Prawo stanowione przez Izbę

2010-10-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Stanowisko nr 2/2010/6/R uwagi do projektów ustaw
Uchwała nr 1107/2010/6/RL A 02 - po stażu (Aleksandra Bulenda)
Uchwała nr 1108/2010/6/RL A 02 - po stażu (Olga Lasoń)
Uchwała nr 1109/2010/6/RL A 02 - po stażu (Kamila Fux-Zalewska)
Uchwała nr 1110/2010/6/RL A 02 - po stażu (Jan Jasiński)
Uchwała nr 1111/2010/6/RL A 02 - po stażu (Rozan Hamwi)
Uchwała nr 1112/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Lech Dąbrowski)
Uchwała nr 1113/2010/6/RL A 02 - po stażu (Anna Śmich)
Uchwała nr 1114/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Wojnicz-Pokora)
Uchwała nr 1115/2010/6/RL A 02 - po stażu (Ewelina Misiakowska)
Uchwała nr 1116/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Bonik)
Uchwała nr 1117/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Karolina Sankowska)
Uchwała nr 1118/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Artur Czekierdowski)
Uchwała nr 1119/2010/6/PP Skreślenie z rejestru grupowych praktyk (Piotr Libera, Piotr Dariusz Kawecki)
Uchwała nr 1120/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Regina Kubina-Kaniewska)
Uchwała nr 1121/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Regina Kubina-Kaniewska)
Uchwała nr 1122/2010/6/RL A 02 - po stażu (Leszek Szalewski)
Uchwała nr 1123/2010/6/RL A 02 - po stażu (Monika Nazaruk)
Uchwała nr 1124/2010/6/RL A 02 - po stażu (Tomasz Jachewicz)
Uchwała nr 1125/2010/6/RL A 02 - po stażu (Emilia Gałązka)
Uchwała nr 1126/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Justyna Prasoł-Wójcik)
Uchwała nr 1127/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Elżbieta Woźnica)
Uchwała nr 1128/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Lidia Młynarczyk, Tomasz Młynarczyk)
Uchwała nr 1130/2010/6/RL A 02 - po stażu (Magdalena Czuk)
Uchwała nr 1131/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Anna Bogdańska)
Uchwała nr 1132/2010/6/RL A 02 - po stażu (Ewa Król)
Uchwała nr 1133/2010/6/R A 02 - po stażu (Ewa Sierakowska)
Uchwała nr 1134/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Magdalena Buczkowska)
Uchwała nr 1135/2010/6/RL A 02 - po stażu (Janusz Rodak)
Uchwała nr 1136/2010/6/RL A 02 - po stażu (Dominika Chudzik)
Uchwała nr 1137/2010/6/RL A 02 - po stażu (Piotr Bender)
Uchwała nr 1138/2010/6/RL A 02 - po stażu (Marta Bajda)
Uchwała nr 1139/2010/6/RL A 02 - po stażu (Małgorzata Kulawiak)
Uchwała nr 1140/2010/6/RL A 02 - po stażu (Magdalena Szadurska)
Uchwała nr 1141/2010/6/RL A 02 - po stażu (Magdalena Stefańczyk)
Uchwała nr 1142/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Pucuła)
Uchwała nr 1143/2010/6/RL A 02 - po stażu (Magdalena Kostyra)
Uchwała nr 1144/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Romana Rolla-Szczepańska)
Uchwała nr 1145/2010/6/KK Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Okulistycznego - potwierdzenie i wpis organizatora
Uchwała nr 1146/2010/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 1147/2010/6/RL A 02 - po stażu (Michał Berezowski)
Uchwała nr 1148/2010/6/RL A 02 - po stażu (Iwona Jamroży)
Uchwała nr 1149/2010/6/RL A 02 - po stażu (Aleksandra Dąbrowska)
Uchwała nr 1150/2010/6/RL A 02 - po stażu (Piotr Jasiński)
Uchwała nr 1151/2010/6/RL A 02 - po stażu (Oliwia Tomkiewicz)
Uchwała nr 1152/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janusz Książek)
Uchwała nr 1153/2010/6/RL A 02 - po stażu (Katarzyna Gawidziel)
Uchwała nr 1154/2010/6/R w spraawie opłacania składki członkowskiej- zwolnienie , rej,w UP
Uchwała nr 1155/2010/6/RL A 02 - po stażu (Bartosz Raczkiewicz)
Uchwała nr 1156/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Bartosz Raczkiewicz)
Uchwała nr 1157/2010/6/R w sprawie opłacania składek członkowskich zwolnienie
Uchwała nr 1158/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Artur Pastwa)
Uchwała nr 1159/2010/6/KK KK - Ordynator VI Oddziału AiT w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie
Uchwała nr 1160/2010/6/RL A 02 - po stażu (Paweł Kuryłło)

2010-10-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 101/2010/6/RL ZA 21/03 - zrzeczenie się prawa (Magdalena Żyszkiewicz)

2010-10-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 102/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Katarzyna Romaniak)
Zarządzenie nr 103/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Stanisław Kulesza)
Zarządzenie nr 104/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Piotr Rusin)
Zarządzenie nr 105/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Elżbieta Stec)

2010-10-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1161/2010/6/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Larysa Kendzyeravska)
Uchwała nr 1162/2010/6/RL A 02 - po stażu (Jan Matuszkiewicz)
Uchwała nr 1163/2010/6/RL A 02 - po stażu (Anna Matuszkiewicz)
Uchwała nr 1164/2010/6/RL A 02 - po stażu (Paweł Dański)
Uchwała nr 1165/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Kmieć)
Uchwała nr 1166/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Buczkowski)
Uchwała nr 1167/2010/6/RL A 02 - po stażu (Anna Krajewska)
Uchwała nr 1168/2010/6/RL A 02 - po stażu (Anna Weiss)
Uchwała nr 1169/2010/6/RL A 02 - po stażu (Izabela Tkacz)
Uchwała nr 1170/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Romana Rolla-Szczepańska)
Uchwała nr 1171/2010/6/RL A 02 - po stażu (Anna Kot-Porzak)
Uchwała nr 1172/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Ewa Dudko)
Uchwała nr 1173/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Jarosz)
Uchwała nr 1174/2010/6/RL A 02 - po stażu (Kamil Taras)
Uchwała nr 1175/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Buczkowska)
Uchwała nr 1176/2010/6/RL A 02 - po stażu (Marta Krzyszczuk)
Uchwała nr 1177/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Zatorski)
Uchwała nr 1178/2010/6/RL A 02 - po stażu (Milena Kozak)
Uchwała nr 1179/2010/6/KK Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Okulistycznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1180/2010/6/KK Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1181/2010/6/KK Grupa Medica s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1182/2010/6/KK Medius Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1183/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Pszczoła)
Uchwała nr 1184/2010/6/KK KK - Pielęgniarka OddziałowaOddziału Neonatologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w SP SW w Chełmie
Uchwała nr 1185/2010/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego I z Pododdziałem Endokrynologicznym w SPWSS w Chełmie
Uchwała nr 1187/2010/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologicznego w SP WSS w Chełmie

2010-10-19 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 106/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Jan Jasiński)

2010-10-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1186/2010/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego II w SPWSS w Chełmie
Uchwała nr 1188/2010/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziały Dermatologicznego w SPWSS w Chełmie
Uchwała nr 1189/2010/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego z Pododdziałem Detoksykacyjnym w SP WSS w Chełmie
Uchwała nr 1190/2010/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w SPWSS w Chełmie
Uchwała nr 1191/2010/6/RL A 02 - po stażu (Monika Waliwender-Krawczyk)
Uchwała nr 1192/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Kaczanowski)
Uchwała nr 1193/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Danuta Grodzka)
Uchwała nr 1194/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Kościuczyk)
Uchwała nr 1195/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Artur Płucisz)
Uchwała nr 1196/2010/6/RL A 06 - cudzoziemiec po LEP (Leon Chasov)
Uchwała nr 1197/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bartosz Raczkiewicz)
Uchwała nr 1198/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Cichocka)
Uchwała nr 1199/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Piotr Olszak)
Uchwała nr 1200/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Magdalena Chrościńska-Krawczyk)
Uchwała nr 1201/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janina Bronikowska)
Uchwała nr 1202/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Renata Reda-Grudka)
Uchwała nr 1203/2010/6/KK Cegedim Group Poland Sp. z o.o, - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1204/2010/6/RL A 13 - inna izba (Leon Chasov)
Uchwała nr 1205/2010/6/KK KK - położna Oddziałowa Izby Przyujęć Ginekologiczno- Położniczej w SP SW w Lublinie im. Jana Bożebo

2010-10-26 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 107/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Marcin Łosek)
Zarządzenie nr 108/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Iwona Pietluch)
Zarządzenie nr 109/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Marta Łuszczki)

2010-10-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1206/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Hanna Karakuła)
Uchwała nr 1207/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Tomasz Mazurek)
Uchwała nr 1208/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Małgorzata Sobstyl)
Uchwała nr 1209/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Ewa Baszak-Radomańska)
Uchwała nr 1210/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Wojciech Wrona, Agata Żuchnik-Wrona)
Uchwała nr 1211/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Olszak)
Uchwała nr 1212/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Artur Płucisz)
Uchwała nr 1213/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Chrościńska-Krawczyk)
Uchwała nr 1214/2010/6/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Dereje Bekele Gebreyes)
Uchwała nr 1215/2010/6/RL A 02 - po stażu (Michał Stefaniak)
Uchwała nr 1216/2010/6/RL A 02 - po stażu (Magdalena Król)
Uchwała nr 1217/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1218/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii- potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1219/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1220/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1221/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1222/2010/6/RL A 02 - po stażu (Iwona Wartacz)
Uchwała nr 1223/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrsaonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1224/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1225/2010/6/RL A 02 - po stażu (Katarzyna Olszewska)
Uchwała nr 1226/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Monika Olewińska-Okońska)
Uchwała nr 1227/2010/6/RL A 13 - inna izba (Karina Strzelecka)
Uchwała nr 1228/2010/6/RL A 02 - po stażu (Magdalena Skórka)
Uchwała nr 1229/2010/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie lek. emeryt
Uchwała nr 1230/2010/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego II ze Stacją Dializ w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim
Uchwała nr 1231/2010/6/KK KK - Pielęgniarka OddziałowaOddziału Neurologii 9i Leczenie Padaczek w SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim
Uchwała nr 1232/2010/6/KK KK - Naczelna Pielęgniarka SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim
Uchwała nr 1233/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego w SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim
Uchwała nr 1234/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim
Uchwała nr 1235/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy w Janowie Lubelskim
Uchwała nr 1236/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych SPZOZ w Międzirzecu Podlaskim