Prawo stanowione przez Izbę

2010-03-02 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 59/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Zuzanna Cienkiera)
Zarządzenie nr 60/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Ihor Dac)
Zarządzenie nr 61/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Janusz Witkowski)

2010-03-02 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 97/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Pawlak-Malik)
Uchwała nr 98/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Olaf Kalisz)
Uchwała nr 99/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Topczewska)
Uchwała nr 100/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 101/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 102/2010/6/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 103/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Aleksandrowicz)
Uchwała nr 104/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Łukasz Tyndel)
Uchwała nr 105/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Wojtaś)
Uchwała nr 106/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Tomaszewska-Bosek)
Uchwała nr 107/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZOZ w Świdniku
Uchwała nr 108/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Jezierska)
Uchwała nr 109/2010/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 110/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Marczewski)
Uchwała nr 111/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Cygan)
Uchwała nr 112/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zygmunt Wiater)
Uchwała nr 113/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maciej Wójcik)
Uchwała nr 114/2010/6/RL A 02 - po stażu (Amelia Cioczek-Studzińska)
Uchwała nr 115/2010/6/RL A 02 - po stażu (Piotr Kotiuk)
Uchwała nr 116/2010/6/KK skierowanie dentystów na staż MULTIMED w Zamościu
Uchwała nr 117/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Andrzej Ryń)

2010-03-09 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 62/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Aleksandra Tomaszewska)
Zarządzenie nr 63/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Karol Kasprzyk)
Zarządzenie nr 64/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Anna Radzik)

2010-03-09 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 118/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Maria Perekładowska-Jakubik)
Uchwała nr 119/2010/6/PP Skreślenie z rejestru grupowych praktyk (Zygmunt Wiater, Janusz Witkowski)
Uchwała nr 120/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Sławomir Miącz)
Uchwała nr 121/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Janusz Witkowski)
Uchwała nr 122/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Przystojecka)
Uchwała nr 123/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Rafał Grzybowski)
Uchwała nr 124/2010/6/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Wewnętrznego Dziecięcego SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim
Uchwała nr 125/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Neonatologii SPSK Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 126/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Radosław Mazurek)
Uchwała nr 127/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wiktor Podlodowski)
Uchwała nr 128/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Volodymyr Lukach)
Uchwała nr 129/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Gwizdak)
Uchwała nr 130/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Michał Słomian)
Uchwała nr 131/2010/6/KK Oddział Nefrologii, Endokrynologii, Chorób Metabilicznych, Chorób Wewnętrznych ze Stacją Dializ - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 132/2010/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 133/2010/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 134/2010/6/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 135/2010/6/KK Medius Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 136/2010/6/KK Implacore Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 137/2010/6/RL A 02 - po stażu (Anna Danielewicz-Bromberek)

2010-03-16 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 138/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Mączka)
Uchwała nr 139/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Karpiuk)
Uchwała nr 140/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Moczybroda)
Uchwała nr 141/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Świątkowska)
Uchwała nr 142/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Flak)
Uchwała nr 143/2010/6/KK KK - Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w SP Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach
Uchwała nr 144/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Maria Kokoszka)
Uchwała nr 145/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Rapa)
Uchwała nr 146/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Brzozowska-Jaśkiewicz)
Uchwała nr 147/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Jakubus)
Uchwała nr 148/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Choduń)
Uchwała nr 149/2010/6/RL A 13 - inna izba (Agnieszka Iwaniak-Dybala)
Uchwała nr 150/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Wójcicka)
Uchwała nr 151/2010/6/RL A 13 - inna izba (Sławomir Dybala)
Uchwała nr 152/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dominika Makarewicz)
Uchwała nr 153/2010/6/KK Wydawnictwo Czelej - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 154/2010/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 155/2010/6/RL A 02 - po stażu (Wojciech Wiedro)
Uchwała nr 156/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Pachuta-Górecka)
Uchwała nr 157/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Zumska)
Uchwała nr 158/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Sikora)
Uchwała nr 159/2010/6/KK KK - Konkurs ofert
Uchwała nr 160/2010/6/KK KK - Ordynator Zespołu SOR w Lubartowie
Uchwała nr 161/2010/6/KK KK - Naczelna Pielęgniarka w MSWiA w Lublinie
Uchwała nr 162/2010/6/KK KK - Położna Oddziału Ginekologicznego w MSWiA w Lublinie

2010-03-17 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 158/2010/6/RL w sprawie uzupełnienia listy rekomendowanych kandydatów na lekarzy sądowych (Julian Krawczyk)
Uchwała nr 159/2010/6/R Uchwała ORL z dnia 17 marca 2010r.w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds.Kultury
Uchwała nr 160/2010/6/R uchwała w sprawie uzupełnienia Komisji ds. Konkursów
Uchwała nr 161/2010/6/R w sprawie zuzupełnienia składu osobowego Komisji Kształacenia Medycznego
Uchwała nr 162/2010/6/R uzupełnienia składu Komisji ds. lekarzy ZOZ i Prywatnie Praktykujących
Uchwała nr 163/2010/6/R uchwała w spr.uzupełnienia składu Komisji ds. Emerytów i Rencistów
Uchwała nr 164/2010/6/R uchwała w sprawie uzupełnienia składu Kom. ds. Młodych Lekarzy
Uchwała nr 165/2010/6/R uchwała w spr. uzupełnienia składu Komisji ds. Wykonywania Zawodu
Uchwała nr 166/2010/6/R Uchwala Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie wyboru lekarza pełniącego funkcję mediatora w VI kadencji
Uchwała nr 167/2010/6/R Uchwała ORL z dnia 17marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały zmieniającej Uchwałe Nr 5/2002 w sprawie regulaminu organizacji i trybu działnia ORL
Uchwała nr 168/2010/6/R Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały zjazdowej dot. regulaminu org. i trybu działania Okręgowego Zjazu Lekarzy
Uchwała nr 169/2010/6/R w sprawie zatwierdzenia proj uchwały zjazdowej org. i trybu działania Okręg. Kom. Rewizyjna
Uchwała nr 170/2010/6/R Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały zjazdowej w spraw ie wykazu funkcji w LIL , ktorych pełnienie może byc wynagradzane
Uchwała nr 171/2010/6/R Uchwała Rady w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały zjazdowej dot. uchwalenia budżetu za 2010r
Uchwała nr 172/2010/6/R w sprawie zatwierdzenia regulaminu działania Rzecznika Praw Lekarza LIL

2010-03-23 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 65/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Anna Dziaduś)
Zarządzenie nr 66/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Jamal Farajallah)

2010-03-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 163/2010/6/RL A 02 - po stażu (Adam Buczko)
Uchwała nr 164/2010/6/RL A 02 - po stażu (Ewelina Wawryk-Gawda)
Uchwała nr 165/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Budzyńska)
Uchwała nr 166/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosław Gromaszek)
Uchwała nr 167/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Michał Sojka)
Uchwała nr 168/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Arkadiusz Wołoch, Justyna Wołoch)
Uchwała nr 169/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Robak)
Uchwała nr 170/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym i Pododdziałem Urologicznym MSWiA w Lublinie
Uchwała nr 171/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie
Uchwała nr 172/2010/6/RL A 02 - po stażu (Magdalena Cienkusz)
Uchwała nr 173/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Spoz-Krawiec)
Uchwała nr 174/2010/6/R uchwała w sprawie limitu kwotowego dot. używania tel.kom. VI kadencja
Uchwała nr 175/2010/6/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Kardiochirurgii SPSK Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 176/2010/6/KK KK - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgii Naczyniowej SPSK Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 177/2010/6/KK Meditrans Karol Dworzaczek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 178/2010/6/KK Pracownia Pozytywnych Zmian - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 179/2010/6/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 180/2010/6/KK Implacore Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 181/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 182/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 183/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 184/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 185/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 186/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Gastrologicznego SP Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
Uchwała nr 187/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych MSWiA w Lublinie
Uchwała nr 188/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Laryngologicznego MSWiAw w Lublinie

2010-03-27 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała nr 1/2010/6/R w sprawie uchwalenia regulaminu i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy LIL
Uchwała nr 2/2010/6/R w sprawie przyjęcia porządku obrad XXVIII OZL
Uchwała nr 3/2010/6/R Uchwała Zjazdu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego LIL za 2009 rok
Uchwała nr 4/2010/6/R w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2010
Uchwała nr 5/2010/6/R uchwala zmieniająca uchwałę w spr. regulaminu org. i trybu działania ORL

2010-03-30 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 67/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Joanna Pliszczyńska)
Zarządzenie nr 68/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Tomasz Marchut)
Zarządzenie nr 69/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Ewa Makowska-Szczygieł)
Zarządzenie nr 70/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Łukasz Hawryluk)

2010-03-30 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 189/2010/6/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Bohdan Filippov)
Uchwała nr 190/2010/6/RL A 02 - po stażu (Wojciech Krasowski)
Uchwała nr 191/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tadeusz Taracha)
Uchwała nr 192/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Kamiński)
Uchwała nr 193/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marta Starczewska)
Uchwała nr 194/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Rehabilitacyjnego SPZespołu Zakładów Opieki zdrowotnwej w Janowie Lubelskim
Uchwała nr 195/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Psychiatrycznego z Pododdziałem Uzależnień SP Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
Uchwała nr 196/2010/6/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 197/2010/6/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 198/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Arkadiusz Cygańczuk)
Uchwała nr 199/2010/6/KK Medi - Sept Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 200/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Matysiak)
Uchwała nr 201/2010/6/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 202/2010/6/KK MIP PPharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 203/2010/6/KK NZOZ Prima - Dent Syska i Partnerzy Lekarze Stomatolodzy - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 204/2010/6/KK Sanitas Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 205/2010/6/RL A 02 - po stażu (Lidia Szczygieł)
Uchwała nr 206/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Norbert Jargieło)
Uchwała nr 207/2010/6/KK Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rozkopaczewie - potwierdzenie i wpis organizatora
Uchwała nr 208/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim