Prawo stanowione przez Izbę

2009-05-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 269/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Beata Chołopiak)

2009-05-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5042/2009/5/KK KK - Ordynator OddziałuNeurologii i Leczenia Padaczek SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
Uchwała nr 5043/2009/5/KK KK - Położna Oddziałowa Oddziału Położniczego w SP Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
Uchwała nr 5044/2009/5/KK KK -Naczelna Pielęgniarka SP Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu
Uchwała nr 5045/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowaKliniki Chirurgi Klatki Piersiowej SP Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublunie

2009-05-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5046/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznyn Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie- zmiana członka komisji

2009-05-13 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 563/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marta Głowacka-Choina)
Uchwała nr 564/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jarosław Małkiewicz)
Uchwała nr 565/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Stanisław Dzierżak)
Uchwała nr 566/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anita Borowiecka-Załęska)
Uchwała nr 567/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Andrzej Sikorski)
Uchwała nr 568/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Rafał Gontarz)
Uchwała nr 569/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Łukasz Barczewski)
Uchwała nr 570/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Kokot-Górska)
Uchwała nr 571/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Kazimierz Goździuk)
Uchwała nr 573/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Król)
Uchwała nr 574/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agata Makarewicz)
Uchwała nr 575/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Aniceta Nizio,Dorota Dzido,Lesław Gdański)
Uchwała nr 576/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Dziduch)
Uchwała nr 577/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stanisław Żelazny)
Uchwała nr 578/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Silezin)
Uchwała nr 579/2009/5/RL A 13 - inna izba (Joanna Fryc)
Uchwała nr 580/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Borsuk)
Uchwała nr 581/2009/5/RL A 12 - W-6 (Maria Kozicka)
Uchwała nr 582/2009/5/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Yana Shenk)
Uchwała nr 583/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Sidorowicz)
Uchwała nr 584/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Woźniak)
Uchwała nr 585/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Zygo)
Uchwała nr 586/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Rudnik)
Uchwała nr 587/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Wojtal)
Uchwała nr 588/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Iwona Puzoń)
Uchwała nr 589/2009/5/RL A 12 - W-6 (Grażyna Mardarowicz)
Uchwała nr 590/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Kupisz)
Uchwała nr 591/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie
Uchwała nr 592/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie
Uchwała nr 593/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie
Uchwała nr 594/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c.- potwierdzenie
Uchwała nr 595/2009/5/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o.- potwierdzenie
Uchwała nr 596/2009/5/KK Zdrowie i Zarządzanie Sp. z o.o.- potwierdzenie
Uchwała nr 597/2009/5/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie
Uchwała nr 598/2009/5/KK Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia- potwierdzenie
Uchwała nr 599/2009/5/KK Szkolenia Podyplomowe Unident - potwierdzenie
Uchwała nr 600/2009/5/KK Kol - Dental J. Piłko i J. Nurzyński Sp. Jawna - potwierdzenie
Uchwała nr 601/2009/5/KK Lubelskie Centrum Zdrowia Publicznego - potwierdzenie
Uchwała nr 602/2009/5/KK Grupa Medica s.c. - potwierdzenie
Uchwała nr 603/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jarosław Bartosiński)
Uchwała nr 604/2009/5/KK Centermed Lublin Sp. z o.o.- potwierdzenie
Uchwała nr 605/2009/5/KK Medius Sp.z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 606/2009/5/KK Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej - potwierdzenie
Uchwała nr 607/2009/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 608/2009/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 609/2009/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 610/2009/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 611/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Kleinrok-Krupa)
Uchwała nr 612/2009/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 613/2009/5/KK NZOZ Czechów s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego - Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 614/2009/5/KK NZOZ Czechów s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego- potwierdzenie
Uchwała nr 615/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Bury)
Uchwała nr 616/2009/5/KK NZOZ Arnika Kozak - Czuchańska, Kuryło, Oskroba, Wasilczyk Sp. Partnerska- potwierdzenie
Uchwała nr 617/2009/5/KK NZOZ Arnika Kozak - Czuchańska, Kuryło, Oskroba, Wasilczyk Sp. Partnerska - Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 618/2009/5/KK Prima - Dent Syska i Partnerzy Lekarze Stomatolodzy NZOZ - potwierdzenie
Uchwała nr 619/2009/5/KK Prima - Dent Syska i Partnerzy Lekarze Stomatolodzy NZOZ - Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 620/2009/5/KK Stowarzyszenie Zdrowe Płuco - Wpis do rejestrów prowadzących kształcenie
Uchwała nr 621/2009/5/KK Stowarzyszenie Zdrowe Płuco - potwierdzenie
Uchwała nr 622/2009/5/KK Medius Sp. z o.o. - potwierdzenie
Uchwała nr 623/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Osińska)
Uchwała nr 624/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Kusiak)
Uchwała nr 625/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie
Uchwała nr 626/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie
Uchwała nr 627/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie
Uchwała nr 628/2009/5/KK Roztoczanska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie
Uchwała nr 629/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrsonografii - potwierdzenie
Uchwała nr 630/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Gil)
Uchwała nr 631/2009/5/R w sprawie potwierdzenia dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 632/2009/5/RL A 06 - cudzoziemiec po LEP (Tareq Al-Sayyad)

2009-05-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5047/2009/5/KK KK - Ordynator OddziałuRehabilitacyjnego z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
Uchwała nr 5048/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego SP ZOZ w Nałęczowie

2009-05-25 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 273/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Zofia Kułażyńska-Widz)

2009-05-26 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 270/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Marta Nałęcz-Wąsowska)
Zarządzenie nr 271/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Leszek Nałęcz-Wąsowski)
Zarządzenie nr 272/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Jerzy Polak)