Prawo stanowione przez Izbę

2009-03-03 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 241/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Marlena Sokół)
Zarządzenie nr 242/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Aleksandra Wilczyńska)
Zarządzenie nr 243/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Marta Bernaciak)
Zarządzenie nr 244/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Jolanta Ostapska)

2009-03-03 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4900/2009/5/RL A 13 - inna izba (Dereje Bekele Gebreyes)
Uchwała nr 4901/2009/5/RL A 21 - duplikat pwz (Małgorzata Książek-Chadała)
Uchwała nr 4902/2009/5/RL A 02 - po stażu (Ilona Jargieło)
Uchwała nr 4903/2009/5/RL A 02 - po stażu (Zofia Kułażyńska-Widz)
Uchwała nr 4904/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Hanna Kubiatowska)
Uchwała nr 4905/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Sadownik)
Uchwała nr 4906/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Święch-Zubilewicz)
Uchwała nr 4907/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Edward Kisiel)
Uchwała nr 4908/2009/5/RL A 02 - po stażu (Magdalena Kalisz)
Uchwała nr 4909/2009/5/RL A 02 - po stażu (Marcin Baran)
Uchwała nr 4910/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Łukasz Czuraszkiewicz)
Uchwała nr 4911/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Robert Gajewski)
Uchwała nr 4912/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Komorowska)
Uchwała nr 4913/2009/5/KK Cartis Group Sp. z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 4914/2009/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 4915/2009/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 4916/2009/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 4917/2009/5/KK I Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologii Szpitala Powiatowego w Kraśniku - potwierdzenie
Uchwała nr 4918/2009/5/KK Grupa Medica s.c.- potwierdzenie
Uchwała nr 4919/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Urbaniak)
Uchwała nr 4920/2009/5/KK Grupa Medica s.c. - potwierdzenie
Uchwała nr 4921/2009/5/KK Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kolejarz - wpis do rejestru
Uchwała nr 4922/2009/5/KK Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kolejarz - potwierdzenie
Uchwała nr 4923/2009/5/RL A 02 - po stażu (Paweł Trzaskowski)
Uchwała nr 4924/2009/5/KK KK - Ordynator OddziałuNeurologicznego SPZOZ w Radzyniu Podlaskim - zmiana przewodniczącego

2009-03-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4925/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Chwalczuk)
Uchwała nr 4926/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Sajna)
Uchwała nr 4927/2009/5/RL A 02 - po stażu (Joanna Major)
Uchwała nr 4928/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stanisław Abraszek)
Uchwała nr 4929/2009/5/KK Szkolenia Podyplomowe Unident - potwierdzenie
Uchwała nr 4930/2009/5/RL A 02 - po stażu (Karina Strzelecka)
Uchwała nr 4931/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Kusz)
Uchwała nr 4932/2009/5/RL A 02 - po stażu (Iwona Kędzierska)
Uchwała nr 4933/2009/5/RL A 02 - po stażu (Paweł Kruk)
Uchwała nr 4934/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Wójtowicz)
Uchwała nr 4935/2009/5/RL A 02 - po stażu (Katarzyna Duszyńska)
Uchwała nr 4936/2009/5/RL A 02 - po stażu (Agnieszka Śliwkiewicz)
Uchwała nr 4937/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Adam Członka)
Uchwała nr 4938/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paulina Kędzierska)
Uchwała nr 4939/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Bloku Operacyjnego w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim
Uchwała nr 4940/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgicznego SPZOZ w Radzyniu Podlaskim
Uchwała nr 4941/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego SPZOZ w Radzyniu Podlaskim
Uchwała nr 4942/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chorob Wewnetrznych i Kardiologii SPZOZ w Radzyniu Podlaskim
Uchwała nr 4943/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mariusz Piotrowski)
Uchwała nr 4944/2009/5/RL A 02 - po stażu (Katarzyna Strawa-Zakościelna)
Uchwała nr 4945/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej SPZOZ w Puławach
Uchwała nr 4946/2009/5/KK KK - Konkurs ofert SPZOZ w Puławach

2009-03-17 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 245/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Marian Choma)

2009-03-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4947/2009/5/PP skreślenie - Art. 50/01 (Andrzej Stanisławek)
Uchwała nr 4948/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Ziemecki)
Uchwała nr 4949/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Gigoło)
Uchwała nr 4950/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zenon Górniewski)
Uchwała nr 4951/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Burek)
Uchwała nr 4952/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Renata Ptasznik)
Uchwała nr 4953/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Eulalia Majewska)
Uchwała nr 4954/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Wojewoda)
Uchwała nr 4955/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Rehabilitacji SPZZOZ w Janowie Lubelskim
Uchwała nr 4956/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Psychiatrii Ogólnej SPZZOZ w Janowie Lubelskim
Uchwała nr 4957/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Arkadiusz Król)
Uchwała nr 4958/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Grzegorzewicz)
Uchwała nr 4959/2009/5/KK Leszek Czaban L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii- potwierdzenie
Uchwała nr 4960/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Iwona Steciuk-Mazur)
Uchwała nr 4961/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Mazur)
Uchwała nr 4962/2009/5/KK VM Media sp. z o.o. VM Group sp. z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 4963/2009/5/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie
Uchwała nr 4964/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie
Uchwała nr 4965/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie
Uchwała nr 4966/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Siejak-Ptasińska)
Uchwała nr 4967/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie
Uchwała nr 4968/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie
Uchwała nr 4971/2009/5/KK Medius Sp. z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 4972/2009/5/KK Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej, Grzegorz Kalbarczyk - Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 4973/2009/5/KK Grupa Peer - Review Lider - Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 4974/2009/5/KK Grupa Peer - Review Lider - potwierdzenie
Uchwała nr 4975/2009/5/RL A 13 - inna izba (Łukasz Warda)
Uchwała nr 4976/2009/5/RL A 02 - po stażu (Elżbieta Serwacka-Dobrzańska)
Uchwała nr 4977/2009/5/RL A 02 - po stażu (Izabela Suszek-Kalinowska)

2009-03-21 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała nr 1/2009/5/R przyjęcie regulaminu obrad
Uchwała nr 2/2009/5/R przyjęcie porządku obrad
Uchwała nr 3/2009/5/R zatwierdzenie sprawozdania z działalności ORL
Uchwała nr 4/2009/5/R zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium ORL
Uchwała nr 5/2009/5/R zatwierdzenie sprawozdania OKR
Uchwała nr 6/2009/5/R zatwierdzenie sprawozdania z działalności OSL
Uchwała nr 7/2009/5/R zatwierdzenie sprawozdania z działalności OROZ
Uchwała nr 8/2009/5/R uchwalenie budżetu LIL na rok 2009
Uchwała nr 9/2009/5/R zatwierdzenie sprawozdania z działalności OKW

2009-03-24 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 246/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Aleksandra Atik)
Zarządzenie nr 247/2009/5/RL ZA 21/03 - zrzeczenie się prawa (Piotr Kurys)

2009-03-24 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4978/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Wojnarska-Sawka)
Uchwała nr 4979/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Jankiewicz)
Uchwała nr 4980/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Rogoża)
Uchwała nr 4981/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Piątkowska-Kłos)
Uchwała nr 4982/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Henryk Pytko)
Uchwała nr 4983/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Szucki)
Uchwała nr 4984/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Chwalczuk)
Uchwała nr 4985/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Michał Kowalczyk)
Uchwała nr 4986/2009/5/RL A 02 - po stażu (Michał Górnik)
Uchwała nr 4987/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Stepulak)
Uchwała nr 4988/2009/5/RL A 02 - po stażu (Lesław Gdański)
Uchwała nr 4989/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Pachuta)
Uchwała nr 4990/2009/5/RL A 02 - po stażu (Marta Pakuła-Landman)
Uchwała nr 4991/2009/5/RL A 02 - po stażu (Justyna Wyroślak-Najs)
Uchwała nr 4992/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Położnictwa i Traktu Porodowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie

2009-03-31 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 248/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Anna Jarmołowicz-Raczyńska)
Zarządzenie nr 249/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Witold Cholewiński)
Zarządzenie nr 250/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Jarosław Bogaczewicz)
Zarządzenie nr 251/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Marcin Czternastek)
Zarządzenie nr 252/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Tomasz Teresiński)
Zarządzenie nr 253/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Tadeusz Polak)
Zarządzenie nr 254/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Magdalena Mazur)

2009-03-31 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4993/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Eliza Trzaskowska)
Uchwała nr 4994/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Krawczyk)
Uchwała nr 4995/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Konrad Futyma)
Uchwała nr 4996/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Banaś)
Uchwała nr 4997/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Arkadiusz Radej)
Uchwała nr 4998/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agata Andrzejewska-Łukowska)
Uchwała nr 4999/2009/5/KK Arcanum Medica- potwierdzenie
Uchwała nr 5000/2009/5/KK MIP Pharma Sp. z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 5001/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Aleksandra Billewicz-Kraczkowska)
Uchwała nr 5002/2009/5/KK Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej - potwierdzenie
Uchwała nr 5003/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Woźnica)
Uchwała nr 5004/2009/5/KK SP ZOZ Poradnia Stomatologiczna - potwierdzenie
Uchwała nr 5005/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Bordzoł -Zalewska)
Uchwała nr 5006/2009/5/KK Uno - Dental s.c. - potwierdzenie
Uchwała nr 5007/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Surmacz)
Uchwała nr 5008/2009/5/KK Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Lubelski- potwierdzenie
Uchwała nr 5009/2009/5/KK Leszek Czaban L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii- potwierdzenie
Uchwała nr 5010/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Renata Koncewicz)
Uchwała nr 5011/2009/5/RL A 02 - po stażu (Magdalena Kłudka-Sternik)
Uchwała nr 5012/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Krystyna Mierzwińska)
Uchwała nr 5013/2009/5/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 5014/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Anna Rogowska)
Uchwała nr 5015/2009/5/KK Bayer Schering Pharma - potwierdzenie
Uchwała nr 5016/2009/5/KK Orto - Mix Ortodoncja Stomatologiczna Beata Walawska - Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 5017/2009/5/KK Orto - Mix Ortodoncja Stomatologiczna Beata Walawska - potwierdzenie
Uchwała nr 5018/2009/5/KK Medius Sp.z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 5019/2009/5/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Ali Munir)
Uchwała nr 5020/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Tomasz Teresiński)
Uchwała nr 5021/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Iwona Goławska-Wolny)
Uchwała nr 5022/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ali Munir)
Uchwała nr 5023/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Drozd)
Uchwała nr 5024/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Halczuk)
Uchwała nr 5025/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bogumiła Sieńko)
Uchwała nr 5026/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Wydro)
Uchwała nr 5027/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Anna Rogowska)
Uchwała nr 5028/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Iwona Skowron-Krzyżanowska)
Uchwała nr 5029/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Strus-Lal)
Uchwała nr 5030/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Radosław Lipski)
Uchwała nr 5031/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Dziecięcego SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
Uchwała nr 5032/2009/5/RL A 06 - cudzoziemiec po LEP (Ivan Golubka)