Prawo stanowione przez Izbę

2011-03-01 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 168/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Ewa Kamińska)

2011-03-01 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1837/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Gąszczyk-Łukasik)
Uchwała nr 1838/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Bartosz Buczarski)
Uchwała nr 1839/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Barbara Filipiak-Jończyk)
Uchwała nr 1840/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Daniela Skawińska)
Uchwała nr 1841/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Konon-Kisiel)
Uchwała nr 1842/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dariusz Słoboda)
Uchwała nr 1843/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Wojciech Pachuta)
Uchwała nr 1844/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Beata Cichacz-Kwiatkowska)
Uchwała nr 1845/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Cichacz-Kwiatkowska)
Uchwała nr 1846/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bartosz Dziedzic)
Uchwała nr 1847/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Maria Kowalczyk-Wieliczko)
Uchwała nr 1848/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak dochodu
Uchwała nr 1849/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Gieroś-Kwiatkowska)
Uchwała nr 1850/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Halina Marmurowska-Michałowska)
Uchwała nr 1851/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Marmurowska-Michałowska)
Uchwała nr 1852/2011/6/RL A 21 - duplikat pwz (Beata Flis)
Uchwała nr 1853/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk - (Ewa Kamińska)-zgon
Uchwała nr 1854/2011/6/KK Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego Marku M. Krawczyk Sp. j. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1855/2011/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 1856/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura
Uchwała nr 1857/2011/6/KK KK - Konkurs ofert w SP Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Bema 1
Uchwała nr 1858/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Anna Trzybińska)
Uchwała nr 1859/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jadwiga Gorzel-Lasota)

2011-03-02 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 203/2011/6/KK wyznaczenie osób do przeprowadzenia sprawdzianu z bioetyki i prawa medycznego lekarzy stażystów rocznika 2010/2011

2011-03-08 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 169/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Krawczyk)
Zarządzenie nr 170/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Elżbieta Stępień)
Zarządzenie nr 171/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Wojciech Gernand)

2011-03-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1860/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Marcin Pasierbiński)
Uchwała nr 1861/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Tutka)
Uchwała nr 1862/2011/6/KK KK - Konkurs ofert w SP zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach
Uchwała nr 1863/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Mey Ewa)
Uchwała nr 1864/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Walasek-Krawczyk Marianna)
Uchwała nr 1865/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Mazurek-Kociubowska)
Uchwała nr 1866/2011/6/RL A 13 - inna izba (Dorota Piekarska-Myślińska)
Uchwała nr 1867/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Janicka-Korszla)
Uchwała nr 1868/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Gołacka)
Uchwała nr 1869/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jolanta Taczała)
Uchwała nr 1870/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zbigniew Kosior)
Uchwała nr 1871/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Anna Krawczyk)- zgon
Uchwała nr 1873/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Lucyna Bełz-Rosochacz)
Uchwała nr 1874/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maria Kowalczyk-Wieliczko)
Uchwała nr 1875/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Piekarska-Myślińska)
Uchwała nr 1876/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Magdalena Skubik)
Uchwała nr 1877/2011/6/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1878/2011/6/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1879/2011/6/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1881/2011/6/KK Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego Marku . Krawczyk Sp. j. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1882/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1883/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Tomasz Baj)
Uchwała nr 1884/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Szykuła)
Uchwała nr 1885/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Dorota Piekarska-Myślińska)

2011-03-09 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 201/2011/6/R w sprawie przyznania Dyplomu Laur Medyczny
Uchwała nr 202/2011/6/R w sprawie zatwierdzenia proj. uchwały zjazd. dot. uchwalenia budżetu 2011

2011-03-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1897/2011/6/RL A 02 - po stażu (Agnieszka Zabor)

2011-03-15 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 172/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Ryszard Nowak)
Zarządzenie nr 173/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Krzysztof Maj)

2011-03-15 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1886/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Witold Fijałkowski)
Uchwała nr 1887/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Piebiak-Dajewska)
Uchwała nr 1888/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Kozłowicz)
Uchwała nr 1889/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Żołnacz)
Uchwała nr 1890/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Tomaszewska)
Uchwała nr 1891/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marcin Pasierbiński)
Uchwała nr 1892/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Wiesława Gierak-Walenciej)
Uchwała nr 1893/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Teresa Hryszko)
Uchwała nr 1894/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Daria Lewicka-Sykut)
Uchwała nr 1895/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Stanisław Gruszka)
Uchwała nr 1896/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grzegorz Tomczyk)
Uchwała nr 1898/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Ewa Izbicka-Pytka)
Uchwała nr 1899/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Alicja Bonetyńska)
Uchwała nr 1900/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jerzy Iskra)
Uchwała nr 1901/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Przemysław Kleinrok)
Uchwała nr 1902/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dagmara Jenda)
Uchwała nr 1903/2011/6/KK wyznaczenie osób do przeprowadzenia wykładów w zakresie bioetyki i prawa medycznego
Uchwała nr 1904/2011/6/R w sprawie upoważnienia osoby do udostępniania danych
Uchwała nr 1905/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Filip Kościuszko)
Uchwała nr 1906/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Popiołek)

2011-03-22 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 174/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Kała)
Zarządzenie nr 175/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Klaudia Kwiecień)

2011-03-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1907/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Wroński)
Uchwała nr 1908/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Edyta Opalińska)
Uchwała nr 1909/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Dariusz Grochowski)
Uchwała nr 1910/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Bartnik)
Uchwała nr 1911/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marta Smołecka)
Uchwała nr 1912/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Barański Antoni)
Uchwała nr 1913/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Tatałaj-Pastuszak)
Uchwała nr 1914/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Wójcicka)
Uchwała nr 1915/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Hanna Karakuła)
Uchwała nr 1916/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marcin Kuśmierz)
Uchwała nr 1917/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Łukasz Szczepański)
Uchwała nr 1918/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Pasek)
Uchwała nr 1919/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Trzybińska)
Uchwała nr 1920/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Baj)
Uchwała nr 1921/2011/6/RL A 02 - po stażu (Agnieszka Jabłońska-Szczepańska)
Uchwała nr 1922/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Joanna Adamczyk-Dubiel)
Uchwała nr 1923/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Wasil)
Uchwała nr 1924/2011/6/RL A 02 - po stażu (Andrzej Ryń)
Uchwała nr 1925/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Borychowska Teresa)
Uchwała nr 1926/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Mitura-Lesiuk)
Uchwała nr 1927/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Sławińska)
Uchwała nr 1928/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Kleinrok)
Uchwała nr 1929/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Alina Hryniewska)
Uchwała nr 1930/2011/6/RL A 13 - inna izba (Jan Zuchowski)
Uchwała nr 1931/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Izabela Petlicka)
Uchwała nr 1932/2011/6/RL A 21 - duplikat pwz (Magdalena Gałecka-Josse)
Uchwała nr 1933/2011/6/KK KK - Ordynator Oddziału Chirurgii - SP Zespołu Opieki zdrowotnej w Szczebrzeszynie
Uchwała nr 1934/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Hanna Karakuła)

2011-03-26 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała nr 1/2011/6/R w sprawie przyjęcia porządku obrad XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Apel nr 1/2011/6/R przyjmowania lekarzy nestorów w poradniach specjalistycznych poza kolejnością
Uchwała nr 2/2011/6/R w sprawie utworzenia funduszu pomocowego i funduszu remontowego
Uchwała nr 3/2011/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 4/2011/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej
Uchwała nr 5/2011/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr 6/2011/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2010
Uchwała nr 7/2011/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2010
Uchwała nr 8/2011/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Wyborczej
Uchwała nr 9/2011/6/R w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2011
Uchwała nr 10/2011/6/R zobowiązania Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie do umieszczenia na stronie internetowej informacji o przebiegu posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej wraz z listą obecności członków
Uchwała nr 11/2011/6/R zobowiązania Okręgowej Rady Lekarskiej do przedstawienia sprawozdania z działalności Komisji Socjalno-Bytowej na forum Zjazdu

2011-03-29 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 176/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Szymala-Lipka)

2011-03-29 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1935/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Maj)
Uchwała nr 1936/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Balawender)
Uchwała nr 1937/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Teresa Pawelec)
Uchwała nr 1938/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Danuta Tokarzewska)
Uchwała nr 1939/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak dochodu (Janus Monika)
Uchwała nr 1940/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Gorczyca)
Uchwała nr 1941/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Teresa Wrona)
Uchwała nr 1942/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Kamil Wysocki)
Uchwała nr 1943/2011/6/RL A 02 - po stażu (Izabella Gałan)
Uchwała nr 1944/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Krystosik)
Uchwała nr 1945/2011/6/RL A 02 - po stażu (Karolina Kuśmierz)
Uchwała nr 1946/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1947/2011/6/RL A 02 - po stażu (Grzegorz Zwolak)
Uchwała nr 1948/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1949/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Adamczyk-Dubiel)
Uchwała nr 1950/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1951/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1952/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1953/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1954/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1955/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Łukasz Ostasz)
Uchwała nr 1956/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1957/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Jagnicki)
Uchwała nr 1958/2011/6/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Bohdan Filippov)
Uchwała nr 1959/2011/6/KK NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych w Milejowie - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1960/2011/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1961/2011/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1962/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Krotkiewicz Barbara)
Uchwała nr 1963/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Anatol Kierdaszuk)
Uchwała nr 1964/2011/6/KK Polskie Towarzystwo Ortodontyczne Lubelskie Koło Regionalne - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1965/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Ireneusz Mikusek)
Uchwała nr 1966/2011/6/KK VM Media Sp. z o.o. VM Group sp.k. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1967/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Jerzy Rejmak)
Uchwała nr 1968/2011/6/KK Polskie Towarzystwo Ortodontyczne Lubelskie Koło Regionalne - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1969/2011/6/KK Grupa Medica s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1970/2011/6/KK Marrodent Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1971/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Janusz Golan)
Uchwała nr 1972/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Witold Misztal)
Uchwała nr 1973/2011/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego i Noworodkowego w SPZOZ w Puławch
Uchwała nr 1974/2011/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej SP ZOZ w Puławach