Prawo stanowione przez Izbę

2011-12-06 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 252/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Milaniuk)
Zarządzenie nr 253/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Pelczar)
Zarządzenie nr 254/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Teresa Przygoda)
Zarządzenie nr 255/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Dominik)
Zarządzenie nr 256/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Wanda Makowska)
Zarządzenie nr 257/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Edward Cyganiewicz)
Zarządzenie nr 258/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Krawczyk)
Zarządzenie nr 259/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Litwińczuk)

2011-12-06 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3235/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Sabak-Bańczerowska Stanisława)
Uchwała nr 3236/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Denisiuk Krzysztof)
Uchwała nr 3237/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Dąbski Michał)
Uchwała nr 3238/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Jędrzejkiewicz)
Uchwała nr 3239/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Maciej Jędrzejkiewicz)
Uchwała nr 3240/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Reczek-Sadownik)
Uchwała nr 3241/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Anna Reczek-Sadownik)
Uchwała nr 3242/2011/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Katarzyna Kucharska-Pietura)
Uchwała nr 3243/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Paweł Terlecki)
Uchwała nr 3244/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Elżbieta Misztal)
Uchwała nr 3245/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Ilona Dziadko)
Uchwała nr 3246/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Joanna Strąk)
Uchwała nr 3247/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Wójcik)
Uchwała nr 3248/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Leszek Kokowicz)
Uchwała nr 3249/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Leszek Kokowicz)
Uchwała nr 3250/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Anita Kalińska-Lipert)
Uchwała nr 3251/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Arkadiusz Gadaj)
Uchwała nr 3252/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Justyna Drożyńska)
Uchwała nr 3253/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Justyna Drożyńska)
Uchwała nr 3254/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Marta Szaniawska)
Uchwała nr 3255/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Joanna Adamczyk-Dubiel)
Uchwała nr 3256/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych -wyłącznie w przedsiębiorstwie (Wioletta Masiak)
Uchwała nr 3257/2011/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Joanna Adamczyk-Dubiel)
Uchwała nr 3258/2011/6/RL A 13 - inna izba (Maciej Składanowski)
Uchwała nr 3259/2011/6/RL A 13 - inna izba (Bogna Składanowska)
Uchwała nr 3260/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Piotr Denew)
Uchwała nr 3261/2011/6/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3262/2011/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 3263/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Barbara Hasiec)
Uchwała nr 3264/2011/6/KK KK - Ordynator Oddziału AIT w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie
Uchwała nr 3265/2011/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Okulistycznego i Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w SPZOZ w Puławach
Uchwała nr 3266/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Ewa Gocek)
Uchwała nr 3267/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Lech Dziedzic)
Uchwała nr 3268/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Elżbieta Tomaszewska)

2011-12-13 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 260/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maciej Krawczak)
Zarządzenie nr 261/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Gondek)
Zarządzenie nr 262/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Grzegorz Firmanty)
Zarządzenie nr 263/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Robel-Firmanty)
Zarządzenie nr 264/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Maksymiuk)
Zarządzenie nr 265/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Chodór-Lipnicka)
Zarządzenie nr 266/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mariusz Adamczyk)

2011-12-13 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3269/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Witold Zgodziński)
Uchwała nr 3270/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Maria Mazurek)
Uchwała nr 3271/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Piotr Libera)
Uchwała nr 3272/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Joanna Relidzyńska-Kędzierawska)
Uchwała nr 3274/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Przemysław Tomaszewski)
Uchwała nr 3275/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Radosław Kędzierawski)
Uchwała nr 3277/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Dorota Maj)
Uchwała nr 3278/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Teresińska)
Uchwała nr 3281/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Frąk Zofia)
Uchwała nr 3282/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Anna Ćwirzeń)
Uchwała nr 3283/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Wątorska-Skorupska Krystyna)
Uchwała nr 3284/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Agnieszka Haratym-Maj)
Uchwała nr 3285/2011/6/RL A 13 - inna izba (Marcin Stefański)
Uchwała nr 3286/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Jolanta Grusiewicz)
Uchwała nr 3287/2011/6/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Tareq Al-Sayyad)
Uchwała nr 3288/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Anna Gruszczak)
Uchwała nr 3289/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Krystyna Pocińska)
Uchwała nr 3290/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Agnieszka Piwnicka)
Uchwała nr 3291/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Franciszek Wysocki)
Uchwała nr 3292/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Klaudyna Kieca-Brzozowicz)
Uchwała nr 3293/2011/6/KK KK - Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim
Uchwała nr 3294/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Kruk-Bachonko)
Uchwała nr 3295/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Renata Tupaj-Skrętek)

2011-12-20 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 267/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Krawczak)
Zarządzenie nr 268/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Elżbieta Mądro)
Zarządzenie nr 269/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Lidia Pikuta)
Zarządzenie nr 270/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Dziermagowska)
Zarządzenie nr 271/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Monies)
Zarządzenie nr 272/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Tadeusz Skowron)

2011-12-20 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3296/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Krzysztof Matras)
Uchwała nr 3297/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Anna Kłopotowska-Jabłońska)
Uchwała nr 3298/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Bożena Radwańska)
Uchwała nr 3299/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Paweł Radziejewicz)
Uchwała nr 3300/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Jerzy Tarasiuk)
Uchwała nr 3301/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Renata Broniszewska-Kardas)
Uchwała nr 3302/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Łopuszyńska)
Uchwała nr 3303/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Beata Kubić-Filiks)
Uchwała nr 3304/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Emilia Kancik) - w przedsiębiorstwie
Uchwała nr 3305/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Elżbieta Kliszcz) + na wezwanie
Uchwała nr 3306/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Grzegorz Małaj)
Uchwała nr 3307/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Karina Strzelecka)
Uchwała nr 3308/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Banach-Caban)
Uchwała nr 3309/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Michał Tomaszewski)
Uchwała nr 3310/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Anna Kidybińska)
Uchwała nr 3311/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Robert Piekarski)
Uchwała nr 3312/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Gulanowska-Gędek)
Uchwała nr 3313/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Ewa Persona-Kartaszyńska)
Uchwała nr 3314/2011/6/RL A 02 - po stażu PL (Maciej Radwański)
Uchwała nr 3315/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych w przedsiębiorstwie i na wezwanie (Halina Wielosz)
Uchwała nr 3316/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Rak vel Raczyński Jacek)
Uchwała nr 3317/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Przemysław Dzido)
Uchwała nr 3318/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Cygan Jacek)
Uchwała nr 3319/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Dariusz Kolasiński)
Uchwała nr 3320/2011/6/RL A 13 - inna izba (Patrycja Tokarzewska)
Uchwała nr 3321/2011/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Patryk Skibniewski)
Uchwała nr 3322/2011/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Monika Kołtun-Skibniewska)
Uchwała nr 3323/2011/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Beata Gołębiowska-Gągała)
Uchwała nr 3324/2011/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Jerzy Monies)
Uchwała nr 3325/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Trzeciak Krystyna)
Uchwała nr 3326/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Wysocka-Szacoń Elżbieta)

2011-12-27 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 273/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Monika Chęć)
Zarządzenie nr 274/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Chęć)

2011-12-27 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3327/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Rogowska-Rosa)
Uchwała nr 3328/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Marta Grabowska)
Uchwała nr 3329/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Małgorzata Łukasik)
Uchwała nr 3330/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Przemysław Andrejuk)
Uchwała nr 3331/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Wioletta Walencik)
Uchwała nr 3332/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Stanisława Barham)
Uchwała nr 3333/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Ireneusz Haratym)
Uchwała nr 3334/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Jarosław Ładoń)
Uchwała nr 3335/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Podgórska-Janusz Magdalena)
Uchwała nr 3336/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Skoczylas-Mirosław)
Uchwała nr 3337/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Grzegorz Duński)