Prawo stanowione przez Izbę

2010-02-02 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 34/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Wallner)
Uchwała nr 35/2010/6/RL A 02 - po stażu (Joanna Kobayashi)
Uchwała nr 36/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Robert Małek)
Uchwała nr 37/2010/6/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Tareq Al-Sayyad)
Uchwała nr 38/2010/6/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Kliniki Psychiatrii SP Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16
Uchwała nr 39/2010/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 40/2010/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 41/2010/6/KK Oddział Kardiologiczny SP ZOZ Świdnik - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 42/2010/6/KK Szkolenia Podyplomowe Unident - potwierdzenie spełnienia warunków

2010-02-02 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 53/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Karolina Radwan-Kwiatek)

2010-02-09 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 54/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Zofia Janik-Strobel)
Zarządzenie nr 55/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Andrzej Śnieżko)

2010-02-16 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 45/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Książek-Chadała)
Uchwała nr 46/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Mackiewicz)
Uchwała nr 47/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Kraczkowski)
Uchwała nr 48/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Buczarska)
Uchwała nr 49/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Łątkowska)
Uchwała nr 50/2010/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowej z Pododdziałem Ortopedycznym SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul. Chopina 13
Uchwała nr 51/2010/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacyjnego SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul. Chopina 13
Uchwała nr 52/2010/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa II Oddziału Chorób Wewnętrznych SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
Uchwała nr 53/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Wewnętrznego SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Bema 1
Uchwała nr 54/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Neurologii SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Bema 1
Uchwała nr 55/2010/6/KK KK - Konkurs ofert , Urząd Miasta Lublin, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ul. Leszczyńskiego 20
Uchwała nr 57/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Rafał Bojar)
Uchwała nr 58/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wiesława Puchacz)
Uchwała nr 59/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Cwalina)
Uchwała nr 60/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zofia Świtka)
Uchwała nr 61/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Wiktorowski)
Uchwała nr 62/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janusz Rutkowski)
Uchwała nr 63/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Laryngologicznego SP Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu
Uchwała nr 64/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stanisław Wolanin)
Uchwała nr 65/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Pasławski)
Uchwała nr 66/2010/6/RL A 02 - po stażu (Barbara Wasil)
Uchwała nr 67/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Anna Czerwińska-Karapuda)
Uchwała nr 68/2010/6/RL A 02 - po stażu (Justyna Podlodowska)
Uchwała nr 69/2010/6/KK Grupa Medica s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 70/2010/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 71/2010/6/KK OMD Mariusz Oboda - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 72/2010/6/KK Porozumienie Lekarzy Stomatologów Pracujących w Szkolnych Gabinetach w Lublinie - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 73/2010/6/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 74/2010/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 75/2010/6/KK Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 76/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Siek)
Uchwała nr 77/2010/6/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Zamościu

2010-02-16 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 56/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Charles Minoyan)
Zarządzenie nr 57/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Jarosław Redas)

2010-02-17 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 142/2010/6/R w sprawie powołania pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów w celu zorganizowania systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu
Uchwała nr 144/2010/6/R w sprawie powołania rzecznika praw lekarza
Uchwała nr 145/2010/6/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 146/2010/6/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Socjalno - Bytowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 147/2010/6/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 148/2010/6/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Konkursów Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 149/2010/6/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 150/2010/6/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 151/2010/6/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 152/2010/6/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rekreacji i Sportu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 154/2010/6/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 155/2010/6/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Lekarzy ZOZ i Prywatnie Praktykujących Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 156/2010/6/RL A 16 - stwierdzenie przeszkolenia (Paweł Aleksandrowicz)
Uchwała nr 157/2010/6/R w sprawie ustalenia zryczałtowanego zwrotu kosztów poniesionych przez lekarzy dokonujących wizytacji praktyk prywatnych

2010-02-23 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 58/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Włodzimierz Piaseczny)

2010-02-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 78/2010/6/KK skierowanie dentystów na staż w Gabinecie Stomatologicznym EVADENT w Lublinie, ul. Zakładowa 48
Uchwała nr 79/2010/6/KK skierowanie dentystów na staż
Uchwała nr 80/2010/6/KK skierowanie lekarzy na staż
Uchwała nr 81/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Patologii Ciąży SP Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu
Uchwała nr 82/2010/6/RL A 02 - po stażu (Beata Chylińska-Kula)
Uchwała nr 83/2010/6/RL A 02 - po stażu (Katarzyna Ostapczuk)
Uchwała nr 84/2010/6/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Sergey Antonov)
Uchwała nr 85/2010/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 86/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janusz Chomicki)
Uchwała nr 87/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Kalinowska)
Uchwała nr 88/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Magdalena Ciepielewska-Waszuk)
Uchwała nr 89/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Stanisław Szydłowski)
Uchwała nr 90/2010/6/RL A 10 - cudzoziemiec (Isam Leebe)
Uchwała nr 91/2010/6/RL A 02 - po stażu (Joanna Kruk-Bachonko)
Uchwała nr 92/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Bartłomiej Kania)
Uchwała nr 93/2010/6/KK KK - pielęgniarka oddziałowa w Dziecięcym szpitalu Klinicznym w Lublinie
Uchwała nr 94/2010/6/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Bychawie
Uchwała nr 95/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Chustecki)
Uchwała nr 96/2010/6/KK KK - Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie