Prawo stanowione przez Izbę

2008-09-09 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 97/2008/5/RL Z 14 (Anna Ossowska)
Zarządzenie nr 98/2008/5/RL Z 14 (Monika Birkowska)
Zarządzenie nr 99/2008/5/RL Z 14 (Agnieszka Dyduch)
Zarządzenie nr 100/2008/5/RL Z 14 (Renata Lotek)
Zarządzenie nr 101/2008/5/RL Z 14 (Sebastian Piotrowicz)
Zarządzenie nr 102/2008/5/RL Z 14 (Agnieszka Czeszyk-Piotrowicz)
Zarządzenie nr 103/2008/5/RL Z 14 (Michał Zioło)
Uchwała nr 3976/2008/5/KK skierowanie dentystów na staż - Praktyka Stomatologiczna Z. Flis - Bychawa
Uchwała nr 4008/2008/5/RL W 01 (Adrian Knyba)
Uchwała nr 4009/2008/5/RL W 01 (Paweł Piwowarczyk)
Uchwała nr 4010/2008/5/KK skierowanie lekarzy na staż
Uchwała nr 4011/2008/5/RL W 01 (Przemysław Szoja)
Uchwała nr 4012/2008/5/KK skierowanie lekarzy na staż-SPSK1
Uchwała nr 4013/2008/5/RL W 01 (Katarzyna Korpysz)
Uchwała nr 4014/2008/5/RL W 01 (Małgorzata Mroczkowska)
Uchwała nr 4015/2008/5/RL W 01 (Tomasz Grzybek)
Uchwała nr 4016/2008/5/KK skierowanie lekarzy na staż
Uchwała nr 4017/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Kamil Muc)
Uchwała nr 4018/2008/5/RL W 10 (Andrzej Wójcicki)
Uchwała nr 4019/2008/5/KK skierowanie lekarzy na staż
Uchwała nr 4020/2008/5/KK Grand Prix Team Sp. z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 4021/2008/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 4022/2008/5/KK Tehand Sp. z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 4023/2008/5/KK Tehand Sp. z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 4024/2008/5/KK Tehand Sp. z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 4025/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Kotyrba)
Uchwała nr 4026/2008/5/KK Medius Sp. z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 4027/2008/5/KK Medycyna Praktyczna Szkolenia s.c. - potwierdzenie
Uchwała nr 4028/2008/5/KK Bayer Sp. z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 4029/2008/5/KK Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie - Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Uchwała nr 4030/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Gąska)
Uchwała nr 4031/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Fic-Pasek)
Uchwała nr 4032/2008/5/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 4033/2008/5/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie
Uchwała nr 4034/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Natalia Grygucis)
Uchwała nr 4035/2008/5/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie
Uchwała nr 4036/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 4037/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Dziecięcego Wewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
Uchwała nr 4038/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Zakaźnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
Uchwała nr 4039/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgicznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
Uchwała nr 4040/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Pododdziału Urazowo-Ortopedycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
Uchwała nr 4041/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Położniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
Uchwała nr 4042/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
Uchwała nr 4043/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
Uchwała nr 4044/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Noworodkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
Uchwała nr 4045/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Wewnętrznego - zamiejscowego w Tarnogrodzie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
Uchwała nr 4046/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału dla Przewlekle chorych - zamiejscowy w Tarnogrodzie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
Uchwała nr 4047/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
Uchwała nr 4048/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Izby Przyjęć przy Oddziale Wewnętrznym i Neurologicznym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
Uchwała nr 4049/2008/5/KK KK - pielęgniarka naczelna Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
Uchwała nr 4050/2008/5/KK KK - pielęgniarka przełożona Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
Uchwała nr 4051/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Waldemar Lasota)
Uchwała nr 4052/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Kamila Skoczylas)
Uchwała nr 4053/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ahmad Gharib)
Uchwała nr 4054/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jarosław Melko)
Uchwała nr 4055/2008/5/RL W 20 (Katarzyna Romanek)
Uchwała nr 4056/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Robert Topyłło)
Uchwała nr 4057/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Lech Ciechański)
Uchwała nr 4058/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Ryszard Mączka)
Uchwała nr 4059/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Aniceta Nizio,Dorota Dzido, Beata Chmielowiec)
Uchwała nr 4060/2008/5/RL W 09 (Anna Chodun- Kukowska)
Uchwała nr 4061/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Janusz Dziuba)
Uchwała nr 4062/2008/5/KK skierowanie lekarzy na staż
Uchwała nr 4063/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Szczepan Krupa)
Uchwała nr 4064/2008/5/RL W 01 (Maciej Jędrych)
Uchwała nr 4065/2008/5/KK skierowanie lekarzy na staż
Uchwała nr 4066/2008/5/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego- potwierdzenie
Uchwała nr 4067/2008/5/RL W 01 (Dominika Grabowska)
Uchwała nr 4068/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ahmad Mourad)
Uchwała nr 4069/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Houssem Jeridi)
Uchwała nr 4070/2008/5/KK skierowanie dentystów na staż
Uchwała nr 4071/2008/5/RL W 06 (Ahmad Mourad)
Uchwała nr 4072/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
Uchwała nr 4073/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Traktu Operacyjnego Głównego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
Uchwała nr 4074/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Laryngologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

2008-09-16 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4074/2008/5/KK Zakrzewski Dental - potwierdzenie
Uchwała nr 4075/2008/5/KK Wydawnictwo Czelej - potwierdzenie
Uchwała nr 4076/2008/5/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego - wpis do rejestrów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 4077/2008/5/KK skierowanie lekarzy na staż
Uchwała nr 4078/2008/5/RL A 05 (Svyatoslav Zhurakhovskyy)
Uchwała nr 4079/2008/5/RL A 05 (Tareq Al-Sayyad)
Uchwała nr 4080/2008/5/KK KK - Ordynator Oddziału Laryngologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
Uchwała nr 4081/2008/5/KK KK - Ordynator Oddziału Reumatologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
Uchwała nr 4082/2008/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Kliniki Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie
Uchwała nr 4083/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Larysa Diatczyk)
Uchwała nr 4084/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Koper)
Uchwała nr 4085/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Hamid Alkadasi)
Uchwała nr 4086/2008/5/RL A 11 (Hamid Alkadasi)
Uchwała nr 4087/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Danuta Wahl)
Uchwała nr 4088/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jan Faber)
Uchwała nr 4089/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Kolenda)
Uchwała nr 4090/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Zofia Sławińska)
Uchwała nr 4091/2008/5/RL A 13 (Renata Tupaj-Skrętek)
Uchwała nr 4092/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Elżbieta Bielak-Cywińska)

2008-09-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 104/2008/5/RL Z 14 (Agata Rękas)
Zarządzenie nr 105/2008/5/RL Z 16a (Elżbieta Starczuk)
Zarządzenie nr 106/2008/5/RL Z 16a (Jan Faber)
Zarządzenie nr 107/2008/5/RL Z 16a (Henryk Chiżniak)
Uchwała nr 4093/2008/5/KK skierowanie lekarzy na staż
Uchwała nr 4094/2008/5/RL A 01 (Edyta Solecka)
Uchwała nr 4095/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Wilkołaski)
Uchwała nr 4096/2008/5/RL A 01 (Jakub Karpeta)
Uchwała nr 4097/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Renata Zwoińska-Bzoma)
Uchwała nr 4098/2008/5/RL A 13 (Aleksandra Niewiadomska)
Uchwała nr 4099/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marta Kosecka)
Uchwała nr 4100/2008/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 4101/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Elżbieta Michalska)
Uchwała nr 4102/2008/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 4103/2008/5/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji- potwierdzenie
Uchwała nr 4104/2008/5/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie
Uchwała nr 4105/2008/5/KK Medius Sp. z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 4106/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Laszuk-Sacewicz)
Uchwała nr 4107/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Elżbieta Starczuk)
Uchwała nr 4108/2008/5/RL A 13 (Maria Stępniewska)
Uchwała nr 4109/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Henryk Chiżniak)
Uchwała nr 4110/2008/5/RL A 01 (Szymon Popek)
Uchwała nr 4111/2008/5/KK skierowanie dentystów na staż
Uchwała nr 4112/2008/5/KK skierowanie lekarzy na staż
Uchwała nr 4113/2008/5/RL A 01 (Małgorzata Brzezińska)
Uchwała nr 4114/2008/5/KK skierowanie lekarzy na staż

2008-09-30 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4115/2008/5/KK Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej - potwierdzenie
Uchwała nr 4116/2008/5/KK Towarzystwo Szkolenia Podyplomowego Eurodens - potwierdzenie
Uchwała nr 4117/2008/5/KK skierowanie lekarzy na staż
Uchwała nr 4118/2008/5/KK skierowanie lekarzy na staż
Uchwała nr 4119/2008/5/RL A 01 (Diana Stettner)
Uchwała nr 4120/2008/5/RL A 01 (Rafał Grzybowski)
Uchwała nr 4121/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Tańska)
Uchwała nr 4122/2008/5/RL A 01 (Agnieszka Anasiewicz)
Uchwała nr 4123/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Korkosz)
Uchwała nr 4124/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Storczyk)
Uchwała nr 4125/2008/5/RL A 05 (Volodymyr Lukach)
Uchwała nr 4126/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Lis)
Uchwała nr 4127/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Pogonowska)
Uchwała nr 4128/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janina Matusewicz)
Uchwała nr 4129/2008/5/RL A 14 (Grzegorz Wiliński)
Uchwała nr 4130/2008/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jerzy Kotwica)
Uchwała nr 4131/2008/5/RL A 16 (Maria Czerniecka-Ostrowska)
Uchwała nr 4132/2008/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Sus)
Uchwała nr 4133/2008/5/KK skierowanie dentystów na staż
Uchwała nr 4134/2008/5/KK skierowanie lekarzy na staż
Uchwała nr 4135/2008/5/RL A 01 (Aleksandra Tomaszewska)