Prawo stanowione przez Izbę

2009-08-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 286/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Anna Jopek)

2009-08-05 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 726/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Misiura)
Uchwała nr 727/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Monika Wójcik)
Uchwała nr 728/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Ernest Lis)
Uchwała nr 729/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Damian Pietrzyk)
Uchwała nr 730/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Stańczak)
Uchwała nr 731/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Ostachowska-Stańczak)
Uchwała nr 732/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Kornela Partycka-Pietrzyk)
Uchwała nr 733/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Opielak)
Uchwała nr 734/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ryszard Domański)
Uchwała nr 735/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Michał Lipka)
Uchwała nr 736/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Justyna Wójcik)
Uchwała nr 737/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Krzyżanowski)
Uchwała nr 738/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Kura)
Uchwała nr 739/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Szymala)
Uchwała nr 740/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Izabela Winkler)
Uchwała nr 741/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Izabela Zakrocka)
Uchwała nr 742/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Adam Tarkowski)
Uchwała nr 743/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Anna Zadrożniak)
Uchwała nr 744/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wioletta Burek)
Uchwała nr 745/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Perżyło)
Uchwała nr 746/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Kleinrok-Krupa)
Uchwała nr 747/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Anna Siwiec)
Uchwała nr 748/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Konstanty Chomik)
Uchwała nr 749/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Justyna Dybek)
Uchwała nr 750/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Konstancja Sarachman-Goździuk)
Uchwała nr 751/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Ewa Król)
Uchwała nr 752/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Licak)
Uchwała nr 753/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Kolak)
Uchwała nr 754/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Marcin Iwański)
Uchwała nr 755/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Bartosz Zięba)
Uchwała nr 756/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Sylwia Milaniuk)
Uchwała nr 757/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Anna Bodajko)
Uchwała nr 758/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Michał Mazur-Chromiak)
Uchwała nr 759/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Jerzy Bednarski)
Uchwała nr 760/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Jarosław Miech)
Uchwała nr 761/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Monika Dyczko)
Uchwała nr 762/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Teresa Żukowska)
Uchwała nr 763/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Wierzchowska-Opoka)
Uchwała nr 764/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Kołodziej)
Uchwała nr 765/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Anita Ścirka)
Uchwała nr 766/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Maryla Jaworowska)
Uchwała nr 767/2009/5/R zmieniająca uchwałę w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej
Uchwała nr 768/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Lucyna Jóźwiak)
Uchwała nr 769/2009/5/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii- potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 770/2009/5/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 771/2009/5/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 772/2009/5/KK L-DDENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 773/2009/5/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 774/2009/5/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 775/2009/5/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 776/2009/5/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 777/2009/5/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 778/2009/5/KK Szkolenia Podyplomowe Unident- potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 779/2009/5/KK Alfa Wassermann Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 780/2009/5/KK Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie i wpis organizatora
Uchwała nr 781/2009/5/KK Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 782/2009/5/KK Polskie Towarzystwo Onkologiczne Oddział Lubelski - potwierdzenie i wpis organizatora
Uchwała nr 783/2009/5/KK Lubelski Oddział Wojewódzki Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce - potwierdzenie i wpis organizatora
Uchwała nr 784/2009/5/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 786/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Krzysztof Pyra)
Uchwała nr 787/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Grzegorz Opala)
Uchwała nr 788/2009/5/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Janusz Jakubik)
Uchwała nr 789/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Jan Sałek)
Uchwała nr 790/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wiesława Pawluczuk)
Uchwała nr 791/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Świderska)
Uchwała nr 792/2009/5/RL A 16 - stwierdzenie przeszkolenia (Ireneusz Jasiuk)
Uchwała nr 793/2009/5/RL A 14 - zobowiązanie do przeszkolenia (Paweł Aleksandrowicz)
Uchwała nr 794/2009/5/RL A 13 - inna izba (Anna Piwowarska)
Uchwała nr 795/2009/5/RL A 13 - inna izba (Janina Balsam)
Uchwała nr 797/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Sawa)
Uchwała nr 798/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Oliwia Tomkiewicz)
Uchwała nr 799/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Paweł Wisz)
Uchwała nr 800/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Monika Jaworska)
Uchwała nr 801/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Sagan)
Uchwała nr 802/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Marta Gawrońska)
Uchwała nr 803/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Urszula Skrobas)
Uchwała nr 804/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Król)
Uchwała nr 805/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Adam Bednarczyk)
Stanowisko nr 805/2009/5/R w sprawie finansowania świadczeń medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Uchwała nr 806/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Sawa)
Stanowisko nr 806/2009/5/R w sprawie finansowania świadczeń medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Uchwała nr 807/2009/5/RL A 12 - W-6 (Anna Szyduczyńska-Lambach)
Uchwała nr 808/2009/5/RL A 14 - zobowiązanie do przeszkolenia (Anna Szyduczyńska-Lambach)
Uchwała nr 809/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Iwona Kuroń-Opalińska)
Uchwała nr 810/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Lidia Kicińska)
Uchwała nr 811/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Romaniak)
Uchwała nr 812/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Gieroba)
Uchwała nr 813/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Jabłońska-Szczepańska)
Uchwała nr 814/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Piotr Krupa)
Uchwała nr 815/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Łukasz Boroch)
Uchwała nr 816/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Marek Kot)
Uchwała nr 817/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Marcin Gułkowski)
Uchwała nr 818/2009/5/RL A 01 - ograniczone (Maciej Dorosz)
Uchwała nr 819/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tadeusz Markiewicz)
Uchwała nr 820/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Aneta Dryżałowska)
Uchwała nr 821/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Michał Pasternak)
Uchwała nr 822/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Żydok)
Uchwała nr 823/2009/5/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Walawski)

2009-08-11 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 287/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Krystyna Mierzwińska)
Zarządzenie nr 288/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Zofia Winiarczyk)

2009-08-25 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 289/2009/5/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Barbara Nazarewicz)
Zarządzenie nr 290/2009/5/RL ZA 21/02 - śmierć (Zofia Sławińska)

2009-08-25 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5072/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Przyklinicznej Przychodni Specjalistycznej SP szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie
Uchwała nr 5073/2009/5/KK KK - pielęgniarka oddziałowa II Oddziału Radioterapii z Pododdziałem Chemioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie
Uchwała nr 5074/2009/5/KK KK - Ordynator Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej- zmiana członka komisji