Prawo stanowione przez Izbę

2010-01-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 9/2010/6/KK Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk - potwierdzenie spełnienia warunków

2010-01-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 10/2010/6/KK Grupa Peer Review Lider - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 11/2010/6/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 12/2010/6/KK OMD Mariusz Oboda - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 13/2010/6/KK Medi-Sept Sp. z o.o. - wpis organizatora
Uchwała nr 14/2010/6/KK KK - Pielęgniarka Naczelna SP zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
Uchwała nr 15/2010/6/KK Medius Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 16/2010/6/KK Paiz Konsulting Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 17/2010/6/KK Paiz Konsulting Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 18/2010/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 19/2010/6/KK Cartis Group Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 20/2010/6/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 21/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 22/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 23/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 24/2010/6/KK NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Dormed - potwierdzenie i wpis organizatora

2010-01-20 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 16/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Jakub Nicpoń)
Zarządzenie nr 17/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Urszula Rząsa)
Zarządzenie nr 18/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Elżbieta Suchcicka)
Zarządzenie nr 19/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Robert Świderski)
Zarządzenie nr 20/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Henryk Klonowski)
Zarządzenie nr 21/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Agnieszka Mazurek)
Zarządzenie nr 22/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Bartłomiej Bartnicki)
Zarządzenie nr 23/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Agnieszka Pyrcz)
Zarządzenie nr 24/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Tomasz Patejuk)
Zarządzenie nr 25/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Alina Jakubiuk)
Zarządzenie nr 26/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Monika Niechciałkowska)
Zarządzenie nr 27/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Zdzisław Durajski)
Zarządzenie nr 28/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Emilia Grzybowska-Uliasz)
Zarządzenie nr 29/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Maria Brzozowska-Jakowicka)
Zarządzenie nr 30/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Jan Miedziński)
Zarządzenie nr 31/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Krystyna Chomicz-Bara)
Zarządzenie nr 32/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Henryk Cieszko)
Zarządzenie nr 33/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Danuta Demidowicz)
Zarządzenie nr 34/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Stanisława Ilkowska-Beer)
Zarządzenie nr 35/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Ewa Kałaska)
Zarządzenie nr 36/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Karol Młynarczyk)
Zarządzenie nr 37/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Grażyna Pomorska-Mirek)
Zarządzenie nr 38/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Władysław Serafin)
Zarządzenie nr 39/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Henryk Sulikowski)
Zarządzenie nr 40/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Halina Cyran)
Zarządzenie nr 41/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Michał Przysucha)
Zarządzenie nr 42/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Roman Trzeciak)
Zarządzenie nr 43/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Ewa Wojciechowska)
Zarządzenie nr 44/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Piotr Pardak)
Zarządzenie nr 45/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Magdalena Duda)
Zarządzenie nr 46/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Katarzyna Tajchman)
Zarządzenie nr 47/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Marta Kuchnicka)
Zarządzenie nr 48/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Michał Frąk)
Zarządzenie nr 49/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Mariusz Grzywacz)
Zarządzenie nr 50/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Agnieszka Chodała-Grzywacz)
Zarządzenie nr 51/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Elżbieta Tomczyszyn)
Zarządzenie nr 52/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Agnieszka Wiśniewska)

2010-01-20 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 65/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Szucki)
Uchwała nr 66/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Swatowski)
Uchwała nr 67/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Janowski)
Uchwała nr 68/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Bielińska)
Uchwała nr 69/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Bieliński)
Uchwała nr 70/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Iwona Ciuba)
Uchwała nr 71/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wanda Skrzypczak)
Uchwała nr 72/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Łopuszyńska)
Uchwała nr 73/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Henryk Korona)
Uchwała nr 74/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Krzysztof Motor)
Uchwała nr 75/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Wiśniewski)
Uchwała nr 76/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Wiesław Suskiewicz, Grażyna Barbara Suskiewicz)
Uchwała nr 77/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Pachuta-Górecka)
Uchwała nr 78/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krystyna Patejuk)
Uchwała nr 79/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Drozd-Styk)
Uchwała nr 80/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marta Ząbek)
Uchwała nr 81/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosław Styk)
Uchwała nr 82/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Lesiecka)
Uchwała nr 83/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Krystyna Terlecka)
Uchwała nr 84/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wacław Karakuła)
Uchwała nr 85/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Hanna Ceglarska)
Uchwała nr 86/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Jaworski)
Uchwała nr 87/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Kukiełka-Złomaniec)
Uchwała nr 88/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Kaczmarska)
Uchwała nr 89/2010/6/RL A 13 - inna izba (Elżbieta Budzyńska)
Uchwała nr 90/2010/6/RL A 21 - duplikat pwz (Jolanta Kochańska)
Uchwała nr 91/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosław Jabłoński)
Uchwała nr 92/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jerzy Letkiewicz)
Uchwała nr 93/2010/6/RL A 21 - duplikat pwz (Jan Giza)
Uchwała nr 94/2010/6/R w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 95/2010/6/R w sprawie powołania Rady Programowej XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 96/2010/6/R w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2009/6/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zatwiedzenia Przewodniczących Delegatur Lubelskiej Izby Lekarskiej VI kadencji
Uchwała nr 97/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Bogdan Błaszczak)
Uchwała nr 98/2010/6/R w sprawie powołania Komisji i Zespołów problemowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji i Zespołów
Uchwała nr 99/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Skubis)
Uchwała nr 100/2010/6/R w sprawie upowaznienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 101/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Alina Prażmo)
Uchwała nr 102/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Iwona Przystupa-Kłos)
Uchwała nr 103/2010/6/RL A 21 - duplikat pwz (Joanna Pliszczyńska)
Uchwała nr 104/2010/6/RL A 21 - duplikat pwz (Bogusław Siwek)
Uchwała nr 105/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewelina Gdańska)
Uchwała nr 106/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Artur Niedzielski)
Uchwała nr 107/2010/6/RL A 16 - stwierdzenie przeszkolenia (Andrzej Wójcicki)
Uchwała nr 108/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Mroczkowska-Biernacka)
Uchwała nr 109/2010/6/RL A 12 - W-6 (Andrzej Wójcicki)
Uchwała nr 110/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Kuczyński)
Uchwała nr 111/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Cezary Witkowski)
Uchwała nr 112/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Doroszewski)
Uchwała nr 113/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Ostrowski)
Uchwała nr 114/2010/6/RL A 09 - ponowne cele szkoleniowe (Isam Leebe)
Uchwała nr 115/2010/6/RL A 02 - po stażu (Karol Mazuro)
Uchwała nr 116/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Adnan Latifa)
Uchwała nr 117/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Plis)
Uchwała nr 118/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maciej Kałużyński)
Uchwała nr 119/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marlena Madejczyk)
Uchwała nr 120/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janusz Popielec)
Uchwała nr 121/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Abramowicz-Bielak)
Uchwała nr 122/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Michał Przysucha)
Uchwała nr 123/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Władysław Serafin)
Uchwała nr 124/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Edyta Wieleba)
Uchwała nr 125/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Rafał Kryza)
Uchwała nr 126/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Pawłat)
Uchwała nr 127/2010/6/RL A 21 - duplikat pwz (Piotr Świeć)
Uchwała nr 128/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jakub Chodorowski)
Uchwała nr 129/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Szymczyk)
Uchwała nr 130/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Klonowska)
Uchwała nr 131/2010/6/RL A 13 - inna izba (Jarosław Furmanek)
Uchwała nr 132/2010/6/RL A 13 - inna izba (Edyta Myszka)
Uchwała nr 133/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Hanna Ligaj)
Uchwała nr 134/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Czelej)
Uchwała nr 135/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Rybojad)
Uchwała nr 136/2010/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 137/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jacek Sobstyl)
Uchwała nr 139/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Danuta Demidowicz)
Uchwała nr 140/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Modrzewski)
Uchwała nr 141/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Mariusz Wronisz)

2010-01-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 25/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Balawender)
Uchwała nr 26/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Golan)
Uchwała nr 27/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Czelej-Piszcz)
Uchwała nr 29/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jadwiga Migielska-Wołyniec)
Uchwała nr 30/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Kazimierz Ćwierz)
Uchwała nr 31/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Wiesław Litwin)
Uchwała nr 32/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Malewski)
Uchwała nr 33/2010/6/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Augustine Nwuha)