Prawo stanowione przez Izbę

2008-01-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 35/2008/5/RL Z 16a (Irena Dakowska)
Zarządzenie nr 36/2008/5/RL Z 14 (Magdalena Mikoś)
Zarządzenie nr 37/2008/5/RL Z 14 (Mariola Turzeniecka)
Uchwała nr 3049/2008/5/RL W 10 (Elżbieta Kowalczyk)
Uchwała nr 3050/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Bryczek)
Uchwała nr 3051/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Danuta Śledź-Obara)
Uchwała nr 3052/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Helena Szempruch)
Uchwała nr 3053/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Aneta Komsta)
Uchwała nr 3054/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Wolak)
Uchwała nr 3055/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Denkowska)
Uchwała nr 3056/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Kornet)
Uchwała nr 3057/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Janusz Błędowski)
Uchwała nr 3058/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Hanna Bagińska)
Uchwała nr 3059/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Momont)
Uchwała nr 3060/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Henryk Welcz)
Uchwała nr 3061/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Aneta Wnuk)
Uchwała nr 3062/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Elżbieta Starosławska)
Uchwała nr 3063/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Zofia Pawłowska-Falkowska)
Uchwała nr 3064/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Dyrka)
Uchwała nr 3065/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Leszek Warsz)
Uchwała nr 3066/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marzena Wieczerzak-Jarząbek)
Uchwała nr 3067/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Świerk)
Uchwała nr 3068/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Alicja Lubaś)
Uchwała nr 3069/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Fręchowicz)
Uchwała nr 3070/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Kowalska)
Uchwała nr 3071/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Domańska)
Uchwała nr 3072/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Starek)
Uchwała nr 3073/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Marcheluk)
Uchwała nr 3074/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Adam Marcheluk)
Uchwała nr 3075/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Wiesław Bakoński)
Uchwała nr 3076/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grażyna Bernacka)
Uchwała nr 3077/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Bożena Urban)
Uchwała nr 3078/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Michał Tomaszewski)
Uchwała nr 3079/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Mizerski)
Uchwała nr 3080/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Hanna Karakuła)
Uchwała nr 3081/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Łętowska-Andrzejewicz)
Uchwała nr 3082/2008/5/RL Duplikat PWZ (Urszula Fryga-Dyś)
Uchwała nr 3083/2008/5/RL W 02 (Piotr Mazurek)
Uchwała nr 3084/2008/5/RL W 02 (Izabela Mitrut)
Uchwała nr 3085/2008/5/RL W 02 (Tomasz Tomaszewski)
Uchwała nr 3086/2008/5/RL W 09 (Tomasz Pyter)
Uchwała nr 3087/2008/5/KK Andersz - Realna Stomatologia - potwierdzenie
Uchwała nr 3088/2008/5/KK Zakrzewski Dental - potwierdzenie
Uchwała nr 3089/2008/5/RL W 09 (Piotr Król)
Uchwała nr 3090/2008/5/RL W 09 (Justyna Tetyk)
Uchwała nr 3091/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Hassan Rachid Chehab)
Uchwała nr 3092/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Edward Woliński)
Uchwała nr 3093/2008/5/RL W 06 (Jamal Farajallah)
Uchwała nr 3094/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Górska)
Uchwała nr 3096/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Duszyńska)
Uchwała nr 3097/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Łukasz Łobejko)
Uchwała nr 3098/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Daniel Bzowski)

2008-01-15 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 38/2008/5/RL Z 16a (Maria Kalinowska)
Zarządzenie nr 39/2008/5/RL Z 14 (Magdalena Glazer)
Uchwała nr 3095/2008/5/KK Oddział Lubelski Polskiego Towrzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie
Uchwała nr 3099/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Andrzej Czamara)
Uchwała nr 3100/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Wojciech Krajewski)
Uchwała nr 3101/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Lidia Wójtowicz)
Uchwała nr 3102/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosław Wójtowicz)
Uchwała nr 3103/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Żuchnik)
Uchwała nr 3104/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Izabela Sokoluk)
Uchwała nr 3105/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Koman-Iżko)
Uchwała nr 3106/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Aneta Adamiak-Godlewska)
Uchwała nr 3107/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Michał Łoziński)
Uchwała nr 3108/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Kasjaniuk)
Uchwała nr 3109/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maksymilian Widelski)
Uchwała nr 3110/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Justyna Czwarno)
Uchwała nr 3111/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Pastwa)
Uchwała nr 3112/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Sokołowski)
Uchwała nr 3113/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Wysocka)
Uchwała nr 3114/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marcin Płowaś)
Uchwała nr 3115/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Tomasz Gotfryd)
Uchwała nr 3116/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wiesław Mikuś)
Uchwała nr 3117/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Kuczyński)
Uchwała nr 3118/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Korzeniewski)
Uchwała nr 3119/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jarosław Piasecki)
Uchwała nr 3120/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Małaj)
Uchwała nr 3121/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maciej Pastuszka)
Uchwała nr 3122/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Adnan Bacher)
Uchwała nr 3123/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Krystyna Mandziak-Michalak)
Uchwała nr 3124/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Leokadia Mirończuk)
Uchwała nr 3125/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Sanocki)
Uchwała nr 3126/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agata Morawska)
Uchwała nr 3127/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Król)
Uchwała nr 3128/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Pyter)
Uchwała nr 3129/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Szynkaruk)
Uchwała nr 3130/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marta Michniewicz)
Uchwała nr 3131/2008/5/RL W 09 (Anna Kapica)
Uchwała nr 3132/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jaromir Jarecki)
Uchwała nr 3133/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Kosior)
Uchwała nr 3134/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Anasiewicz)
Uchwała nr 3135/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Dybała)
Uchwała nr 3136/2008/5/RL W 09 (Marcin Gruba)
Uchwała nr 3137/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Góra-Marciniak)
Uchwała nr 3138/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Róża Grzybowska-Karska)
Uchwała nr 3139/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mariola Wronecka)
Uchwała nr 3140/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Urban)
Uchwała nr 3141/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Proc)
Uchwała nr 3142/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Ratoń)
Uchwała nr 3143/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marcin Dziduszko)
Uchwała nr 3144/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Zofia Szczerbińska)
Uchwała nr 3145/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Robert Świerzak)
Uchwała nr 3146/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Konrad Futyma)
Uchwała nr 3147/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Miotła)

2008-01-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 40/2008/5/RL Z 16a (Mariusz Leszko)
Uchwała nr 501/2008/5/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne - potwierdzenie
Uchwała nr 3148/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Kandzierska)
Uchwała nr 3149/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Gałecka)
Uchwała nr 3150/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Gałecki)
Uchwała nr 3151/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Rafał Pałys)
Uchwała nr 3152/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Banaszek)
Uchwała nr 3153/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Bernat-Oleksińska)
Uchwała nr 3154/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewelina Chachuła)
Uchwała nr 3155/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Słoboda)
Uchwała nr 3156/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Kapica)
Uchwała nr 3157/2008/5/KK Szkolenia Podyplomowe Unident - potwierdzenie
Uchwała nr 3158/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Malczewska-Rybicka)
Uchwała nr 3159/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Rybicki)
Uchwała nr 3160/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marta Żarnowska)
Uchwała nr 3161/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Tomasz Borkowski)
Uchwała nr 3162/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Czesław Kaczmarczyk)
Uchwała nr 3163/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Renata Szram)
Uchwała nr 3164/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Antoni Danilczuk)
Uchwała nr 3165/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Czarnecka-Kędzierska)
Uchwała nr 3166/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Wawrzecka)
Uchwała nr 3167/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Kaptur)
Uchwała nr 3168/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Kolasiński)
Uchwała nr 3169/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Zwierzyńska)
Uchwała nr 3170/2008/5/RL W 07 (Irena Chlebcewicz-Łazańska)

2008-01-29 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 41/2008/5/RL Z 16a (Stefan Kwasek)
Zarządzenie nr 42/2008/5/RL Z 14 (Nataliya Lukuts)
Uchwała nr 3171/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Kot)
Uchwała nr 3172/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zdzisław Kubaj)
Uchwała nr 3173/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jacek Solarz)
Uchwała nr 3174/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Wnuk)
Uchwała nr 3175/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Orzeł)
Uchwała nr 3176/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Brzostowska)
Uchwała nr 3177/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Stępień)
Uchwała nr 3178/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Kowal)
Uchwała nr 3179/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Szuryn)
Uchwała nr 3180/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Danuta Wahl)
Uchwała nr 3181/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Daniel Płaczkiewicz)
Uchwała nr 3182/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jadwiga Czarnota)
Uchwała nr 3183/2008/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 3184/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jarosław Pieczyński)
Uchwała nr 3185/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Irena Kowalik)
Uchwała nr 3186/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Marek Gołaszewski)
Uchwała nr 3187/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Anna Buczak-Koper)
Uchwała nr 3188/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Norbert Pietrzak)
Uchwała nr 3189/2008/5/RL W 06 (Augustine Nwuha)
Uchwała nr 3190/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Edyta Szawara-Margol)
Uchwała nr 3191/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janina Cioczek)
Uchwała nr 3192/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Aleksander Ciechański)
Uchwała nr 3193/2008/5/RL W 04 (Yaser Alsaoud)