Prawo stanowione przez Izbę

2011-02-01 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 160/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ewelina Ziajor-Chołody)

2011-02-01 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1690/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Sylwia Kędzierawska)
Uchwała nr 1691/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Irena Kucharska)
Uchwała nr 1692/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Łazuga-Repelewska)
Uchwała nr 1693/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Szabała)
Uchwała nr 1694/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Adam Bartoszek)
Uchwała nr 1695/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Marta Zaleska)
Uchwała nr 1696/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Joanna Trochim)
Uchwała nr 1697/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Małocha-Grabik)
Uchwała nr 1698/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Edyta Słodkowska)
Uchwała nr 1699/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Kamila Furmanek-Karwowska)
Uchwała nr 1700/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Centkowski)
Uchwała nr 1701/2011/6/KK KK - Konkurs ofert na świadczenis stomatologiczne
Uchwała nr 1702/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Edward Jaworski)
Uchwała nr 1703/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Krasowski)
Uchwała nr 1704/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Lucer)
Uchwała nr 1705/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż w WSS w Lublinie, Al. Kraśnicka 100
Uchwała nr 1706/2011/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa IV Oddziału Radioterapii w Centrum Onkologii Ziemii Lubelskiej w Lublinie
Uchwała nr 1707/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Berbecki)

2011-02-02 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 199/2011/6/R w sprawie wyboru firmy przygotowującej druk biuletynu
Uchwała nr 200/2011/6/R w sprawie zmiany regulaminu funkcjonowania Kapituły Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej

2011-02-04 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1713/2011/6/KK KK - Ordynator Oddziału Ginegologii Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie

2011-02-08 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 161/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Lidia Perlińska-Schnejder)
Zarządzenie nr 162/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Pieniążek)
Zarządzenie nr 163/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dorota Golan)

2011-02-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1708/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ernest Lis)
Uchwała nr 1709/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bartosz Kondracki)
Uchwała nr 1710/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Michał Kalita)
Uchwała nr 1711/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Renata Kaczmarczyk)
Uchwała nr 1712/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Izabella Bobrowicz-Sawczuk)
Uchwała nr 1714/2011/6/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Elena Domasevich)
Uchwała nr 1715/2011/6/RL A 13 - inna izba (Marta Chruściel)
Uchwała nr 1716/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Elena Domasevich)
Uchwała nr 1717/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Wysokińska)
Uchwała nr 1718/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Marianowska)
Uchwała nr 1719/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Aleksandra Jemielniak)
Uchwała nr 1720/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Iwona Kuroń-Opalińska)
Uchwała nr 1721/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie
Uchwała nr 1722/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Kwarciany)
Uchwała nr 1723/2011/6/KK Meditrans Karol Dworzaczek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1724/2011/6/KK Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego Marku M. Krawczyk Sp. j. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1725/2011/6/KK Grupa Medica s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1726/2011/6/KK Porozumienie Lekarzy Stomatologów Pracujących w Szkolnych Gabinetach w Lublinie - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1727/2011/6/KK MIP Pharma Polska S p. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1728/2011/6/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1729/2011/6/KK Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1730/2011/6/KK L-DENT Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1731/2011/6/KK KK - Ordynator OddziałuInternistyczno-Kardiologicznego z IOK w Szpitalu kolejowym w Lublinie
Uchwała nr 1732/2011/6/KK Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Okulistycznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1733/2011/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 1734/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP
Uchwała nr 1735/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura
Uchwała nr 1736/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak dochodu
Uchwała nr 1737/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak dochodu
Uchwała nr 1738/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak dochodu
Uchwała nr 1739/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP
Uchwała nr 1740/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP
Uchwała nr 1741/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP
Uchwała nr 1742/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP
Uchwała nr 1743/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak dochodu
Uchwała nr 1744/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP
Uchwała nr 1745/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP
Uchwała nr 1746/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP
Uchwała nr 1747/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura
Uchwała nr 1748/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - emerytura/renta
Uchwała nr 1749/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP
Uchwała nr 1750/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP

2011-02-15 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 164/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Wnuk)
Zarządzenie nr 165/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aneta Nalepa)
Zarządzenie nr 166/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Szymon Nalepa)

2011-02-15 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1751/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Kuczyński)
Uchwała nr 1752/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Zofia Frąk)
Uchwała nr 1753/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Elżbieta Pels)
Uchwała nr 1754/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wioletta Walencik)
Uchwała nr 1755/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Karolina Pikuła)
Uchwała nr 1756/2011/6/KK KK - Ordynator Oddziału Wewnętrznego SPZOZ w Bychawie
Uchwała nr 1757/2011/6/KK KK - Ordynator Oddziału Ftyzjopulmonologii Okręgowego szpitala Kolejowego w Lublinie
Uchwała nr 1758/2011/6/KK KK - Ordynator Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Okręgowego szpitala Kolejowego w Lublinie
Uchwała nr 1760/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Wacław Nowosadzki)
Uchwała nr 1761/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Nazaruk)
Uchwała nr 1762/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Katarzyna Ostapczuk)
Uchwała nr 1763/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Hankiewicz)
Uchwała nr 1764/2011/6/RL A 13 - inna izba (Zbigniew Kosior)
Uchwała nr 1765/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Ostapczuk)
Uchwała nr 1766/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Wyszyński)
Uchwała nr 1767/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Gryboś)
Uchwała nr 1768/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Flis)
Uchwała nr 1769/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Sieklucka-Śliwa)
Uchwała nr 1770/2011/6/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1771/2011/6/KK NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Dormed - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1772/2011/6/KK Hein Agora - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1773/2011/6/KK Grupa Peer Review Lider - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1774/2011/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1775/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Dąbrowski)
Uchwała nr 1776/2011/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1777/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1778/2011/6/RL A 21 - duplikat pwz (Jarosław Sak)
Uchwała nr 1779/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c.- potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1780/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1781/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1782/2011/6/KK Rozotaczańską Szkołę Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1783/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1784/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Daniel Kosiecz)
Uchwała nr 1785/2011/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 1786/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Cichacz-Kwiatkowska)
Uchwała nr 1787/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Wiesław Mazurek)
Uchwała nr 1788/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jan Michalski)
Uchwała nr 1789/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Piotr Pyszycki)
Uchwała nr 1790/2011/6/RL A 21 - duplikat pwz (Beata Franczuk)
Uchwała nr 1791/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Góra-Florek)
Uchwała nr 1792/2011/6/KK KK - Przełożony Pielęgniarek w Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy
Uchwała nr 1793/2011/6/KK KK - Ordynator Oddziału Neurologii Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie
Uchwała nr 1794/2011/6/KK KK - Ordynator Oddziału Wewnętrznego SPZOZ w Szczebrzeszynie
Uchwała nr 1795/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Tadeusz Pańczyk)
Uchwała nr 1796/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Beata Cichacz-Kwiatkowska)
Uchwała nr 1797/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Beata Buczarska)
Uchwała nr 1798/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego - zmiana składu zespołu wizytacyjnego (Piotr Olszak)

2011-02-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1799/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Andrzej Drop)
Uchwała nr 1800/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Barbara Drop)
Uchwała nr 1801/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Maria Mazurek)
Uchwała nr 1802/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Mazurek)
Uchwała nr 1803/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Paulina Sierant-Klisz)
Uchwała nr 1804/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Monika Zdybicka-Szych)
Uchwała nr 1805/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Skubik)
Uchwała nr 1806/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Hanna Pączkowska)
Uchwała nr 1807/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Sławniak)
Uchwała nr 1808/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Tadeusz Wilczewski)
Uchwała nr 1809/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tadeusz Wilczewski)
Uchwała nr 1810/2011/6/RL A 14 - zobowiązanie do przeszkolenia (Artur Szymański)
Uchwała nr 1811/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Halina Filar)
Uchwała nr 1812/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Beata Flis)
Uchwała nr 1813/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wiktor Wezgraj)
Uchwała nr 1814/2011/6/RL A 12 - W-6 (Artur Szymański)
Uchwała nr 1815/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Jakub Dudziński)
Uchwała nr 1816/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Małgorzata Doman-Kozak)
Uchwała nr 1817/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Teresa Bachanek)
Uchwała nr 1818/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Maciej Węgrzyn)
Uchwała nr 1819/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Adamski)
Uchwała nr 1820/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Justyna Prasoł-Wójcik)
Uchwała nr 1821/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Andrzej Firych)
Uchwała nr 1822/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż w WSS w Lublinie, Al. Kraśnicka 100
Uchwała nr 1823/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Leszek Jahołkowski)
Uchwała nr 1824/2011/6/KK Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych - Lubelski Oddział Regionalny - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1825/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak dochodu - urlop wychowawczy
Uchwała nr 1826/2011/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1827/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Czyż)
Uchwała nr 1828/2011/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 1829/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP
Uchwała nr 1830/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Jadczak)
Uchwała nr 1831/2011/6/RL A 21 - duplikat pwz (Michał Fronczek)
Uchwała nr 1832/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak dochodu
Uchwała nr 1833/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura
Uchwała nr 1834/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Krystyna Dyś)
Uchwała nr 1835/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Wielosz)
Uchwała nr 1836/2011/6/KK KK - Ordynator Oddziału Laryngologii SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim