Prawo stanowione przez Izbę

2009-10-06 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 296/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Marian Patejuk)
Zarządzenie nr 297/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Anna Nucińska)
Zarządzenie nr 298/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Andrzej Serafin)
Zarządzenie nr 299/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Agata Stolarska)

2009-10-06 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5098/2009/5/KK KK - położna oddziałowa oddziału ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie

2009-10-13 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 300/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Piotr Satławski)
Zarządzenie nr 301/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Dorota Piwowarska)
Zarządzenie nr 302/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Anna Gruszka)
Zarządzenie nr 303/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Agata Cygan)
Zarządzenie nr 304/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Małgorzata Kwietniewska)
Zarządzenie nr 305/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Samuel Mbazuigwe)

2009-10-13 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5099/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Urologicznego SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
Uchwała nr 5100/2009/5/KK KK -Zastępca Dyrektora ds. Medycznych SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Uchwała nr 5101/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Laryngologicznego z Pododdziałem Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

2009-10-20 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5102/2009/5/KK KK - Konkurs ofert w SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej

2009-10-23 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 1233/2009/5/RL A 02 - po stażu (Aneta Filipiuk)
Uchwała nr 1234/2009/5/RL A 02 - po stażu (Magdalena Skubik)
Uchwała nr 1237/2009/5/RL A 02 - po stażu (Zuzanna Cienkiera)
Uchwała nr 1238/2009/5/RL A 09 - ponowne cele szkoleniowe (Dawit Worku)
Uchwała nr 1239/2009/5/RL A 02 - po stażu (Joanna Binkowska)
Uchwała nr 1240/2009/5/RL A 02 - po stażu (Justyna Pietrak)
Uchwała nr 1241/2009/5/RL A 02 - po stażu (Barbara Hałajko)
Uchwała nr 1242/2009/5/RL A 02 - po stażu (Karolina Pikuła)
Uchwała nr 1243/2009/5/RL A 02 - po stażu (Justyna Oleszek)
Uchwała nr 1244/2009/5/RL A 02 - po stażu (Ewa Lesiecka)
Uchwała nr 1245/2009/5/RL A 02 - po stażu (Marlena Kosior)
Uchwała nr 1246/2009/5/RL A 02 - po stażu (Dominika Makarewicz)
Uchwała nr 1247/2009/5/RL A 02 - po stażu (Monika Furman)
Uchwała nr 1248/2009/5/RL A 02 - po stażu (Ilona Radej)
Uchwała nr 1249/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Tomczyk)
Uchwała nr 1250/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Adam Skwarzyński)
Uchwała nr 1251/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Żychowski)
Uchwała nr 1252/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Zborowska)
Uchwała nr 1253/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Fatyga)
Uchwała nr 1254/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Sylwia Gomółka)
Uchwała nr 1255/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Izabela Majkut)
Uchwała nr 1256/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Marian Patejuk)
Uchwała nr 1257/2009/5/PP Skreślenie z rejestru grupowych praktyk (Mirosława Starczewska)
Uchwała nr 1258/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Andrzej Bolesta)
Uchwała nr 1259/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Niewęgłowska)
Uchwała nr 1260/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Abdulsalam Al Hayouti)
Uchwała nr 1261/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Michał Samberger)
Uchwała nr 1262/2009/5/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Abdulsalam Al Hayouti)
Uchwała nr 1263/2009/5/RL A 13 - inna izba (Anna Warowna-Mróz)
Uchwała nr 1264/2009/5/RL A 02 - po stażu (Karolina Krawczyk)
Uchwała nr 1266/2009/5/R w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji NRL przyznanej na organizację doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Lubelskiej Izby Lekarskiej w terminie 08.10.2009 r.
Uchwała nr 1267/2009/5/RL A 02 - po stażu (Karolina Nicpoń)
Uchwała nr 1268/2009/5/RL A 02 - po stażu (Anna Trębas)
Uchwała nr 1269/2009/5/RL A 02 - po stażu (Kamil Wysocki)
Uchwała nr 1270/2009/5/RL A 02 - po stażu (Wioletta Sobczuk)
Uchwała nr 1271/2009/5/RL A 02 - po stażu (Julita Kosior)
Uchwała nr 1272/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Irena Gryć)
Uchwała nr 1273/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Królikowska)
Uchwała nr 1274/2009/5/RL A 02 - po stażu (Beata Nowosadzka)
Uchwała nr 1275/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Wróblewska-Wojewoda)
Uchwała nr 1276/2009/5/RL A 02 - po stażu (Elżbieta Izdebska)
Uchwała nr 1277/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Krawczyk)
Uchwała nr 1278/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Klein)
Uchwała nr 1279/2009/5/RL A 02 - po stażu (Aleksandra Jemielniak)
Uchwała nr 1280/2009/5/RL A 02 - po stażu (Tomasz Baj)
Uchwała nr 1281/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Wereszczyńska)
Uchwała nr 1282/2009/5/RL A 02 - po stażu (Jolanta Matusewicz)
Uchwała nr 1283/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Bartecka)
Uchwała nr 1284/2009/5/RL A 02 - po stażu (Marta Wojciechowska)
Uchwała nr 1285/2009/5/RL A 12 - W-6 (Jan Kraśniak)
Uchwała nr 1286/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Chwalczuk)
Uchwała nr 1287/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Katarzyna Bartecka)
Uchwała nr 1288/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ahmad Mourad)
Uchwała nr 1289/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Rycerz)
Uchwała nr 1290/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Sebastian Pałczyński)
Uchwała nr 1291/2009/5/RL A 02 - po stażu (Magdalena Kędzierska)
Uchwała nr 1292/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Budzyńska)
Uchwała nr 1293/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Mazur-Targońska)
Uchwała nr 1294/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Lachowska)
Uchwała nr 1295/2009/5/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1296/2009/5/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1297/2009/5/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1298/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1299/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1300/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1301/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Opielak)
Uchwała nr 1302/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1303/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1304/2009/5/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Ahmad Mourad)
Uchwała nr 1305/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1306/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1307/2009/5/RL A 02 - po stażu (Dominik Kiełbowicz)
Uchwała nr 1308/2009/5/RL A 02 - po stażu (Przemysław Szoja)
Uchwała nr 1309/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Michalczewski)
Uchwała nr 1310/2009/5/RL A 02 - po stażu (Anna Wójtowicz)
Uchwała nr 1311/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ryszard Smyka)
Uchwała nr 1312/2009/5/KK Zakrzewski Dental B. Zakrzewska, B. Zakrzewska, A. Zwolińska Sp. Jawna - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1313/2009/5/KK CenterMed Lublin Sp. z o.o.- potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1314/2009/5/KK Medyczne Centrum Nałęczów Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1315/2009/5/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1316/2009/5/RL A 02 - po stażu (Ewa Marianowska)
Uchwała nr 1317/2009/5/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1318/2009/5/KK Meditrans Karol Dworzaczek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1319/2009/5/RL A 02 - po stażu (Natalia Kogut)
Uchwała nr 1320/2009/5/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1321/2009/5/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1322/2009/5/KK Szkolenia Podyplomowe Unident - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1323/2009/5/RL A 02 - po stażu (Krzysztof Kędzierski)
Uchwała nr 1324/2009/5/RL A 02 - po stażu (Joanna Ryń)
Uchwała nr 1325/2009/5/KK Grupa rówieśniczo - koleżeńska Eskulap - potwierdzenie i wpis organizatora
Uchwała nr 1326/2009/5/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 1327/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Olga Andrusyszyn-Fila)
Uchwała nr 1328/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Kaczorowska)
Uchwała nr 1329/2009/5/RL A 02 - po stażu (Bartłomiej Ryń)
Uchwała nr 1330/2009/5/RL A 12 - W-6 (Urszula Ratoń)
Uchwała nr 1331/2009/5/RL A 02 - po stażu (Jakub Karpeta)
Uchwała nr 1332/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janina Choma)
Uchwała nr 1333/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Pawłowska-Pelc)

2009-10-26 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 306/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Albiona Qafmolla)

2009-10-27 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 307/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Wioleta Wojnarska)
Zarządzenie nr 308/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Kazimierz Wańczowski)
Zarządzenie nr 309/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Wiesław Pękalski)
Zarządzenie nr 310/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Andrzej Bolesta)

2009-10-27 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5111/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Okulistycznego w SP ZOZ w Krasnymstawie
Uchwała nr 5112/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału II Onkologii Ginekologicznej, Radioterapii i Chemioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie