Prawo stanowione przez Izbę

2011-01-04 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 148/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Elżbieta Kalandyk)
Zarządzenie nr 149/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Andrzej Kalandyk)
Zarządzenie nr 150/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Strojek)
Zarządzenie nr 151/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Misiura)
Zarządzenie nr 152/2011/6/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Ewa Frąc)

2011-01-04 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1599/2011/6/PP Skreślenie z rejestru grupowych praktyk (Jacek Ciechan, Cezary Dudka)
Uchwała nr 1611/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Borowiec)
Uchwała nr 1612/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Łukasz Matuszewski)
Uchwała nr 1613/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Elżbieta Listos)
Uchwała nr 1614/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marzena Sitarz)
Uchwała nr 1615/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maysam Bacher)
Uchwała nr 1616/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Ciechan)
Uchwała nr 1617/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Marzena Boguń-Hajkowska)
Uchwała nr 1618/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Andrzej Brzozowski)
Uchwała nr 1619/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Leonard Wróblewski)
Uchwała nr 1620/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Edyta Stępień)
Uchwała nr 1621/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Wójtowicz)
Uchwała nr 1622/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Dzida)
Uchwała nr 1623/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Rzymowska-Mościcka)
Uchwała nr 1624/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Wincenty Darmochwał)
Uchwała nr 1625/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Stanisław Czop)
Uchwała nr 1626/2011/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
Uchwała nr 1627/2011/6/RL A 02 - po stażu (Małgorzata Smyk)
Uchwała nr 1628/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Dudko)
Uchwała nr 1629/2011/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ginekologicznego w SPZOZ w Hrubieszowie

2011-01-11 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 153/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Halina Koter)
Zarządzenie nr 154/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Jan Bojarski)
Zarządzenie nr 155/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Marek Onyszkiewicz)

2011-01-11 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1630/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Mazurkiewicz)
Uchwała nr 1631/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Kosiba)
Uchwała nr 1632/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Tatałaj-Pastuszak)
Uchwała nr 1633/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Witold Siedlaczek)
Uchwała nr 1634/2011/6/RL A 13 - inna izba (Emilia Jakimcio-Turowska)
Uchwała nr 1635/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Renata Królikiewicz)
Uchwała nr 1636/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Bibik-Płowaś)
Uchwała nr 1637/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Alina Świetlicka)
Uchwała nr 1638/2011/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1639/2011/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1640/2011/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1641/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jolanta Sienicka)
Uchwała nr 1642/2011/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1643/2011/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 1644/2011/6/KK KK - Naczelna Pielęgniarka Szpitala Neuropsychhiatrycznego w Lublinie, ul. Abramowicka 2
Uchwała nr 1645/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Adamczyk)
Uchwała nr 1646/2011/6/KK KK - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Dziecięcego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim - zmiana przewodniczącegi i członka komisji

2011-01-18 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 156/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Napiórkowski)
Zarządzenie nr 157/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aneta Zawistowska)
Zarządzenie nr 158/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Leon Chasov)

2011-01-18 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1647/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Marianna Cichocka)
Uchwała nr 1648/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Hanna Studenna)
Uchwała nr 1649/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Szumski)
Uchwała nr 1650/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Rafał Brogowski)
Uchwała nr 1651/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Kijek)
Uchwała nr 1652/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Poluha)
Uchwała nr 1653/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Zdzisława Rędzikowska-Budzyńska)
Uchwała nr 1654/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Małgorzata Oleszczuk-Kupracz)
Uchwała nr 1655/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Elżbieta Kuszewska)
Uchwała nr 1656/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Lesław Janusz)
Uchwała nr 1657/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Katarzyna Galant)
Uchwała nr 1658/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Makaruk)
Uchwała nr 1659/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Robert Pitucha)
Uchwała nr 1660/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Dworzańska)
Uchwała nr 1661/2011/6/RL A 21 - duplikat pwz (Monika Sobczuk-Karkowska)
Uchwała nr 1662/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Elżbieta Ćwiklińska)
Uchwała nr 1663/2011/6/RL A 21 - duplikat pwz (Wiesława Szeląg-Przysucha)
Uchwała nr 1664/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wiesław Ślusarski)
Uchwała nr 1665/2011/6/KK 0Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego Marku M. Krawczyk Sp. j.- potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1666/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1667/2011/6/KK Roztoczaśka Szkoła Ultrasonografii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1668/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii- potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1669/2011/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 1670/2011/6/RL A 13 - inna izba (Aneta Danielska-Kuźniarska)
Uchwała nr 1671/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Przywara)
Uchwała nr 1672/2011/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału pediatrii Chorób Płuc i Reumatologii
Uchwała nr 1673/2011/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej i Oddziału Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej DSK w lublinie

2011-01-25 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1674/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Irena Czasak)
Uchwała nr 1675/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Mikulski)
Uchwała nr 1676/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Abdulsalam Al Hayouti)
Uchwała nr 1677/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Maciocha)
Uchwała nr 1678/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Swatowski)
Uchwała nr 1679/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Magdalena Pieniążek)
Uchwała nr 1680/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Marzanna Cyganiewicz)
Uchwała nr 1681/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marzanna Cyganiewicz)
Uchwała nr 1682/2011/6/KK Oddział Okulistyczny Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1683/2011/6/KK Meditrans Karol Dworzaczek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1684/2011/6/KK Medius Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1685/2011/6/KK Oddział Kardiologiczny SP ZOZ w Świdniku - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1686/2011/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1687/2011/6/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1688/2011/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 1689/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agata Niewczas)

2011-01-26 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 159/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Małgorzata Załuska-Matuszewska)