Prawo stanowione przez Izbę

2010-05-04 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 75/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Michał Pietrusiewicz)
Zarządzenie nr 76/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Iwona Stolarz)

2010-05-04 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 292/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Marta Kosecka)
Uchwała nr 293/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Anna Bochińska-Filipek)
Uchwała nr 294/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Hanna Lenarciak)
Uchwała nr 295/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Katarzyna Bartecka)
Uchwała nr 296/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Marta Maleska-Szymańska)
Uchwała nr 297/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Paulina Nowińska)
Uchwała nr 298/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Torbiczuk-Oremczuk)
Uchwała nr 299/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Porębiak)
Uchwała nr 300/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Kowalczyk)
Uchwała nr 301/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Kotiuk)
Uchwała nr 302/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Andrzej Brzozowski)
Uchwała nr 303/2010/6/RL A 13 - inna izba (Magdalena Polak)
Uchwała nr 304/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Hanna Sudzińska)
Uchwała nr 305/2010/6/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Yana Shenk)
Uchwała nr 306/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Obszyńska)
Uchwała nr 307/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Powiatowego w Kraśniku, ul. Chopina 13
Uchwała nr 308/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Hrubieszowie
Uchwała nr 309/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Aneta Tylec)
Uchwała nr 310/2010/6/RL A 13 - inna izba (Zofia Stankiewicz)
Uchwała nr 311/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Robert Zwolak)
Uchwała nr 312/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Iwona Królik)
Uchwała nr 313/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Zbigniew Pachucki)
Uchwała nr 314/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Jerzy Sawicki)
Uchwała nr 315/2010/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 316/2010/6/KK MIP Pharma Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 317/2010/6/KK Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego MARKU M. Krawczyk sp. j.- potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 318/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Monika Pisarska-Ćwiek)
Uchwała nr 319/2010/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 320/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Gorycki)

2010-05-11 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 77/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Wanda Rułka)
Zarządzenie nr 78/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Mirosław Klepacki)

2010-05-11 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 321/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Wojciech Łuczak)
Uchwała nr 322/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Stefan Rozwadowski)
Uchwała nr 324/2010/6/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Ludmiła Gorbaczewska-Janeczko)
Uchwała nr 325/2010/6/RL A 02 - po stażu (Justyna Prasoł-Wójcik)
Uchwała nr 326/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Brzozowski)
Uchwała nr 327/2010/6/RL A 02 - po stażu (Kinga Kunka)
Uchwała nr 328/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paulina Nowińska)
Uchwała nr 329/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Pisarska-Ćwiek)
Uchwała nr 330/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Wawrzyszak)
Uchwała nr 331/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jamilah Younes)
Uchwała nr 332/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Michał Zawiślak)
Uchwała nr 333/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Maria Górecka)
Uchwała nr 334/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Ewa Rozwadowska-Kosecka)
Uchwała nr 335/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Monika Mielniczuk)
Uchwała nr 336/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Małgorzata Mierzicka)
Uchwała nr 337/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Małgorzata Klekot-Jóźwiak)
Uchwała nr 338/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Ilona Wójcik-Chęcińska)
Uchwała nr 339/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Dorota Glijer-Lerska)
Uchwała nr 340/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Anna Kaczmarek)
Uchwała nr 341/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Grażyna Maślanko)
Uchwała nr 342/2010/6/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 343/2010/6/KK Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 344/2010/6/KK Lubelski Oddział Wojewódzki Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 345/2010/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 346/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Piotr Kawałek)
Uchwała nr 347/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Joanna Pogonowska)
Uchwała nr 348/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Leokadia Chróścik)
Uchwała nr 349/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Anna Lepa-Krajewska)
Uchwała nr 350/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Zuzanna Szczypior)
Uchwała nr 351/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Grzegorz Kalbarczyk)
Uchwała nr 352/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Barbara Owczarek)
Uchwała nr 353/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Marian Matuszkiewicz)
Uchwała nr 354/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Paweł Kozłowski)
Uchwała nr 355/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Teresa Boruszak)
Uchwała nr 356/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Magdalena Markiewicz)
Uchwała nr 357/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Anna Zioło)
Uchwała nr 358/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Maria Tarraro-Mróz)
Uchwała nr 359/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Robert Piotrkowski, Marian Kołodziejczyk, Grażyna Kołodziejczyk)
Uchwała nr 360/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Ryszard Kukuła)
Uchwała nr 361/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Joanna Dymel)
Uchwała nr 362/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Jacek Szyłkajtis)
Uchwała nr 363/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Kraśniku, ul. Chopina 13
Uchwała nr 364/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Lidia Kicińska)
Uchwała nr 365/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Iwona Kuroń-Opalińska)
Uchwała nr 366/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Anna Jezierska-Jakimiuk)
Uchwała nr 367/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Jacek Barański)
Uchwała nr 368/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Jolanta Putowska)
Uchwała nr 369/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Grzegorz Michalczewski)
Uchwała nr 370/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Piotr Michalski)
Uchwała nr 371/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Monika Żuk-Zapolska)

2010-05-15 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała nr 1/2010/6/R uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad XXIX Zjazdu
Uchwała nr 2/2010/6/R uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kom. Rewizyjnej
Uchwała nr 3/2010/6/R Uchwała Zjazdu w sprawie wykazu funkcji, których pełnienie może być wynagradzane

2010-05-18 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 79/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Jerzy Markowski)

2010-05-18 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 373/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Iwona Chmiel-Perzyńska)
Uchwała nr 374/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Derkacz)
Uchwała nr 375/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Bojarska-Łoś)
Uchwała nr 376/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Anna Krasucka-Rabczewska)
Uchwała nr 377/2010/6/PP Skreślenie z rejestru grupowych praktyk (Artur Żygalski, Magdalena Ciepielewska-Waszuk)
Uchwała nr 378/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Maria Stachyra)
Uchwała nr 379/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Barbara Maj)
Uchwała nr 380/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Maria Świątkowska)
Uchwała nr 381/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Halina Wrona)
Uchwała nr 382/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Joanna Gawlik)
Uchwała nr 383/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Legieć)
Uchwała nr 384/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Krzeczkowska)
Uchwała nr 385/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Alina Brzozowska-Gałan)
Uchwała nr 386/2010/6/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 387/2010/6/KK Wojewózki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 388/2010/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 389/2010/6/RL A 13 - inna izba (Paweł Kazimierski)
Uchwała nr 390/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Robert Kaczmarczyk)
Uchwała nr 391/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Karski)
Uchwała nr 392/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Anna Netczuk)
Uchwała nr 393/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Marta Grzęda)
Uchwała nr 394/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Joanna Pogonowska)
Uchwała nr 395/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Marcin Pasierbiński)
Uchwała nr 396/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Grażyna Chilimoniuk)
Uchwała nr 397/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Agnieszka Świątkowska)
Uchwała nr 398/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Aleksandra Lenartowicz)
Uchwała nr 399/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Leokadia Chróścik)
Uchwała nr 400/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Hanna Sudzińska)
Uchwała nr 401/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Jakub Drozd)
Uchwała nr 402/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Jolanta Miernicka)
Uchwała nr 403/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Jadwiga Chwedorowicz)
Uchwała nr 450/2010/6/R w sprawie opłacania skladki członkowskiej
Uchwała nr 451/2010/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej
Uchwała nr 452/2010/6/R w sprawie opłacania składek członkowskich
Uchwała nr 453/2010/6/R w sprawie zwolnienia z opłacania składki cżłonkowskiej
Uchwała nr 454/2010/6/R w sprawie zwolnienia z opłacania składki członkowskiej
Uchwała nr 455/2010/6/R w sprwaie zwolnienia z obowiązku oplacania składki członkowskiej
Uchwała nr 456/2010/6/R w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej
Uchwała nr 457/2010/6/R w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej
Uchwała nr 458/2010/6/R w sprawie zwolnienia z opłacania składek członkowskich
Uchwała nr 459/2010/6/R w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej
Uchwała nr 460/2010/6/R w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich
Uchwała nr 461/2010/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowkiej

2010-05-25 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 191/2010/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego

2010-05-25 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 404/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Dymel)
Uchwała nr 405/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Niewiedzioł)
Uchwała nr 406/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Czernichowska-Kotiuszko)
Uchwała nr 407/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Kopciowska)
Uchwała nr 408/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Darosław Piróg)
Uchwała nr 409/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Adam Nogalski)
Uchwała nr 410/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Paweł Mieszkowski)
Uchwała nr 411/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Helena Marczak-Jaśkiewicz)
Uchwała nr 412/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Anna Ostrowska)
Uchwała nr 413/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Ewa Mitura-Orlik)
Uchwała nr 414/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Agnieszka Powierża-Bloch)
Uchwała nr 415/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Monika Dąbrowska)
Uchwała nr 416/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Grzegorz Tomczyk)
Uchwała nr 417/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Izabella Celarska)
Uchwała nr 418/2010/6/RL A 02 - po stażu (Aleksandra Głuchowska-Kopeć)
Uchwała nr 419/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowej w SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim
Uchwała nr 420/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Ryszard Siwek)
Uchwała nr 421/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Katarzyna Galant)
Uchwała nr 422/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Lidia Krotowska)
Uchwała nr 423/2010/6/KK W sprawie upoważnienia Prezesa ORL do złożenia wniosku o dotację NRL na organizację doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 424/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Małgorzata Szymanek)
Uchwała nr 425/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 426/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 427/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 428/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 429/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Prażmo)
Uchwała nr 430/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Wojciech Prażmo)
Uchwała nr 462/2010/6/R w sprawie zwolnienia z płacenia składki czlonkowskiej
Uchwała nr 463/2010/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki

2010-05-26 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 175/2010/6/R uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Kultury
Uchwała nr 176/2010/6/R w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Rekreacji i Sportu
Uchwała nr 178/2010/6/R w sprawie uzupełnienia uchwały w sprawie pokrywania kosztów używania prywatnych samochodów osobowych w okresie VI kadencji
Uchwała nr 179/2010/6/R uchwała w sprawie powołania zespołu ds.pomocy lekarzom poszkodowanym w powodzi 05/2010
Uchwała nr 190/2010/6/RL A 16 - stwierdzenie przeszkolenia (Dariusz Słoboda)