Prawo stanowione przez Izbę

2009-04-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5033/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie
Uchwała nr 5034/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie

2009-04-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5035/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Neonatologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka SP Szpital Wojewódzki w Chełmie
Uchwała nr 5036/2009/5/KK KK - Konkurs ofert na udzielenie świadczeń medycznych w SPZOZ w Puławach
Uchwała nr 5037/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie

2009-04-15 - Okręgowa Rada Lekarska

Stanowisko nr 7/2009/5/R w sprawie wsparcia lekarzy w związku z zagrożeniem utraty wynagrodzeń w szpitalach
Uchwała nr 520/2009/5/RL A 02 - po stażu (Dariusz Kędzierski)
Uchwała nr 521/2009/5/RL A 02 - po stażu (Cezary Sitarz)
Uchwała nr 522/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jerzy Draus)
Uchwała nr 523/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mieczysław Osiniak)
Uchwała nr 524/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Bulak-Mazurek)
Uchwała nr 525/2009/5/RL A 02 - po stażu (Joanna Niećko)
Uchwała nr 526/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janusz Gągała)
Uchwała nr 527/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Gołębiowski)
Uchwała nr 528/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosław Jasiński)
Uchwała nr 529/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Elżbieta Hołubowicz)
Uchwała nr 530/2009/5/RL A 06 - cudzoziemiec po LEP (Bohdan Filippov)
Uchwała nr 531/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Teresa Sosnowska)
Uchwała nr 532/2009/5/RL A 02 - po stażu (Agnieszka Czerwonka)
Uchwała nr 533/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Wiedeńczyk)
Uchwała nr 534/2009/5/R w sprawie zmiany uchwały Nr 515/2008/5/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia rejonów wyborczych
Uchwała nr 535/2009/5/RL A 02 - po stażu (Teresa Słomka)
Uchwała nr 536/2009/5/RL A 02 - po stażu (Marcin Zbydniowski)
Uchwała nr 537/2009/5/RL A 02 - po stażu (Dominika Ledwich-Kibicka)
Uchwała nr 538/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wiesława Puchala)
Uchwała nr 539/2009/5/RL A 06 - cudzoziemiec po LEP (Arkadiy Terletsky)
Uchwała nr 540/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Arkadii Terletskyi)
Uchwała nr 541/2009/5/RL A 14 - zobowiązanie do przeszkolenia (Dariusz Słoboda)
Uchwała nr 542/2009/5/RL A 06 - cudzoziemiec po LEP (Yaser Alsaoud)
Uchwała nr 543/2009/5/RL A 12 - W-6 (Dariusz Słoboda)
Uchwała nr 544/2009/5/R w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej
Uchwała nr 545/2009/5/KK Komitet Fizyki Med. Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Polskiej Akademii Nauk - potwierdzenie
Uchwała nr 546/2009/5/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie
Uchwała nr 547/2009/5/KK Hein Agora - potwierdzenie
Uchwała nr 548/2009/5/KK Oddział Kardiologii SP ZOZ Świdnik - potwierdzenie
Uchwała nr 549/2009/5/KK Marrodent Sp. z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 550/2009/5/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie
Uchwała nr 551/2009/5/KK Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia - Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 552/2009/5/RL A 12 - W-6 (Dariusz Sawa)
Uchwała nr 553/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mariusz Wyszkowski)
Uchwała nr 554/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Edyta Czech)
Uchwała nr 555/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Piotrowski)
Uchwała nr 556/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ireneusz Pracoń)
Uchwała nr 557/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Pracoń)
Uchwała nr 558/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krystyna Pucer-Świentuchowska)
Uchwała nr 559/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Patryk Bocheński)
Uchwała nr 560/2009/5/R w sprawie potwierdzenia dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 561/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Szerej)
Uchwała nr 562/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wiesław Badach)
Uchwała nr 572/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Teresa Majczak-Paprocka)

2009-04-15 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 255/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Justyna Wieliczko)
Zarządzenie nr 260/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Ewa Berej)
Zarządzenie nr 261/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Katarzyna Puzon)

2009-04-21 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 262/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Dominik Rysak-Luberowicz)
Zarządzenie nr 263/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Kazimierz Goździuk)
Zarządzenie nr 264/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Anna Kaczurba)

2009-04-28 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 265/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Maria Gajzler-Kosior)
Zarządzenie nr 266/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Witold Sagan)
Zarządzenie nr 267/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Karina Strzelecka)
Zarządzenie nr 268/2009/5/RL ZA 21/04 - utrata prawa (Lechosław Dymowski)

2009-04-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5038/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Kardiochirurgii SP Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu- zmiana członka komisji
Uchwała nr 5039/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym i Pododdziałem Urologicznym w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie
Uchwała nr 5040/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Detoksykacyjnego SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim
Uchwała nr 5041/2009/5/KK KK -Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SP Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Jana Korczaka w Krasnobrodzie