Prawo stanowione przez Izbę

2009-01-06 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 159/2009/5/RL ZA 01 (Dalia Chrzanowska)
Zarządzenie nr 160/2009/5/RL ZA 01 (Małgorzata Piętal)
Zarządzenie nr 161/2009/5/RL ZA 01 (Zbigniew Opałczyński)
Uchwała nr 4606/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Artur Kuliniec)
Uchwała nr 4607/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grażyna Skoczylas-Kapica)
Uchwała nr 4608/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Wójcik)
Uchwała nr 4609/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Iza Tomasiak)
Uchwała nr 4610/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Patrycja Kowalska)
Uchwała nr 4611/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agata Morawska-Pyter)
Uchwała nr 4612/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Kondrat-Wróbel)
Uchwała nr 4613/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Maria Izdebska)
Uchwała nr 4614/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Konrad Oleszczuk)
Uchwała nr 4615/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Beata Walter-Croneck)
Uchwała nr 4616/2009/5/RL A 12 (Paweł Kałużniacki)
Uchwała nr 4617/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Bożena Dąbała)
Uchwała nr 4618/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Anna Szyszkowska)
Uchwała nr 4619/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Grażyna Mamcarz)
Uchwała nr 4620/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Teresa Polkowska-Król)
Uchwała nr 4621/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Alicja Bodio-Dytry)
Uchwała nr 4622/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Grażyna Fido-Księżycka)
Uchwała nr 4623/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Krystyna Połecka)
Uchwała nr 4624/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Halina Wielosz)
Uchwała nr 4625/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Justyna Uziak-Szyłejko)
Uchwała nr 4626/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Jezierska)
Uchwała nr 4627/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Lewicka)
Uchwała nr 4628/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Kucharczyk)
Uchwała nr 4629/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Małgorzata Skórska,Marcin Skórski)
Uchwała nr 4630/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Zbigniew Waga)
Uchwała nr 4631/2009/5/KK Oddział Neurologii Dziecięcej, Klinika Endokrynologii i Neurologii - Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 4632/2009/5/KK Oddział Neurologii Dziecięcej, Klinika Endokrynologii i Neurologii - potwierdzenie
Uchwała nr 4633/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Okulistycznego w Puławach
Uchwała nr 4634/2009/5/KK Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym SP ZOZ w Biłgoraju - Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 4635/2009/5/KK Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem =Kardiologicznym SP ZOZ w Biłgoraju- potwierdzenie
Uchwała nr 4636/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grażyna Dragan-Dobek)
Uchwała nr 4637/2009/5/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie
Uchwała nr 4638/2009/5/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjnalizacji - potwierdzenie
Uchwała nr 4639/2009/5/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie
Uchwała nr 4640/2009/5/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjolalizacji- potwierdzenie
Uchwała nr 4641/2009/5/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie
Uchwała nr 4642/2009/5/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji- potwierdzenie
Uchwała nr 4643/2009/5/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie
Uchwała nr 4644/2009/5/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie
Uchwała nr 4645/2009/5/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie
Uchwała nr 4646/2009/5/KK Medius Sp. z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 4647/2009/5/KK Paiz Konsulting Sp. z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 4648/2009/5/KK NZOZ Eskulap - potwierdzenie
Uchwała nr 4649/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosław Kawałko)

2009-01-13 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 163/2009/5/RL ZA 02 (Mirosława Kamińska)
Zarządzenie nr 164/2009/5/RL ZA 02 (Maria Krupka)
Zarządzenie nr 165/2009/5/RL ZA 02 (Józef Koncewicz)
Zarządzenie nr 166/2009/5/RL ZA 02 (Róża Targońska-Ziemba)
Zarządzenie nr 167/2009/5/RL ZA 02 (Wanda Zwierzyńska)
Zarządzenie nr 168/2009/5/RL ZA 02 (Marianna Tomczyk)
Zarządzenie nr 169/2009/5/RL ZA 02 (Danuta Sokal)
Zarządzenie nr 170/2009/5/RL ZA 02 (Ewa Stefańska)
Zarządzenie nr 171/2009/5/RL ZA 02 (Zdzisław Niwiński)
Zarządzenie nr 172/2009/5/RL ZA 02 (Kazimiera Ilnicka-Zymon)
Zarządzenie nr 173/2009/5/RL ZA 02 (Alicja Gnot)
Zarządzenie nr 174/2009/5/RL ZA 02 (Elżbieta Kawałek-Nalewaj)
Zarządzenie nr 175/2009/5/RL ZA 02 (Zofia Szeloch)
Zarządzenie nr 176/2009/5/RL ZA 02 (Irena Wójtowicz-Adamska)
Zarządzenie nr 177/2009/5/RL ZA 02 (Andrzej Zaczkiewicz)
Zarządzenie nr 178/2009/5/RL ZA 02 (Antoni Żochowski)
Zarządzenie nr 179/2009/5/RL ZA 02 (Andrzej Gołacki)

2009-01-13 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4651/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Stępień)
Uchwała nr 4652/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Mirosław Gromaszek)
Uchwała nr 4653/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Iwona Kluziak)
Uchwała nr 4654/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Katarzyna Rędzia)
Uchwała nr 4655/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Władysław Skrzyński)
Uchwała nr 4656/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Alicja Patraj-Czuwara)
Uchwała nr 4657/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Zielińska-Rzecka)
Uchwała nr 4658/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału w Świdniku zmiana przewodniczącego
Uchwała nr 4659/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marta Szymańska)
Uchwała nr 4660/2009/5/RL A 13 (Aleksander Strąk)
Uchwała nr 4661/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Kałużniacki)
Uchwała nr 4662/2009/5/RL A 21 (Katarzyna Szwaczko-Zarzyka)
Uchwała nr 4663/2009/5/RL A 08 (Lawrence Iwueze)
Uchwała nr 4664/2009/5/RL A 01 (Joanna Mróz)
Uchwała nr 4665/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału-Gruźlicy i Chorób Płuc w Hrubieszowie
Uchwała nr 4666/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Wewnętrznego II ze Stacją Dializ w Tomaszowie Lubelskim
Uchwała nr 4667/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Noworodkowego w Tomaszowie Lubelskim
Uchwała nr 4668/2009/5/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne O/Zamość- potwierdzenie
Uchwała nr 4669/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Wojtaszko-Zubik)
Uchwała nr 4670/2009/5/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji- potwierdzenie
Uchwała nr 4671/2009/5/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie
Uchwała nr 4672/2009/5/KK Szkolenia Podyplomowe Unident- potwierdzenie
Uchwała nr 4673/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Klaudel)
Uchwała nr 4674/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Janusz Woźniak)
Uchwała nr 4675/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Bochniak)
Uchwała nr 4676/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Kapłun)
Uchwała nr 4677/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Kawecki)
Uchwała nr 4678/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mateusz Polberg)
Uchwała nr 4679/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Włoch)
Uchwała nr 4680/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Reumatologicznego w Radzyniu Podlaskim
Uchwała nr 4681/2009/5/KK Towarzystwo Szkolenia Podyplomowego Eurodens - potwierdzenie

2009-01-20 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 180/2009/5/RL ZA 02 (Szymon Jastrzębski)
Zarządzenie nr 181/2009/5/RL ZA 01 (Kamilla Dziduch)
Zarządzenie nr 182/2009/5/RL ZA 01 (Maria Radomska)
Uchwała nr 4650/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Józef Kowalik)
Uchwała nr 4682/2009/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii- potwierdzenie
Uchwała nr 4683/2009/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 4684/2009/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii- potwierdzenie
Uchwała nr 4685/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Gryma)
Uchwała nr 4686/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marlena Bryczek)
Uchwała nr 4687/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosław Szyłejko)
Uchwała nr 4688/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Michał Peszke)
Uchwała nr 4689/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Kleinrok)
Uchwała nr 4690/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Stachyra)
Uchwała nr 4691/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Dariusz Tokarczyk)
Uchwała nr 4692/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janusz Partyka)
Uchwała nr 4693/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stefan Mocarski)
Uchwała nr 4694/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Mocarska)
Uchwała nr 4695/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Druzic)
Uchwała nr 4696/2009/5/RL A 01 (Amelia Cioczek-Studzińska)
Uchwała nr 4697/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Neurologicznego w Radzyniu Podlaskim
Uchwała nr 4698/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim
Uchwała nr 4699/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddział Położnictwa SPSK Nr 4
Uchwała nr 4700/2009/5/KK KK - położna oddziałowa III Kliniki Ginekologii SP Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 4701/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Izby Przyjęć Ogólnej i Chirurgicznej w Lublinie
Uchwała nr 4702/2009/5/RL A 05 (Volodymyr Lukach)
Uchwała nr 4703/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marzena Kurec)
Uchwała nr 4704/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Janina Gajowiak)
Uchwała nr 4705/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Danuta Socha)
Uchwała nr 4706/2009/5/RL A 13 (Maciej Birula)

2009-01-27 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 183/2009/5/RL ZA 02 (Antoni Galus)
Zarządzenie nr 184/2009/5/RL ZA 02 (Maria Grudzień)
Zarządzenie nr 185/2009/5/RL ZA 01 (Katarzyna Kuchnicka)
Zarządzenie nr 186/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Maria Korzec)
Zarządzenie nr 187/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Iwona Głowacz)

2009-01-27 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4707/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Wojtaś)
Uchwała nr 4708/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Radwańska-Konarzewska)
Uchwała nr 4709/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Owczarek)
Uchwała nr 4710/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bogdan Kłoda)
Uchwała nr 4711/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ryszard Galewski)
Uchwała nr 4712/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jerzy Jakowicki)
Uchwała nr 4713/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Stanios-Śnieżyńska)
Uchwała nr 4714/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Śnieżyński)
Uchwała nr 4715/2009/5/PP skreślenie - Art. 50 (Kinga Górniak)
Uchwała nr 4716/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Artur Bodys)
Uchwała nr 4717/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Tomczykowska)
Uchwała nr 4718/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Papuć)
Uchwała nr 4719/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Edyta Błądek)
Uchwała nr 4720/2009/5/PP skreślenie - Art. 50 (Stanisława Skowrońska)
Uchwała nr 4721/2009/5/PP skreślenie - Art. 50 (Helena Wdowiak)
Uchwała nr 4722/2009/5/RL A 01 (Kinga Kunka)
Uchwała nr 4723/2009/5/PP skreślenie - Art. 50 (Przemysław Matras)
Uchwała nr 4724/2009/5/PP skreślenie - Art. 50 (Anna Zams)
Uchwała nr 4725/2009/5/PP skreślenie - Art. 50 (Andrzej Woźnica)
Uchwała nr 4726/2009/5/PP skreślenie - Art. 50 (Katarzyna Bernat)
Uchwała nr 4727/2009/5/PP skreślenie - Art. 50 (Dariusz Kołodziejek)
Uchwała nr 4728/2009/5/PP skreślenie - Art. 50 (Marcin Obel)
Uchwała nr 4729/2009/5/PP skreślenie - Art. 50 (Łukasz Matuszewski)
Uchwała nr 4730/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie
Uchwała nr 4731/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie
Uchwała nr 4732/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie
Uchwała nr 4733/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii- potwierdzenie
Uchwała nr 4734/2009/5/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie
Uchwała nr 4735/2009/5/KK Oddział Okulistyczny w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II - wpis
Uchwała nr 4736/2009/5/KK Oddział Okulistyczny w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II- potwierdzenie
Uchwała nr 4737/2009/5/PP skreślenie - Art. 50 (Marek Bortacki)
Uchwała nr 4738/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Basiński)
Uchwała nr 4739/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Radzyniu Podlaskim
Uchwała nr 4740/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Pulmonologicznego SPZOZ w Radzyniu Podlaskim
Uchwała nr 4741/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jarosław Wojtiuk)
Uchwała nr 4742/2009/5/RL A 06 - cudzoziemiec po LEP (Viktor Shevchuk)
Uchwała nr 4743/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Rój)
Uchwała nr 4744/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Antos-Poździk)
Uchwała nr 4745/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożenna Pochodyła-Polańska)
Uchwała nr 4746/2009/5/RL A 09 - ponowne cele szkoleniowe (Zoryana Shevchuk)
Uchwała nr 4747/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Kwiatuszewski)
Uchwała nr 4748/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Grzechuła)
Uchwała nr 4749/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowaSP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy