Świtała)
Uchwała nr 2226/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosława Kuniewicz)
Uchwała nr 2227/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zbigniew Kamiński)
Uchwała nr 2228/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grażyna Mikusek)
Uchwała nr 2229/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Monika Chról)
Uchwała nr 2230/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Renata Ferenc)
Uchwała nr 2231/2007/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Teresa Rudzka)
Uchwała nr 2232/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Iwona Mazurek-Bogatko)
Uchwała nr 2233/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Kosiorek)
Uchwała nr 2234/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Janowska)
Uchwała nr 2235/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Tarraro-Mróz)
Uchwała nr 2236/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Grabowski)
Uchwała nr 2237/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Leszek Grzywna)
Uchwała nr 2238/2007/5/RL W 01 (Izabela Mitrut)
Uchwała nr 2239/2007/5/RL W 08 (Zbigniew Swacha)
Uchwała nr 2240/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie-UNIDENT
Uchwała nr 2241/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosław Polubiec)
Uchwała nr 2242/2007/5/RL Duplikat PWZ (Maciej Wójcik)
Uchwała nr 2243/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Poniatowska-Fiedosiuk)
Uchwała nr 2244/2007/5/RL W 16 (Bronisław Niewiedzioł)
Uchwała nr 2245/2007/5/RL W 14 (Marcin Piekarz)
Uchwała nr 2246/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Irmina Chomiuk)
Uchwała nr 2247/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Wójcik)
Uchwała nr 2248/2007/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tamara Fiedziuk)
Uchwała nr 2249/2007/5/KK Wpis do rejestru doskonalenia - potwierdzenie - eurodens