Prawo stanowione przez Izbę

2008-05-06 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 65/2008/5/RL Z 16a (Czesław Janiszewski)
Zarządzenie nr 66/2008/5/RL Z 16a (Halina Sawicka)
Uchwała nr 3511/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zbigniew Pachucki)
Uchwała nr 3512/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Szczupak)
Uchwała nr 3513/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Kowalczyk)
Uchwała nr 3514/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Czesław Janiszewski)
Uchwała nr 3515/2008/5/RL W 09 (Piotr Satławski)
Uchwała nr 3516/2008/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii- potwierdzenie
Uchwała nr 3517/2008/5/KK Hurtownia Farmaceutyczna DENTOLEK s.c. - potwierdzenie
Uchwała nr 3518/2008/5/KK Hurtownia Farmaceutyczna DENTOLEK s.c. - potwierdzenie
Uchwała nr 3519/2008/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 3520/2008/5/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie
Uchwała nr 3522/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Witold Pawluk)
Uchwała nr 3523/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Zalewski)
Uchwała nr 3524/2008/5/RL W 01 (Konrad Wronka)
Uchwała nr 3525/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Agnieszka Wojtak,Andrzej Wojtak)
Uchwała nr 3526/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maciej Jedliński)

2008-05-13 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 67/2008/5/RL Z 14 (Dariusz Paszkiewicz)
Uchwała nr 3527/2008/5/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie
Uchwała nr 3528/2008/5/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego- potwierdzenie
Uchwała nr 3529/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Swatowski)
Uchwała nr 3530/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Kapczuk)
Uchwała nr 3531/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Renata Wawrzycka)
Uchwała nr 3532/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Danuta Berlińska)
Uchwała nr 3533/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Elżbieta Glibowska)
Uchwała nr 3534/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Justyna Trumińska)
Uchwała nr 3535/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Rybak)
Uchwała nr 3536/2008/5/RL W 10 (Maria Czerniecka-Ostrowska)
Uchwała nr 3537/2008/5/KK KK - Ordynator Oddziału Pulmonologicznego SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
Uchwała nr 3538/2008/5/KK KK - Ordynator Oddziału Wewnętrznego I z Pododdziałem Endokrynologii SP Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego w Chełmie
Uchwała nr 3539/2008/5/KK KK - Ordynator Oddziału Wewnętrznego III SP wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
Uchwała nr 3540/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Radlińska)
Uchwała nr 3541/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Laryngologii SP Woj. Szp.Specj. w Chełmie
Uchwała nr 3542/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Książek)
Uchwała nr 3543/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Szcześniak)
Uchwała nr 3544/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Opieki Paliatywnej SP Woj.Szp.Specj. w Chełmie
Uchwała nr 3545/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa oddzialu Dziecięcego SP woj.Szp.Specj. w Chelmie
Uchwała nr 3546/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddzialu anestezjologii i Intensywnej Terapii SP woj. Szp.specj. w Chełmie
Uchwała nr 3547/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Wewnętrznego III SP Woj. Szp.Specj. w Chełmie
Uchwała nr 3548/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP Woj. Szp.Specj. w Chełmie
Uchwała nr 3549/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgicznego SP Woj.Szp.Specj. w Chełmie
Uchwała nr 3550/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Urologicznego SP Woj.Szp.Specj. w Chełmie
Uchwała nr 3551/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Bloku Operacyjnego SP Woj. Szp.Specj. w Chełmie

2008-05-14 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 508/2008/5/R uchwała w sprawie zatwierdzenia przewodniczącego Komisji Stomatologicznej ORL

2008-05-20 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 68/2008/5/RL Z 14 (Agnieszka Gorzelak)
Uchwała nr 509/2008/5/KK Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie
Uchwała nr 3552/2008/5/KK Medius Sp. z o.o.- potwierdzenie
Uchwała nr 3553/2008/5/KK Lubelskie Centrum Zdrowia Publicznego - potwierdzenie
Uchwała nr 3554/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych Endokrynologii i Diabetologii z Pododdziałem Onkologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Uchwała nr 3555/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Uchwała nr 3556/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Uchwała nr 3557/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowaOddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
Uchwała nr 3558/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Uchwała nr 3559/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Centralnego Traktu Operacyjnego wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Uchwała nr 3560/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Uchwała nr 3561/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć wojewódkziego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Uchwała nr 3563/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Gastroenterologii wojewódkziego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Uchwała nr 3564/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Uchwała nr 3565/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Otolaryngologicznego Chirurgii Glowy i Szyi Wojewódkziego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Uchwała nr 3566/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mariusz Wójcik)
Uchwała nr 3567/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Kacper Wójcik)
Uchwała nr 3568/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Wójcik)
Uchwała nr 3569/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janina Matusiak)
Uchwała nr 3570/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Miszczak)
Uchwała nr 3571/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Danuta Hołubowicz)
Uchwała nr 3572/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Taras)
Uchwała nr 3573/2008/5/RL W 09 (Monika Krysztopik)
Uchwała nr 3574/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Mazurek)
Uchwała nr 3575/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Mirosław Nagietowicz)
Uchwała nr 3576/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Lipska-Szeliga)
Uchwała nr 3577/2008/5/KK KK - Specjalizacje -genetyka kliniczna
Uchwała nr 3578/2008/5/KK KK - Specjalizacje - chirurgia naczyniowa
Uchwała nr 3579/2008/5/KK KK - Specjalizacje- chirurgia ogóolna
Uchwała nr 3580/2008/5/KK KK - Specjalizacje - choroby wewnętrzne
Uchwała nr 3581/2008/5/KK KK - Specjalizacje - medycyna rodzinna
Uchwała nr 3582/2008/5/KK KK - Specjalizacje - psychiaria
Uchwała nr 3583/2008/5/KK KK - Specjalizacje- angiologia
Uchwała nr 3584/2008/5/KK KK - Specjalizacje - medycyna ratunkowa
Uchwała nr 3585/2008/5/KK KK - Specjalizacje-chirurgia szczękowo-twarzowa
Uchwała nr 3586/2008/5/KK KK - Specjalizacje- choroby płuc
Uchwała nr 3587/2008/5/KK KK - Specjalizacje-neonatologia
Uchwała nr 3588/2008/5/KK KK - Specjalizacje- okulistyka
Uchwała nr 3603/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie
Uchwała nr 3604/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie
Uchwała nr 3621/2008/5/KK KK - Ordynator Oddziału

2008-05-27 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 509/2008/5/KK Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. - potwierdzenie

2008-05-27 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3589/2008/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 3590/2008/5/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 3591/2008/5/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o.- potwierdzenie
Uchwała nr 3592/2008/5/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o.- potwierdzenie
Uchwała nr 3593/2008/5/KK KK - Specjalizacje- chirurgia onkologiczna
Uchwała nr 3594/2008/5/KK KK - Specjalizacje - hematologia
Uchwała nr 3595/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Artur Lebiedowicz)
Uchwała nr 3596/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Kijek)
Uchwała nr 3597/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agata Kot)
Uchwała nr 3598/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Emad Rabae)
Uchwała nr 3599/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Emilia Lis)
Uchwała nr 3600/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Hopkała)
Uchwała nr 3601/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Rafał Celiński)
Uchwała nr 3602/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Szymczyk)
Uchwała nr 3605/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bartłomiej Barczyński)
Uchwała nr 3606/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Józef Kotarski)
Uchwała nr 3607/2008/5/KK KK - Specjalizacje-stomatologia zachowawcza z endodoncją
Uchwała nr 3608/2008/5/KK KK - Specjalizacje-neurochirurgia
Uchwała nr 3609/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP SK Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 3610/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej SP SK Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 3611/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Traktu Porodowego i Izby Przyjęć Ginekologiczno-Polożniczej Kliniki Położnictwa SP SK Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 3612/2008/5/KK KK - Specjalizacje- gastroenterologia
Uchwała nr 3613/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie
Uchwała nr 3614/2008/5/KK KK - Specjalizacje- kardiochirurgia
Uchwała nr 3615/2008/5/KK KK - Specjalizacje-ortopedia i traumatologia
Uchwała nr 3616/2008/5/KK KK - Specjalizacje-kardiologia
Uchwała nr 3617/2008/5/KK KK - Specjalizacje- endokrynologia
Uchwała nr 3618/2008/5/KK KK - Specjalizacje- radiologia i diagnostyka obrazowa
Uchwała nr 3619/2008/5/KK KK - Specjalizacje- zdrowie publiczne