Prawo stanowione przez Izbę

2008-11-04 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4250/2008/5/RL A 02 (Anna Jóźwiak)
Uchwała nr 4251/2008/5/RL A 02 (Anna Mełges)
Uchwała nr 4252/2008/5/RL A 02 (Andrzej Serafin)
Uchwała nr 4253/2008/5/RL A 02 (Edyta Paklerska)
Uchwała nr 4254/2008/5/RL A 02 (Katarzyna Warda)
Uchwała nr 4255/2008/5/RL A 02 (Katarzyna Ukalska)
Uchwała nr 4256/2008/5/RL A 02 (Magdalena Mazur)
Uchwała nr 4257/2008/5/RL A 02 (Magdalena Stępniak)
Uchwała nr 4264/2008/5/RL A 02 (Marta Goławska)
Uchwała nr 4267/2008/5/RL A 02 (Monika Jabłońska)
Uchwała nr 4271/2008/5/RL A 02 (Paweł Oleszczak)
Uchwała nr 4277/2008/5/RL A 02 (Jakub Nicpoń)
Uchwała nr 4278/2008/5/RL A 02 (Elżbieta Jarosławska)
Uchwała nr 4279/2008/5/RL A 02 (Monika Podsiadlik)
Uchwała nr 4280/2008/5/RL A 02 (Anna Golonka)
Uchwała nr 4281/2008/5/RL A 02 (Anna Chustecka)
Uchwała nr 4282/2008/5/RL A 02 (Małgorzata Gęsior)
Uchwała nr 4283/2008/5/RL A 02 (Wojciech Borzęcki)
Uchwała nr 4284/2008/5/RL A 02 (Justyna Staniak)
Uchwała nr 4285/2008/5/RL A 02 (Nicolas Chrisidis)
Uchwała nr 4286/2008/5/RL A 02 (Diana Mazurek)
Uchwała nr 4287/2008/5/RL A 02 (Hubert Kisielewski)
Uchwała nr 4288/2008/5/RL A 02 (Dominika Sokal)
Uchwała nr 4289/2008/5/RL A 02 (Paweł Lech)
Uchwała nr 4290/2008/5/RL A 02 (Monika Olejniczak)
Uchwała nr 4291/2008/5/RL A 02 (Magdalena Kiczyńska)
Uchwała nr 4292/2008/5/RL A 02 (Katarzyna Zasławska)
Uchwała nr 4293/2008/5/RL A 02 (Marzena Matejszczak-Woś)
Uchwała nr 4294/2008/5/RL A 02 (Bartosz Lorenc)
Uchwała nr 4295/2008/5/RL A 02 (Kamil Kaczmarczyk)
Uchwała nr 4296/2008/5/RL A 02 (Anna Sikora)
Uchwała nr 4297/2008/5/RL A 02 (Maciej Mazgaj)
Uchwała nr 4298/2008/5/RL A 02 (Mariusz Bełz)
Uchwała nr 4299/2008/5/RL A 02 (Elżbieta Rychta)
Uchwała nr 4300/2008/5/RL A 02 (Sławomir Dybala)
Uchwała nr 4301/2008/5/RL A 02 (Magdalena Niedźwiedź)
Uchwała nr 4302/2008/5/RL A 02 (Magdalena Skórzewska)
Uchwała nr 4303/2008/5/RL A 02 (Marcin Krawczyk)
Uchwała nr 4304/2008/5/RL A 02 (Sylwia Lechowska)
Uchwała nr 4305/2008/5/RL A 02 (Małgorzata Wolska)
Uchwała nr 4306/2008/5/RL A 02 (Lidia Wójcik)
Uchwała nr 4307/2008/5/RL A 02 (Anna Jankowska)
Uchwała nr 4308/2008/5/RL A 02 (Agnieszka Iwaniak)
Uchwała nr 4309/2008/5/RL A 02 (Anna Czajka-Bełz)
Uchwała nr 4310/2008/5/RL A 02 (Beata Traczyk)
Uchwała nr 4311/2008/5/RL A 02 (Magdalena Mazurek)
Uchwała nr 4312/2008/5/RL A 02 (Marek Antończak)
Uchwała nr 4313/2008/5/RL A 02 (Kinga Skrzypek)
Uchwała nr 4314/2008/5/RL A 02 (Katarzyna Dyndor)
Uchwała nr 4315/2008/5/RL A 02 (Monika Sarna)
Uchwała nr 4316/2008/5/RL A 02 (Milena Kuklewska)
Uchwała nr 4317/2008/5/RL A 02 (Przemysław Dyndor)
Uchwała nr 4318/2008/5/RL A 02 (Tomasz Gęca)
Uchwała nr 4319/2008/5/RL A 02 (Agnieszka Mulak-Król)
Uchwała nr 4320/2008/5/RL A 02 (Bartłomiej Kałamucki)
Uchwała nr 4321/2008/5/RL A 02 (Wiktor Szczuchniak)
Uchwała nr 4322/2008/5/RL A 02 (Monika Przegalińska-Kałamucka)
Uchwała nr 4323/2008/5/RL A 02 (Marcin Czternastek)
Uchwała nr 4324/2008/5/RL A 02 (Marcin Żuk)
Uchwała nr 4325/2008/5/RL A 02 (Małgorzata Futyma-Jędrzejewska)
Uchwała nr 4326/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Danuta Bobrowska-Wróblewska)
Uchwała nr 4327/2008/5/RL A 02 (Anna Kamińska)
Uchwała nr 4328/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wanda Walkiewicz)
Uchwała nr 4329/2008/5/RL A 02 (Jagoda Łukasik)
Uchwała nr 4330/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dominika Godzic-Wałecka)
Uchwała nr 4331/2008/5/RL A 02 (Agnieszka Kamińska-Birula)
Uchwała nr 4332/2008/5/RL A 02 (Ewelina Kwiecień)
Uchwała nr 4333/2008/5/RL A 02 (Piotr Szucki)
Uchwała nr 4334/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Aljabali)
Uchwała nr 4336/2008/5/RL A 02 (Katarzyna Kucharska)
Uchwała nr 4337/2008/5/RL A 02 (Grzegorz Starobrat)
Uchwała nr 4338/2008/5/RL A 02 (Paweł Kowalczyk)
Uchwała nr 4339/2008/5/RL A 02 (Małgorzata Piętal)
Uchwała nr 4340/2008/5/RL A 02 (Dominika Skomorowska)
Uchwała nr 4341/2008/5/RL A 02 (Sebastian Szklener)
Uchwała nr 4342/2008/5/RL A 02 (Łukasz Konarski)
Uchwała nr 4343/2008/5/RL A 02 (Wojciech Kula)
Uchwała nr 4344/2008/5/RL A 02 (Magdalena Kowal)
Uchwała nr 4345/2008/5/RL A 02 (Renata Patkowska)
Uchwała nr 4346/2008/5/RL A 02 (Anna Wójcik)
Uchwała nr 4347/2008/5/RL A 02 (Jakub Wlaź)
Uchwała nr 4348/2008/5/RL A 02 (Ewa Kuźma)
Uchwała nr 4349/2008/5/KK KK - Ordynator Oddziału Alergologii i Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
Uchwała nr 4350/2008/5/RL A 02 (Agata Boćkowska)
Uchwała nr 4351/2008/5/RL A 02 (Konrad Wronka)
Uchwała nr 4352/2008/5/KK KK - Ordynator Oddziału Neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 4353/2008/5/KK KK - Ordynator Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 4354/2008/5/RL A 02 (Grzegorz Iwanek)
Uchwała nr 4355/2008/5/KK KK - Ordynator Oddziału Oddziału Neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 4356/2008/5/KK KK - Ordynator Oddziału Oddziału Onkologiczno-Geriatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 4357/2008/5/RL A 02 (Anna Mojsym)
Uchwała nr 4358/2008/5/RL A 02 (Aneta Żygawska)
Uchwała nr 4359/2008/5/RL A 02 (Agata Koprianiuk)
Uchwała nr 4360/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Chemperek)
Uchwała nr 4361/2008/5/RL A 02 (Aneta Skwarek-Dziekanowska)
Uchwała nr 4362/2008/5/RL A 02 (Przemysław Kozicki)
Uchwała nr 4363/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Ziółkowski)
Uchwała nr 4364/2008/5/RL A 02 (Maciej Chróściel)
Uchwała nr 4365/2008/5/RL A 02 (Anna Balawender)
Uchwała nr 4366/2008/5/RL A 02 (Mariusz Mioduski)
Uchwała nr 4367/2008/5/RL A 02 (Krzysztof Balawender)
Uchwała nr 4368/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Aleksandra Świderek-Pochodeńko)
Uchwała nr 4369/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Działu Pomocy Doraźnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
Uchwała nr 4370/2008/5/RL A 02 (Rim Al Jarwan)
Uchwała nr 4371/2008/5/RL A 13 (Michał Szczyrek)
Uchwała nr 4372/2008/5/RL A 02 (Michał Szczyrek)
Uchwała nr 4373/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Wnuk)
Uchwała nr 4374/2008/5/RL A 02 (Małgorzata Kwiatkowska)
Uchwała nr 4375/2008/5/RL A 02 (Marta Skowrońska)
Uchwała nr 4376/2008/5/RL A 02 (Agnieszka Martyniuk)
Uchwała nr 4377/2008/5/KK Grupa Medica s.c. - potwierdzenie
Uchwała nr 4378/2008/5/RL A 02 (Anna Wojewoda-Wlaź)
Uchwała nr 4379/2008/5/KK Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego - potwierdzenie
Uchwała nr 4380/2008/5/RL A 02 (Michał Sojka)
Uchwała nr 4381/2008/5/RL A 02 (Piotr Król)
Uchwała nr 4382/2008/5/RL A 02 (Ewa Bąk)
Uchwała nr 4383/2008/5/RL A 02 (Łukasz Bąk)
Uchwała nr 4384/2008/5/RL A 02 (Paweł Tryba)
Uchwała nr 4385/2008/5/RL A 02 (Agnieszka Woronowicz)
Uchwała nr 4386/2008/5/RL A 02 (Emanuel Korzeniec)
Uchwała nr 4387/2008/5/RL A 02 (Artur Ponieważ)
Uchwała nr 4388/2008/5/RL A 02 (Katarzyna Wojtaś)
Uchwała nr 4389/2008/5/RL A 02 (Urszula Opasała)
Uchwała nr 4390/2008/5/RL A 02 (Anna Wyszyńska)
Uchwała nr 4391/2008/5/RL A 02 (Piotr Rusin)
Uchwała nr 4392/2008/5/RL A 02 (Aleksandra Wilczyńska)
Uchwała nr 4393/2008/5/RL A 02 (Anna Masłowska)
Uchwała nr 4394/2008/5/RL A 02 (Łukasz Obrusiewicz)
Uchwała nr 4395/2008/5/RL A 02 (Michał Janiszewski)
Uchwała nr 4396/2008/5/KK Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej
Uchwała nr 4397/2008/5/RL A 02 (Agnieszka Janiszewska)
Uchwała nr 4398/2008/5/RL A 02 (Karolina Frąszczak)
Uchwała nr 4399/2008/5/RL A 02 (Michał Dobrzański)
Uchwała nr 4400/2008/5/RL A 02 (Anna Hryszko)
Uchwała nr 4401/2008/5/RL A 02 (Anna Zaręba)
Uchwała nr 4402/2008/5/RL A 02 (Agnieszka Kowalik)
Uchwała nr 4403/2008/5/RL A 02 (Anna Gromoł)
Uchwała nr 4404/2008/5/RL A 02 (Michał Bzinkowski)
Uchwała nr 4405/2008/5/RL A 02 (Paulina Łukasik)
Uchwała nr 4406/2008/5/RL A 02 (Anna Maśny)
Uchwała nr 4407/2008/5/RL A 02 (Damian Surowaniec)
Uchwała nr 4408/2008/5/RL A 02 (Dagmara Kiewel-Budzyńska)
Uchwała nr 4409/2008/5/RL A 02 (Łukasz Wielgus)
Uchwała nr 4410/2008/5/RL A 02 (Bartosz Caruk)
Uchwała nr 4411/2008/5/RL A 02 (Paulina Wilusz-Caruk)
Uchwała nr 4412/2008/5/RL A 02 (Patryk Bocheński)
Uchwała nr 4413/2008/5/RL A 02 (Tomasz Silezin)
Uchwała nr 4414/2008/5/RL A 02 (Dorota Lipiec)
Uchwała nr 4415/2008/5/RL A 02 (Łukasz Zakościelny)
Uchwała nr 4416/2008/5/RL A 02 (Norbert Jargieło)
Uchwała nr 4417/2008/5/RL A 02 (Hanna Sudzińska)
Uchwała nr 4418/2008/5/RL A 02 (Sylwia Gomółka)

2008-11-18 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 116/2008/5/RL ZA 01 (Jan Perzyński)
Zarządzenie nr 117/2008/5/RL ZA 01 (Agnieszka Balawejder)
Zarządzenie nr 118/2008/5/RL ZA 02 (Adam Stępień)
Zarządzenie nr 119/2008/5/RL ZA 01 (Maja Maciejewska)
Zarządzenie nr 120/2008/5/RL ZA 01 (Barbara Grabik)
Zarządzenie nr 121/2008/5/RL ZA 01 (Michał Strzałka)
Zarządzenie nr 122/2008/5/RL ZA 01 (Sylwia Pawłat)
Zarządzenie nr 123/2008/5/RL ZA 01 (Szymon Puławski)
Zarządzenie nr 124/2008/5/RL ZA 02 (Helena Szumska-Szymbara)
Zarządzenie nr 125/2008/5/RL ZA 02 (Danuta Bobrowska-Wróblewska)
Zarządzenie nr 126/2008/5/RL ZA 02 (Eugeniusz Partyka)
Uchwała nr 4419/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Jasiński)
Uchwała nr 4420/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Romanek)
Uchwała nr 4421/2008/5/RL A 21 (Małgorzata Rutkowska)
Uchwała nr 4422/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Stefańczyk)
Uchwała nr 4423/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Baczyńska)
Uchwała nr 4424/2008/5/RL A 02 (Krzysztof Scheller)
Uchwała nr 4425/2008/5/RL A 02 (Robert Majcher)
Uchwała nr 4426/2008/5/RL A 02 (Bartosz Olajossy)
Uchwała nr 4429/2008/5/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie
Uchwała nr 4430/2008/5/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie
Uchwała nr 4431/2008/5/KK Polskie Towarzystwo Epileptologii - potwierdzenie
Uchwała nr 4432/2008/5/KK MMS Sp. z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 4433/2008/5/KK Pomorska Szkoła Obrazowa Chorób Piersi - potwierdzenie
Uchwała nr 4434/2008/5/KK Towarzystwo Chirurgów Polskich Oddział w Lublinie - potwierdzenie
Uchwała nr 4435/2008/5/KK Wydawnictwo Czelej Sp. zo.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 4436/2008/5/KK Medius Sp. zo.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 4437/2008/5/RL A 02 (Sebastian Wnuk)
Uchwała nr 4439/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mariusz Czarnacki)
Uchwała nr 4440/2008/5/KK KK - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczego w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 4441/2008/5/KK KK - Ordynator Oddziału Urazowo - Ortopedycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 4442/2008/5/KK KK - Ordynator Oddziału Oddziału Kardiologicznego wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 4443/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Mazurek)
Uchwała nr 4444/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Elżbieta Bubień)
Uchwała nr 4445/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Wieczorek)
Uchwała nr 4446/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Mierzwińska)
Uchwała nr 4447/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bartosz Buczarski)
Uchwała nr 4448/2008/5/KK KK - Ordynator Oddziału Oddziału Geriatrycznego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

2008-11-19 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 510/2008/5/R w sprawie zatwierdzenia regulaminu Okręgowej Komisji Wyborczej LIL

2008-11-25 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Stanowisko nr 1/2008/5/R Stanowisko Prezydium ORL z dnia 25.11.2008 r. w sprawie limitów punktów edukacyjnych
Apel nr 1/2008/5/R Apel Prezydium ORL z dnia 25.11.2008 r.
Zarządzenie nr 127/2008/5/RL ZA 01 (Łukasz Warda)
Zarządzenie nr 128/2008/5/RL ZA 02 (Wiesław Łyjak)
Uchwała nr 4449/2008/5/RL A 13 (Magdalena Skrzat)
Uchwała nr 4450/2008/5/RL A 13 (Justyna Prasoł-Wójcik)
Uchwała nr 4451/2008/5/RL A 02 (Justyna Zięba)
Uchwała nr 4452/2008/5/RL A 02 (Magdalena Zielińska)
Uchwała nr 4453/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Karolina Walczak)
Uchwała nr 4454/2008/5/KK casusBTL Agnieszka Mądrzak - Szulczyńska - potwierdzenie
Uchwała nr 4455/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Wojciechowska)
Uchwała nr 4456/2008/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie
Uchwała nr 4457/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Bobiarski)
Uchwała nr 4458/2008/5/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie
Uchwała nr 4459/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Sacharuk)
Uchwała nr 4460/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa
Uchwała nr 4461/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Kaczanowska)
Uchwała nr 4462/2008/5/KK Zakrzewski Dental - potwierdzenie
Uchwała nr 4464/2008/5/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne O/Zamość - potwierdzenie
Uchwała nr 4465/2008/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 4466/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Larysa Kendzyeravska)
Uchwała nr 4467/2008/5/KK KK - Ordynator Oddziału