Prawo stanowione przez Izbę

2010-07-13 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 87/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Idalia Kurzelewska-Solarz)
Zarządzenie nr 88/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Bartosz Lorenc)
Zarządzenie nr 89/2010/6/RL ZA 21/01 - przeniesienie (Katarzyna Iwan)

2010-07-13 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 549/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Świderski)
Uchwała nr 550/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zbigniew Zdunek)
Uchwała nr 551/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elżbieta Zalewa)
Uchwała nr 554/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janusz Jakubik)
Uchwała nr 555/2010/6/KK KK -Naczelna Pielęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 556/2010/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 557/2010/6/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Yaser Alsaoud)
Uchwała nr 570/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Barbara Madej-Czerwonka)

2010-07-20 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 90/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Barbara Pawłowska-Wakowicz)
Zarządzenie nr 91/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Julianna Kołodyńska)

2010-07-20 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 558/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Zaręba)
Uchwała nr 559/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Paszczuk)
Uchwała nr 560/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Karolina Drabot)
Uchwała nr 561/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Igras)
Uchwała nr 562/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Sokal)
Uchwała nr 563/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Kosior-Jarecka)
Uchwała nr 564/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Elżbieta Kanadys)
Uchwała nr 565/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Justyna Miękina)
Uchwała nr 566/2010/6/RL A 02 - po stażu (Agnieszka Prażmowska-Bąk)
Uchwała nr 567/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Marianna Wolińska)
Uchwała nr 568/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Anna Rosińska-Petruk)
Uchwała nr 569/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Wojciech Petruk)
Uchwała nr 571/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Rak)
Uchwała nr 572/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Izabela Hamułka)
Uchwała nr 573/2010/6/KK Towarzystwo Szkolenia Podyplomowego Eurodens - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 574/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Teresa Szlachcic-Bobiarska)
Uchwała nr 575/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Michalak)
Uchwała nr 576/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Michalak)
Uchwała nr 577/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Dorota Rutka)
Uchwała nr 578/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Dominika Zielińska)
Uchwała nr 579/2010/6/R uchwała w sprawie zwolneinia z opłacania składek
Uchwała nr 580/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Barbara Pawłowska-Wakowicz)
Uchwała nr 581/2010/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Julianna Kołodyńska)
Uchwała nr 582/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maja Chrzanowska-Wąsik)
Uchwała nr 583/2010/6/KK KK - Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie
Uchwała nr 584/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Ftyzjopulmonologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 585/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Chorób Płuc SPZOZ w Krasnymstawie

2010-07-27 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 92/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Barbara Chodkiewicz)
Zarządzenie nr 93/2010/6/RL ZA 21/02 - śmierć (Barbara Sosnowska-Kamińska)

2010-07-27 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 586/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Dorota Cioczek)
Uchwała nr 587/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mariusz Wieczorek)
Uchwała nr 588/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Izabela Kordzińska-Cisek)
Uchwała nr 589/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Grażyna Dworzycka)
Uchwała nr 590/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Zofia Tymecka)
Uchwała nr 591/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Monika Kulczyńska)
Uchwała nr 592/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Jakub Pisarski)
Uchwała nr 593/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Dorota Wójcik)
Uchwała nr 594/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Łobacz)
Uchwała nr 595/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Malec)
Uchwała nr 596/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Baj)
Uchwała nr 597/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Mariusz Świerk)
Uchwała nr 598/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Dominika Świeboda)
Uchwała nr 599/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Paweł Mazurek)
Uchwała nr 600/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Marcin Kowalczyk)
Uchwała nr 601/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Maja Teresińska)
Uchwała nr 602/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Marcin Berger)
Uchwała nr 603/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Marzena Sokół)
Uchwała nr 604/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Luiza Grzycka-Kowalczyk)
Uchwała nr 605/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Wioletta Książek)
Uchwała nr 606/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Karolina Maciąg)
Uchwała nr 607/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Agata Bartoszczyk)
Uchwała nr 608/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Warwas)
Uchwała nr 609/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Wójcik)
Uchwała nr 610/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Krzysztof Gąsiorek)
Uchwała nr 611/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Chodór)
Uchwała nr 612/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Gąsiorek)
Uchwała nr 613/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Marta Klajda)
Uchwała nr 614/2010/6/R uchwała w spr. opłacania składki członkowskiej, zwolnienie, emeryt
Uchwała nr 615/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Krzysztof Kiernicki)
Uchwała nr 616/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Mazurek)
Uchwała nr 617/2010/6/R uchwała w spr. opłacania składki człon.( zwolnienie , rej. w urzędzie pracy)
Uchwała nr 618/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 619/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Reumatologicznego SPZOZ w Krasnymstawie
Uchwała nr 620/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 621/2010/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urologicznego w SP Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu
Uchwała nr 622/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 623/2010/6/R uchwała w sp. opłacania składki człon. (zwolnienie urlop wych.)
Uchwała nr 624/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 625/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 626/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 627/2010/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 628/2010/6/R uchwała w spr. opłacania składki człon. (lek. emeryt ustalenie wysokości)
Uchwała nr 629/2010/6/RL A 13 - inna izba (Maciej Jabłoński)
Uchwała nr 630/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Krzyżanowska)
Uchwała nr 631/2010/6/R uchwała w spr.oplacania składki czlonkowskiej - (zwolnienie urlop wych.)
Uchwała nr 632/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Sylwia Szczepaniak)
Uchwała nr 633/2010/6/R uchwała w spr. opłacania składek czł.zwolninie rej. w urzędzie pracy
Uchwała nr 634/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Zaniuk)
Uchwała nr 635/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Marcin Grabek)
Uchwała nr 636/2010/6/R uchwała w spr. ustalenia składki cżłonkowksiej - lek. emeryt
Uchwała nr 637/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Wojciech Kłapeć)
Uchwała nr 638/2010/6/R uchwała w spr. opłacania składki członkowskiej- zwolnienie urlop wych.
Uchwała nr 639/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Maciej Grabowski)
Uchwała nr 640/2010/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Kossakowski)
Uchwała nr 641/2010/6/KK KK - Ordynator Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu
Uchwała nr 642/2010/6/R uchwała w spr. opłacania składek czł.- zwolnienie,urlop wychowawczy
Uchwała nr 643/2010/6/R uchwała w sprawie opłacnia składki członkowksiej- zwolnienie, urlop wychowawczy
Uchwała nr 644/2010/6/RL A 01 - ograniczone (Marek Borowicz)
Uchwała nr 645/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Jacek Kopacz)
Uchwała nr 646/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Lucyna Baltaziak)
Uchwała nr 698/2010/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Urszula Opielak)