Prawo stanowione przez Izbę

2010-06-01 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 80/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Anna Dziewulska)
Zarządzenie nr 81/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Katarzyna Drozd)
Zarządzenie nr 82/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Iwona Pieniak)

2010-06-01 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 431/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
Uchwała nr 432/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Dziecięco-Rehabilitacyjnego SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
Uchwała nr 433/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim
Uchwała nr 434/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Kucharska)
Uchwała nr 435/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Marcin Pasierbiński)
Uchwała nr 436/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Przedpełska-Koma)
Uchwała nr 437/2010/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 438/2010/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 439/2010/6/KK Hurtonia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 440/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Ewelina Śledzicka-Bereza)
Uchwała nr 441/2010/6/KK Polskie Towarzystwo Ortodontyczne Lubelskie Koło Regionalne - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 442/2010/6/KK Medius Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 443/2010/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 444/2010/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 445/2010/6/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Vadym Abramchuk)
Uchwała nr 446/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ryszard Siwek)
Uchwała nr 447/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Galant)
Uchwała nr 448/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Zofia Głębocka-Dudzik)
Uchwała nr 449/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Grażyna Kądziela-Wypyska)
Uchwała nr 464/2010/6/R uchwała uzupełniająca uchwałę w sprawie limitu przebiegu kilometrów
Uchwała nr 465/2010/6/R uchwała w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej
Uchwała nr 466/2010/6/R uchwała w sprawie opłacania składki członkowskiej

2010-06-08 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 83/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Anna Łukowska)
Zarządzenie nr 84/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Roman Pariychuk)
Zarządzenie nr 85/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Ahmad Gharib)

2010-06-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 467/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Anna Łukowska)
Uchwała nr 468/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Magdalena Tucewicz-Pasikowska)
Uchwała nr 469/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Stanisław Abraszek)
Uchwała nr 470/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewelina Chachuła)
Uchwała nr 471/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Inga Ujma)
Uchwała nr 472/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Elżbieta Kaczorowska-Gogłoza)
Uchwała nr 473/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Zbigniew Kotowski)
Uchwała nr 474/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Eliza Żyszkiewicz)
Uchwała nr 475/2010/6/KK KK - Pielęgniarka/Położna Oddziałowa Oddziału Noworodkowego SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
Uchwała nr 476/2010/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa III Oddziału Onkologii Ginekologicznej, Radioterapii i Chemioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w lublinie, ul. Jaczewskiego 7
Uchwała nr 477/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Marek Grzywa)
Uchwała nr 478/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Mariusz Piotrowski)
Uchwała nr 479/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Janina Cioczek)
Uchwała nr 480/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Lidia Chwiejczak)
Uchwała nr 481/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Łukasz Maziarz)
Uchwała nr 482/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewelina Śledzicka-Bereza)
Uchwała nr 483/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Krystyna Lizak)
Uchwała nr 485/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Wróblewska-Gryciuk)
Uchwała nr 486/2010/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie
Uchwała nr 487/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Dziecięcego SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
Uchwała nr 488/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej SPZOZ w Puławach

2010-06-15 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 489/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Przemysław Zadora)
Uchwała nr 490/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Madej)
Uchwała nr 491/2010/6/PP w sprawie uzupełnienia składu zespołu wizytacyjnego (Zofia Głębocka-Dudzik)
Uchwała nr 492/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Władysław Bloch)
Uchwała nr 493/2010/6/KK Zakrzewski Dental - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 494/2010/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 495/2010/6/KK Zakrzewski Dental - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 496/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Hanna Orjanik)
Uchwała nr 497/2010/6/KK Centermed Lublin Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 498/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Palatinus)
Uchwała nr 499/2010/6/KK Denco dental conference - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 500/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Gościmska-Ograbek)
Uchwała nr 501/2010/6/RL A 13 - inna izba (Krystyna Kebede)
Uchwała nr 502/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Barbara Hałajko)
Uchwała nr 503/2010/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 504/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Krystyna Miksza)
Uchwała nr 505/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Joanna Dybiec)
Uchwała nr 506/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Hałajko)
Uchwała nr 507/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Lidia Chwiejczak)
Uchwała nr 508/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bogusław Szponar)

2010-06-22 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 86/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Paweł Marczak)

2010-06-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 509/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Torbiczuk-Oremczuk)
Uchwała nr 510/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Mahmoud Mala)
Uchwała nr 511/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Radosław Gałan)
Uchwała nr 512/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Beata Bełz-Łagoda)
Uchwała nr 513/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Edward Jaworski)
Uchwała nr 514/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Matusewicz)
Uchwała nr 515/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Monika Wróblewska-Gryciuk)
Uchwała nr 516/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Seweryn Stettner)
Uchwała nr 517/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Andrzej Wojtaszek)
Uchwała nr 518/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Michał Sagan)
Uchwała nr 519/2010/6/R uchwała w sprawie składek - zwolnienie
Uchwała nr 520/2010/6/KK Szkolenia Podyplomowe Unident - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 521/2010/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 522/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Gosk)
Uchwała nr 523/2010/6/R uchwała w sprawie składek - zwolnienie, lekarz emeryt
Uchwała nr 524/2010/6/R uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej
Uchwała nr 525/2010/6/R uchwała w sprawie ustalenia składki, lekarz emeryt
Uchwała nr 526/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Adam Jamroż)
Uchwała nr 527/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Wojciechowska)

2010-06-23 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 192/2010/6/R w sprawie wynagradzania osób funkcyjnych Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 193/2010/6/R uchwała w sprawie wyboru firmy remontującej dach w budynku LIL

2010-06-29 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 528/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Wojtaszek)
Uchwała nr 529/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Agnieszka Kozak)
Uchwała nr 530/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Grażyna Kniaź)
Uchwała nr 531/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Magdalena Komorowska)
Uchwała nr 532/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marzena Matejszczak-Woś)
Uchwała nr 533/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Krzysztof Świderski)
Uchwała nr 534/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marcin Szczasny)
Uchwała nr 535/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Arkadiusz Ksiądz)
Uchwała nr 536/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Filipowicz)
Uchwała nr 537/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Dolar-Szczasny)
Uchwała nr 538/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Ewa Wróblewska-Sadowska)
Uchwała nr 539/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Anna Mańkowska)
Uchwała nr 540/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Renata Ptasznik)
Uchwała nr 541/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Justyna Jurkowska-Dudzińska)
Uchwała nr 542/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Piotr Kawa)
Uchwała nr 543/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Michał Sagan)
Uchwała nr 544/2010/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 545/2010/6/KK NZOZ Centermed Lublin Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 546/2010/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 547/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Zbigniew Zdunek)
Uchwała nr 548/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Arkadiusz Ścisłowski)
Uchwała nr 552/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Agata Makarewicz)
Uchwała nr 553/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Marek Masiak)