Prawo stanowione przez Izbę

2009-12-01 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 325/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Paulina Jazurek)
Zarządzenie nr 326/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Lucyna Łaska-Sachar)
Zarządzenie nr 327/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Wojciech Serafin)
Zarządzenie nr 328/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Władysław Dołomisiewicz)
Zarządzenie nr 329/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Genowefa Wierzchowska)
Zarządzenie nr 330/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Stanisława Fałkowska)
Zarządzenie nr 331/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Dorota Lipiec)

2009-12-01 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5270/2009/5/RL A 12 - W-6 (Małgorzata Stanczyk)
Uchwała nr 5271/2009/5/KK MIP Pharma Polsak Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5272/2009/5/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5273/2009/5/KK Szkolenia Podyplomowe Unident- potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5274/2009/5/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5275/2009/5/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5276/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Noworodkowego SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
Uchwała nr 5277/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Mijal)
Uchwała nr 5278/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maciej Jarzębowski)
Uchwała nr 5279/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Łoś-Dudziak)
Uchwała nr 5280/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wiesława Stępień-Wilczek)
Uchwała nr 5281/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Arkadiusz Dybcio)
Uchwała nr 5282/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Łukaszewska)
Uchwała nr 5283/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janina Ogórek)
Uchwała nr 5284/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Rybacka-Chabros)
Uchwała nr 5285/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Wróblewska-Sadowska)
Uchwała nr 5287/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Edyta Mścisz-Gąsior)
Uchwała nr 5288/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Molas)
Uchwała nr 5289/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Eliza Kaczorowska-Zdunek)
Uchwała nr 5290/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Majdan)
Uchwała nr 5291/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Rubaj)
Uchwała nr 5292/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wacław Karakuła)
Uchwała nr 5293/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Jurkiewicz)
Uchwała nr 5294/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Matuszkiewicz)
Uchwała nr 5295/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marzena Sitarz)
Uchwała nr 5296/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Rykwa)
Uchwała nr 5297/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Gawlik)
Uchwała nr 5298/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Gosk-Gieroba)
Uchwała nr 5299/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Olejnik)
Uchwała nr 5300/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Iwona Antoniak)
Uchwała nr 5301/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Kukiełka-Złomaniec)
Uchwała nr 5302/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Lech Sikora)
Uchwała nr 5303/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Sokołowska-Piskor)
Uchwała nr 5304/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zofia Kowalik-Potręć)
Uchwała nr 5305/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Jaśkiewicz)
Uchwała nr 5306/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Franczak-Józefkiewicz)
Uchwała nr 5307/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Porębska-Piwowarek)
Uchwała nr 5308/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Mendocha)
Uchwała nr 5309/2009/5/KK KK - Naczelna Pielęgniarka Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie
Uchwała nr 5310/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Władysław Dołomisiewicz)
Uchwała nr 5311/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Piwowarska)

2009-12-05 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała nr 1/2009/6/R w sprawie przyjęcia regulaminu obrad XXVII Sprawozdawczo-Wyborczego OZL
Apel nr 1/2009/6/R niesprawiedliwy podział środków na finansowanie opieki zdrowotnej
Uchwała nr 2/2009/6/R w sprawie przyjęcia porządku obrad XXVII Sprawozdawczo-Wyborczego OZL
Apel nr 2/2009/6/R zakup produktów leczniczych bezpośrednio w hurtowniach farmaceutycznych
Uchwała nr 3/2009/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Okręgowej Rady Lekarskiej
Apel nr 3/2009/6/R odpis 1% podatku na rzecz hospicjów
Uchwała nr 4/2009/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego finansowego z działalności LIL 2005-2009
Apel nr 4/2009/6/R powołanie Rzecznika Praw Lekarza
Uchwała nr 5/2009/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Okręgowej Komisji Rewizyjnej 2005-2009
Uchwała nr 6/2009/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Okręgowego Sądu Lekarskiego 2005-2009
Uchwała nr 7/2009/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 2005-2009
Uchwała nr 8/2009/6/R w sprawie liczby i podziału mandatów w składzie organów LIL
Uchwała nr 9/2009/6/R w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej 2005-2009
Uchwała nr 11/2009/6/R w sprawie ustalenia liczby członków organów Izby i zastępców OROZ, delegatów na KZL oraz OKW na okres VI kadencji

2009-12-16 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 1/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Łukasz Dudek)
Uchwała nr 1/2009/6/R w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących Delegatur Lubelskiej Izby Lekarskiej VI kadencji
Uchwała nr 2/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Renata Zabłotna-Pociupany)
Uchwała nr 3/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Borkowski)
Uchwała nr 4/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Grygiel)
Uchwała nr 5/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Cichosz)
Uchwała nr 6/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Lewartowska vel Lewartowicz)
Uchwała nr 7/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Cerkiewicz)
Uchwała nr 8/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Włodzimierz Baranowski)
Uchwała nr 9/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Parafiniuk)
Uchwała nr 10/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Iwona Ambroziak)
Uchwała nr 11/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Brzeziński)
Uchwała nr 12/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Mazurek)
Uchwała nr 13/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosław Ścibor)
Uchwała nr 14/2009/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Paweł Klimkowicz)
Uchwała nr 15/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Sylwia Pawłat)
Uchwała nr 16/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Gajek)
Uchwała nr 17/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Łukowska)
Uchwała nr 18/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Murlak)
Uchwała nr 19/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Tkaczuk-Włach)
Uchwała nr 20/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Mielnik)
Uchwała nr 21/2009/6/RL Uchwała zmieniająca (Urszula Ulanecka-Jagiełło)
Uchwała nr 22/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wiesław Rak)
Uchwała nr 23/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Hanna Milanowska)
Uchwała nr 24/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Adam Jamroż)
Uchwała nr 26/2009/6/R w sprawie ustalenia liczby członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej VI kadencji
Uchwała nr 27/2009/6/R w sprawie przyznania ryczałtów zauzywanie prywatnych samochodów osobowych dla celów słuzbowych
Uchwała nr 28/2009/6/R w sprawie używania telefoów komórkowych w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz samorządu lekarskiego
Uchwała nr 29/2009/6/R w sprawie wyznaczenia Przewodniczących Delegatur Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 30/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bartosz Dziedzic)
Uchwała nr 31/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Daniłko)
Uchwała nr 32/2009/6/R w sprawie zwołania XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów LIL
Uchwała nr 33/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Ziółkiewicz)
Uchwała nr 34/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Danuta Sierocka)
Uchwała nr 35/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Słabczyński)
Uchwała nr 36/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marlena Wojtak)
Uchwała nr 37/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grażyna Jacak)
Uchwała nr 38/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Skubis)
Uchwała nr 39/2009/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Stanisław Kawałek)
Uchwała nr 40/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Henryk Dyś)
Uchwała nr 41/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jarosław Furmanek)
Uchwała nr 42/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Furmanek)
Uchwała nr 43/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Majewski)
Uchwała nr 44/2009/6/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Ivan Golubka)
Uchwała nr 45/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Lech Zając)
Uchwała nr 46/2009/6/KK SPA ZOZ w Lublinie Poradnia Stomatologiczna - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 47/2009/6/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii- potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 48/2009/6/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 49/2009/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 50/2009/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii- potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 51/2009/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 52/2009/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 53/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Aleksandra Lenartowicz)
Uchwała nr 54/2009/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 55/2009/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 56/2009/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 57/2009/6/KK W sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji Naczelnej Izby Lekarskiej przyznanej na organizację doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Lubelskiej Izby Lekarksiej w terminie 12.12.2009 r.
Uchwała nr 58/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Krawczyk)
Uchwała nr 59/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Strycharz-Dudziak)
Uchwała nr 63/2009/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Powierża-Bloch)

2009-12-16 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 1/2009/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Józef Jarzyna)
Zarządzenie nr 2/2009/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Agnieszka Niedzielska-Widomska)
Zarządzenie nr 3/2009/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Bogdan Błaszczak)
Zarządzenie nr 4/2009/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Michał Adaszek)
Zarządzenie nr 5/2009/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Krzysztof Kornel)
Zarządzenie nr 6/2009/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Bartłomiej Kwiatkowski)
Zarządzenie nr 7/2009/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Elwira Jęczyńska)
Zarządzenie nr 8/2009/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Małgorzata Belka)
Zarządzenie nr 9/2009/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Małgorzata Mroczkowska)
Zarządzenie nr 10/2009/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Tomasz Grzybek)
Zarządzenie nr 11/2009/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Ewa Bentkowska)
Zarządzenie nr 12/2009/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Agata Goławska)
Zarządzenie nr 13/2009/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Magdalena Fudali-Walczak)
Zarządzenie nr 14/2009/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Wiesław Radej)

2009-12-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3/2009/6/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej oraz Bloku Operacyjnego SPZOZ Hrubieszów
Uchwała nr 4/2009/6/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu i Oddziału Wewnętrznego II SPZOZ w Hrubieszowie
Uchwała nr 5/2009/6/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału II Psychiatrycznego dla Przewlekle Chorych, Oddziału III Psychiatrycznego Ogólnego Męskiego, Zakładu Opekuńczo-Leczniczego dla Psychicznie Chorych Oddziału II w SP Wojewódzkim szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy
Uchwała nr 6/2009/6/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Krasnymstawie
Uchwała nr 7/2009/6/KK KK - Ordynator Oddziału Wewnętrznego II SP ZOZ w Hrubieszowie

2009-12-29 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Stanowisko nr 1/2009/6/R w sprawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka