Prawo stanowione przez Izbę

2009-06-02 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 274/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Tomasz Gotfryd)
Zarządzenie nr 275/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Piotr Krawczyk)
Zarządzenie nr 276/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Milena Kuklewska)

2009-06-02 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5049/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakażnego dla Dorosłych SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

2009-06-05 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 667/2009/5/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego

2009-06-09 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 277/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Wiesław Marciniak)
Zarządzenie nr 278/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Magdalena Kalisz)

2009-06-10 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 511/2009/5/R O dotację NIL na organizację doskonalenia zawodowego oraz upoważnienia Prezydium ORL
Uchwała nr 633/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Pietraś-Trzpiel)
Uchwała nr 634/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Brzozowski)
Uchwała nr 635/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Tętnik-Hapka)
Uchwała nr 636/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Sykut-Łój)
Uchwała nr 637/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agata Morawska-Pyter)
Uchwała nr 638/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stanisław Misztal)
Uchwała nr 639/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Szokalewicz-Kraczek)
Uchwała nr 640/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Piotrowska-Świrszcz)
Uchwała nr 641/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Artur Ponieważ)
Uchwała nr 642/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Kowalik-Małkiewicz)
Uchwała nr 643/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jerzy Polak)
Uchwała nr 644/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Edyta Zaremska)
Uchwała nr 645/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Kapica)
Uchwała nr 646/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Patrzylas)
Uchwała nr 647/2009/5/RL A 02 - po stażu (Urszula Pioś)
Uchwała nr 648/2009/5/RL A 13 - inna izba (Elżbieta Tomczyszyn)
Uchwała nr 649/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Drążkiewicz)
Uchwała nr 650/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Gąsowska-Giszczak)
Uchwała nr 652/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Lidia Danielewska)
Uchwała nr 653/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Elżbieta Kacejko)
Uchwała nr 654/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stanisław Fedorowicz)
Uchwała nr 655/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Teresa Fedorowicz)
Uchwała nr 656/2009/5/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie
Uchwała nr 657/2009/5/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie
Uchwała nr 658/2009/5/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie
Uchwała nr 659/2009/5/KK Zakrzewski Dental - potwierdzenie
Uchwała nr 660/2009/5/KK Zakrzewski Dental - potwierdzenie
Uchwała nr 661/2009/5/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie
Uchwała nr 662/2009/5/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie
Uchwała nr 663/2009/5/KK Casus BTL Agnieszka Mądrzak - Szulczyńska- potwierdzenie
Uchwała nr 664/2009/5/KK L-DENT Sprzęt io Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 665/2009/5/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie
Uchwała nr 666/2009/5/KK Grupa Medica s.c.- potwierdzenie
Uchwała nr 668/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Saraczyn)
Uchwała nr 669/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Szcześniak)
Uchwała nr 670/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Hałasa-Majchrzak)
Uchwała nr 671/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Elżbieta Kacejko,Bożenna Tatarczak-Samorek,Katarzyna Kacejko-Gorgol)
Uchwała nr 672/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Artur Maliborski)
Uchwała nr 673/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Koć-Wiśńska)
Uchwała nr 674/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Aneta Leśniak)
Uchwała nr 675/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Krochmalska)
Uchwała nr 676/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Hałajko)
Uchwała nr 677/2009/5/RL A 02 - po stażu (Bernadetta Goździcka)
Uchwała nr 678/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bernard Świerzbiński)
Uchwała nr 679/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Matysiak)
Uchwała nr 680/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ryszard Nestorowicz)
Uchwała nr 681/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marcin Kowalski)
Uchwała nr 682/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grażyna Ciszewska)
Uchwała nr 683/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Barabasz-Jachimiak)
Uchwała nr 684/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Bartkiewicz)
Uchwała nr 685/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Sidor)
Uchwała nr 686/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maciej Kościelecki)

2009-06-16 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5050/2009/5/KK W sprawie upowaznienia Przewodniczącego ORL do złożenia wniosku o dotację NIL
Uchwała nr 5051/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu
Uchwała nr 5052/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Urologii w SP Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
Uchwała nr 5053/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu
Uchwała nr 5054/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa oddziału Chorób Wewnętrznych i Intensywnej Opieki Kardiologicznej SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
Uchwała nr 5055/2009/5/KK KK - Konkurs ofert na udzielenie świadczeń medychnych w zakresie chirurgii szczękowej w SPZOZ w Puławach

2009-06-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5056/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa oddziału Urazowo-Ortopedycznego SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
Uchwała nr 5057/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Reumatologii SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
Uchwała nr 5058/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Neurologii SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
Uchwała nr 5059/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Pulmonologii SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
Uchwała nr 5060/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Kardiologii SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
Uchwała nr 5061/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Rehabilitacji SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
Uchwała nr 5062/2009/5/KK KK - położna oddziałowa Bloku Oeracyjnego Ginekologii

2009-06-30 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 279/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Sandra Krzemień)

2009-06-30 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5063/2009/5/KK KK - Ordynator OddziałuChorób Płuc SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Uchwała nr 5064/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego w SP Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Uchwała nr 5065/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Laryngologicznego z Chirurgią Twarzowo-Szczękową
Uchwała nr 5066/2009/5/KK KK - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej