Prawo stanowione przez Izbę

2010-04-13 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 71/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Youssef Saoud)
Zarządzenie nr 72/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Monika Krysztopik)
Zarządzenie nr 73/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Jerzy Skowroński)

2010-04-13 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 209/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Trojanowski)
Uchwała nr 210/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Lesiecka)
Uchwała nr 211/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Stanios-Śnieżyńska)
Uchwała nr 212/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Artur Luty)
Uchwała nr 213/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jerzy Skowroński)
Uchwała nr 214/2010/6/RL A 13 - inna izba (Piotr Pardak)
Uchwała nr 215/2010/6/RL A 02 - po stażu (Katarzyna Czyż)
Uchwała nr 216/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Małgorzata Mierzwa, Teresa Serwacka)
Uchwała nr 217/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Popiołek)
Uchwała nr 219/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jan Stachowicz)
Uchwała nr 220/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jeremi Mizerski)
Uchwała nr 221/2010/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 222/2010/6/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 223/2010/6/KK Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanodent s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 224/2010/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego

2010-04-20 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 225/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Konrad Tomków)
Uchwała nr 226/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Wojczal)
Uchwała nr 227/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Eduard Otchenashenko)
Uchwała nr 228/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Andrzej Skrzyński)
Uchwała nr 229/2010/6/RL A 02 - po stażu (Joanna Mróz)
Uchwała nr 230/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Kazimiera Wójcik)
Uchwała nr 231/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Małgorzata Samczyk-Dryżałowska)
Uchwała nr 232/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Katarzyna Galant)
Uchwała nr 233/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Piotr Stachurski)
Uchwała nr 234/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Jadwiga Widawska-Stachurska)
Uchwała nr 235/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Iwona Zaborowska)
Uchwała nr 236/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Joanna Milart)
Uchwała nr 237/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Pękala)
Uchwała nr 238/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Renata Florek-Szymańska)
Uchwała nr 239/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Małgorzata Palatinus)
Uchwała nr 240/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Przykaza)
Uchwała nr 241/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Konstanty Gojżewski)
Uchwała nr 242/2010/6/RL A 10 - cudzoziemiec (Olga Borys)
Uchwała nr 243/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 244/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 245/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 246/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 247/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 248/2010/6/KK Medi - Sept Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 249/2010/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 250/2010/6/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 251/2010/6/KK Zdrowie i Zarządzanie Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 252/2010/6/KK Marrodent Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 253/2010/6/RL A 02 - po stażu (Agnieszka Kasperek)
Uchwała nr 259/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Jadwiga Czarnota)

2010-04-21 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 173/2010/6/R uchwała w sprawie zwołania XXiX Nadzwyczajnego Zjazdu Lekarzy
Uchwała nr 175/2010/6/R w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Etyki
Uchwała nr 176/2010/6/R uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji .....
Uchwała nr 177/2010/6/R uchała w sprawie pomocy finansowej dla Lekarzy Seniorów
Uchwała nr 178/2010/6/RL w sprawie uzupełnienia listy rekomendowanych kandydatów na lekarzy sądowych (Zbigniew Typek)
Uchwała nr 179/2010/6/RL A 16 - stwierdzenie przeszkolenia (Grzegorz Wiliński)
Uchwała nr 180/2010/6/R uchwała w sprawie uzupełninia składu Komisji ds. Lekarzy ZOZ i PP
Uchwała nr 181/2010/6/R uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji d. Młodych Lekarzy
Uchwała nr 182/2010/6/R uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji ds Młodych Lekarzy
Uchwała nr 183/2010/6/R uchwała w sprawie zatwierdzenie regulaminu Komisji ds. Wykonywania Zawodu
Uchwała nr 184/2010/6/R uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji ds. Konkursów
Uchwała nr 185/2010/6/R uchwąl w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Kształcenia Medycznego
Uchwała nr 186/2010/6/R uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów
Uchwała nr 187/2010/6/R uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Etyki
Uchwała nr 188/2010/6/R uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu działania Komisji ds. Lekarzy ZOZ i Prywatnie Praktykujących
Uchwała nr 189/2010/6/R uchwała w sprawie zatwierdzenia Komisji Socjalno - Bytowej

2010-04-27 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 74/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Jerzy Grzyb)

2010-04-27 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 254/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Małgorzata Gałęzowska)
Uchwała nr 255/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Iwona Lemańska-Kędra)
Uchwała nr 256/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Wojciech Kędra)
Uchwała nr 257/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Cezary Pawlęga)
Uchwała nr 258/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Piotr Targoński)
Uchwała nr 260/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Katarzyna Nowakowska)
Uchwała nr 261/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Dariusz Pupek)
Uchwała nr 262/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Grzegorz Kokot)
Uchwała nr 263/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Agnieszka Krawczyk)
Uchwała nr 264/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Agnieszka Zmysłowska)
Uchwała nr 265/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Krzysztof Bolibok)
Uchwała nr 266/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Katarzyna Przywara)
Uchwała nr 267/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Aneta Leśniak)
Uchwała nr 268/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Samczyk-Dryżałowska)
Uchwała nr 269/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Galant)
Uchwała nr 270/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jerzy Grzyb)
Uchwała nr 271/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Teresa Dobrzańska-Pielichowska)
Uchwała nr 272/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Skrzyński)
Uchwała nr 273/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Bobrowska)
Uchwała nr 274/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Houssemeddine Jeridi)
Uchwała nr 275/2010/6/RL A 10 - cudzoziemiec (Iryna Kozinska)
Uchwała nr 276/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Abdulhakim Moqbil)
Uchwała nr 277/2010/6/RL A 10 - cudzoziemiec (Houssem Jeridi)
Uchwała nr 278/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Gogłoza)
Uchwała nr 279/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Beata Baczyńska)
Uchwała nr 280/2010/6/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Abdulhakim Moqbil)
Uchwała nr 281/2010/6/KK KK - Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w SP Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach
Uchwała nr 282/2010/6/KK KK - Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w SP Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach
Uchwała nr 283/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Sebastian Szklener)
Uchwała nr 284/2010/6/KK Polskie Towarzystwo Alergologiczne - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 285/2010/6/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii- potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 286/2010/6/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 287/2010/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 288/2010/6/KK Szkolenia Podyplomowe Unident - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 289/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Kardiologii Szpitala Powiatiowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 25
Uchwała nr 290/2010/6/KK KK - Ordynator I Oddziału Corób Wewnętrznych w SP ZOZ Kraśńik, ul Chopina 13
Uchwała nr 291/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii vSzpitala Powiatowego w Kraśniku, ul. Chopina 13