Prawo stanowione przez Izbę

2009-07-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5067/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

2009-07-08 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 280/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Ewa Bober-Palak)
Zarządzenie nr 281/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Artur Maliborski)
Zarządzenie nr 282/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Renata Wójcik)
Zarządzenie nr 283/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Paweł Kruk)
Zarządzenie nr 284/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Piotr Mazurek)

2009-07-08 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 687/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Mirosław Podgórski)
Uchwała nr 688/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Nowak)
Uchwała nr 689/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Radosław Rola)
Uchwała nr 690/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Woliński)
Uchwała nr 691/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Pels)
Uchwała nr 692/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Łukasik)
Uchwała nr 693/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Irena Oleszczuk)
Uchwała nr 694/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Krystyna Madejewska-Roman)
Uchwała nr 695/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Krzysztof Wojciechowicz)
Uchwała nr 696/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Romana Rolla-Szczepańska)
Uchwała nr 697/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Tarajko)
Uchwała nr 698/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Waldemar Frąk)
Uchwała nr 699/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Warchoł)
Uchwała nr 700/2009/5/RL A 13 - inna izba (Agnieszka Wiśniewska)
Uchwała nr 701/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Wróblewska)
Uchwała nr 702/2009/5/RL A 02 - po stażu (Marta Taras)
Uchwała nr 703/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Górniewski)
Uchwała nr 704/2009/5/RL A 12 - W-6 (Grzegorz Teresiński)
Uchwała nr 705/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Kułakowski)
Uchwała nr 706/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Egiert)
Uchwała nr 707/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Bury)
Uchwała nr 709/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Scholz)
Uchwała nr 710/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Ulanecka-Jagiełło)
Uchwała nr 711/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Tomasz Sodolski)
Uchwała nr 712/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Michał Dobrzański)
Uchwała nr 713/2009/5/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 714/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 715/2009/5/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 716/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 717/2009/5/KK Avigraf s.c. Witold Królczyk, Leon Morawiec - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 718/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Potepa)
Uchwała nr 719/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Mącik-Nucińska)
Uchwała nr 720/2009/5/RL A 12 - W-6 (Mirosław Podgórski)
Uchwała nr 721/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Książek)
Uchwała nr 722/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Rutkowska-Książek)
Uchwała nr 723/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Włodzimierz Zmysłowski)
Uchwała nr 724/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maciej Furmaga)

2009-07-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5068/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Pediatrycznego SP Zakłau Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Uchwała nr 5069/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Urologicznego SP zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

2009-07-21 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 285/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Adam Surówka)

2009-07-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5070/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Psychicznie Chorych SP Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy
Uchwała nr 5071/2009/5/KK KK - Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w SP Zespole Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju