Prawo stanowione przez Izbę

2008-02-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 43/2008/5/RL Z 16a (Wiesław Salwowski)
Uchwała nr 3194/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Regina Strobel-Siwecka)
Uchwała nr 3195/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Marchut)
Uchwała nr 3196/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Szymanko-Ostrowska)
Uchwała nr 3197/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jan Janda)
Uchwała nr 3198/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Górska-Parada)
Uchwała nr 3199/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Cezary Czepło)
Uchwała nr 3200/2008/5/RL W 01 (Agnieszka Czerwonka)
Uchwała nr 3201/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mariola Pękalska)
Uchwała nr 3202/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Starczuk)
Uchwała nr 3203/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Okoński)
Uchwała nr 3204/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Kalicka-Wróbel)
Uchwała nr 3205/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stanisław Martyn)
Uchwała nr 3206/2008/5/RL W 01 (Sylwia Gomółka)
Uchwała nr 3207/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Katarzyna Gapińska)
Uchwała nr 3208/2008/5/RL W 01 (Dariusz Kędzierski)
Uchwała nr 3209/2008/5/RL W 01 (Marcin Zbydniowski)
Uchwała nr 3210/2008/5/RL W 01 (Dominika Ledwich-Kibicka)
Uchwała nr 3211/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Giska)
Uchwała nr 3212/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Izabella Celarska)
Uchwała nr 3213/2008/5/RL W 01 (Cezary Sitarz)
Uchwała nr 3214/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Wierzchoń)
Uchwała nr 3215/2008/5/KK Grupa Medica s.c. - potwierdzenie
Uchwała nr 3216/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Roman Gałecki)
Uchwała nr 3217/2008/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 3218/2008/5/KK Polskie Towarzystwo Pdiatryczne Oddział Lubelski - potwierdzenie
Uchwała nr 3219/2008/5/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie
Uchwała nr 3220/2008/5/KK L-DENT Sprzęt i Materały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 3221/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stanisław Dyndor)
Uchwała nr 3222/2008/5/RL W 04 (Maksym Poltavtsev)
Uchwała nr 3223/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Czukiewska)
Uchwała nr 3224/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Maćkowiak-Świergoń)
Uchwała nr 3225/2008/5/RL W 09 (Joanna Stępień)
Uchwała nr 3226/2008/5/RL W 06 (Ludmiła Gorbaczewska-Janeczko)
Uchwała nr 3227/2008/5/RL Duplikat PWZ (Teresa Sosnowska)
Uchwała nr 3229/2008/5/RL Duplikat PWZ (Alina Lamirska-Struzik)
Uchwała nr 3230/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Brzostowski)

2008-02-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 44/2008/5/RL Z 14 (Karol Selwesiuk)
Uchwała nr 3231/2008/5/KK skierowanie lekarzy na staż - PSK Nr 4
Uchwała nr 3232/2008/5/KK skierowanie lekarzy na staż - WSS im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uchwała nr 3233/2008/5/KK skierowanie lekarzy na staż - PSK Nr 1
Uchwała nr 3234/2008/5/KK skierowanie lekarzy na staż- SP Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu
Uchwała nr 3235/2008/5/KK skierowanie lekarzy na staż - Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie
Uchwała nr 3236/2008/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 3237/2008/5/KK skierowanie lekarzy na staż- SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
Uchwała nr 3238/2008/5/KK skierowanie dentystów na staż-WSS w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 3239/2008/5/KK L-DENT Sprzęt i Matariały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 3240/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mariusz Wlizło)
Uchwała nr 3241/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Marczuk)
Uchwała nr 3242/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Skulimowska)
Uchwała nr 3243/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Łukasz Kurzępa)
Uchwała nr 3244/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Janusz Grandys)
Uchwała nr 3245/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Witek)
Uchwała nr 3246/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Szczęśniak-Lubańska)
Uchwała nr 3247/2008/5/RL W 01 (Teresa Słomka)
Uchwała nr 3248/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Michał Hetman)
Uchwała nr 3249/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Proć)
Uchwała nr 3250/2008/5/RL W 01 (Wojciech Krasowski)
Uchwała nr 3251/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Irena Blusiewicz)
Uchwała nr 3252/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Wiśniowska)
Uchwała nr 3253/2008/5/RL W 04 (Bohdan Filippov)
Uchwała nr 3254/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Górecka)
Uchwała nr 3255/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Czarnota-Rybaczek)
Uchwała nr 3256/2008/5/RL W 09 (Małgorzata Olszewska-Niedziółka)
Uchwała nr 3257/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marcin Mielcarek)

2008-02-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 45/2008/5/RL Z 31 (Bożena Bukalska)
Zarządzenie nr 46/2008/5/RL Z 14 (Bartłomiej Blajerski)
Uchwała nr 3258/2008/5/KK Medius Sp. z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 3259/2008/5/KK Grupa Medica s.c. - potwierdzenie
Uchwała nr 3260/2008/5/KK Zakrzewski Dental - potwierdzenie
Uchwała nr 3261/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Kowalik)
Uchwała nr 3262/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Frączkiewicz-Pieniak)
Uchwała nr 3263/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Taracha)
Uchwała nr 3264/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maciej Jabłoński)
Uchwała nr 3265/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Nastaj)
Uchwała nr 3266/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Edyta Kossowska-Idler)
Uchwała nr 3267/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Teresińska)
Uchwała nr 3268/2008/5/RL W 08 (Joanna Krupska)
Uchwała nr 3269/2008/5/RL W 01 (Joanna Major)
Uchwała nr 3270/2008/5/KK skierowanie dentystów na staż-IMPLADENT Lublin
Uchwała nr 3271/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Sochacka)
Uchwała nr 3272/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ałła Wakulczyk)
Uchwała nr 3273/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Cygan)
Uchwała nr 3274/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Barszczewska)

2008-02-20 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 501/2008/5/R w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na IV kadencję
Uchwała nr 502/2008/5/R w sprawie przyznania Dyplomu Laur Medyczny
Uchwała nr 504/2008/5/R w sprawie przyznania Dyplomu Laur Medyczny
Uchwała nr 505/2008/5/R w sprawie przyznania dyplomu Laur Medyczny
Uchwała nr 506/2008/5/R w sprawie przyznania Dyplomu Laur Medyczny
Uchwała nr 507/2008/5/R w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu na rok 2008

2008-02-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 47/2008/5/RL Z 14 (Patrycjusz Sroka)
Zarządzenie nr 48/2008/5/RL Z 14 (Anna Zielińska-Mazur)
Zarządzenie nr 49/2008/5/RL Z 14 (Mariola Kołodziejak)
Zarządzenie nr 50/2008/5/RL Z 14 (Anna Piłat)
Zarządzenie nr 51/2008/5/RL Z 14 (Wojciech Krajewski)
Uchwała nr 3275/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Zapolski)
Uchwała nr 3276/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Jaworski)
Uchwała nr 3277/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Zdybicka-Szych)
Uchwała nr 3278/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Łukasz Blicharski)
Uchwała nr 3279/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Renata Ferenc)
Uchwała nr 3280/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Chrościcki)
Uchwała nr 3281/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Marian Kukułka)
Uchwała nr 3282/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Marian Atras)
Uchwała nr 3283/2008/5/RL Duplikat PWZ (Przemysław Wójcicki)
Uchwała nr 3284/2008/5/RL W 02 (Tomasz Hajkowski)
Uchwała nr 3285/2008/5/RL W 09 (Aneta Kamieńska)