Prawo stanowione przez Izbę

2011-04-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 177/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Modrzewiecka)
Zarządzenie nr 178/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Małgorzata Gruszka)

2011-04-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1975/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Stefania Pietrzniak)
Uchwała nr 1976/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Suszek Jadwiga)
Uchwała nr 1977/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Grzegorz Tomczyk, Małgorzata Tomczyk)
Uchwała nr 1978/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Marzena Róg)
Uchwała nr 1979/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - urlop wychowawczy (Ciszewska Karolina)
Uchwała nr 1980/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Magdalena Rozwadowska)
Uchwała nr 1981/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Brzozowski)
Uchwała nr 1982/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk- (Anna Modrzewiecka)-zgon
Uchwała nr 1983/2011/6/RL A 02 - po stażu (Kornela Partycka-Pietrzyk)
Uchwała nr 1984/2011/6/RL A 02 - po stażu (Marlena Kurzawa-Fornal)
Uchwała nr 1985/2011/6/RL A 02 - po stażu (Magdalena Zakościelna)
Uchwała nr 1986/2011/6/RL A 02 - po stażu (Mariusz Wronisz)
Uchwała nr 1987/2011/6/RL A 02 - po stażu (Małgorzata Sagan)
Uchwała nr 1988/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Halina Kandzierska)
Uchwała nr 1989/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Halina Kandzierska)
Uchwała nr 1990/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Sagan Małgorzata)
Uchwała nr 1991/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Grzyb Monika)
Uchwała nr 1992/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Joanna Ślusarska-Skowrońska)
Uchwała nr 1993/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Trojanowska-Wlizło)
Uchwała nr 1994/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Baczyńska)
Uchwała nr 1995/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Rój)
Uchwała nr 1996/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Halina Kandzierska)
Uchwała nr 1997/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Marta Starczewska)
Uchwała nr 1998/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Małgorzata Gruszka)-zgon
Uchwała nr 1999/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Ryszard Kukuła)
Uchwała nr 2000/2011/6/KK Message Press Media-Edukacja-Public Relations Agata Koss - Dybała - potwierdzenie i wpis organizatora
Uchwała nr 2001/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Teresa Winnicka-Wrona)
Uchwała nr 2002/2011/6/KK Message Press Media-Edukacja-Public Relations Agata Koss - Dybała - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2003/2011/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków

2011-04-06 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 205/2011/6/R w sprawie wyboru firmy modernizującej archiwum LIL
Uchwała nr 206/2011/6/R w sprawie przyznania Dyplomu Laur Medyczny

2011-04-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 179/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Monika Łopuszyńska)
Zarządzenie nr 180/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Garlicka)
Zarządzenie nr 181/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jacek Okruch)
Zarządzenie nr 182/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Domańska)
Zarządzenie nr 183/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maciej Krasucki)
Zarządzenie nr 184/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Stefania Malicka)

2011-04-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2005/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jerzy Rejmak)
Uchwała nr 2006/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Wiedeńczyk)
Uchwała nr 2007/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Szczepanik-Barczewska)
Uchwała nr 2008/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Elżbieta Hałasa)
Uchwała nr 2009/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Jabłońska)
Uchwała nr 2010/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Łukasik)
Uchwała nr 2011/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paulina Bartler)
Uchwała nr 2012/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Michał Fronczek)
Uchwała nr 2013/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Elżbieta Czuchryta)
Uchwała nr 2014/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marta Morawska)
Uchwała nr 2015/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jan Tracz)
Uchwała nr 2016/2011/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2017/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Rozan Hamwi)
Uchwała nr 2018/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marta Gawrońska)
Uchwała nr 2019/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janusz Stążka)
Uchwała nr 2020/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Karwasik-Kajszczarek)
Uchwała nr 2021/2011/6/RL A 12 - W-6 (Zbigniew Andres)
Uchwała nr 2022/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mirosław Żywicki)
Uchwała nr 2023/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Danuta Krawczyk-Snopek)
Uchwała nr 2024/2011/6/R uchwała - tel. komiórkowe , uzupełnienie
Uchwała nr 2025/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Anna Furgała-Studzińska)

2011-04-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2004/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Piotr Pyszycki)
Uchwała nr 2026/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ireneusz Mikusek)
Uchwała nr 2027/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anatol Kierdaszuk)
Uchwała nr 2028/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Anna Jędrszczyk)
Uchwała nr 2029/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Mydlak)
Uchwała nr 2030/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2031/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2032/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2033/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2034/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2035/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - urlop wychowawczy (Molenda Małgorzata)
Uchwała nr 2036/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2037/2011/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2038/2011/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2039/2011/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2040/2011/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2041/2011/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2042/2011/6/KK Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego Marku M. Krawczyk Sp. j. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2043/2011/6/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2044/2011/6/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2045/2011/6/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2046/2011/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2047/2011/6/KK Edudent Sp. z o.o. - potwierdzenie i wpis organizatora
Uchwała nr 2048/2011/6/KK KK -Dyrektor SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
Uchwała nr 2049/2011/6/KK KK - Dyrektor SP szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie
Uchwała nr 2050/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Grażyna Fido-Księżycka)
Uchwała nr 2051/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Filip Kościuszko)
Uchwała nr 2052/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Aneta Figurska)
Uchwała nr 2053/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Sapuła)
Uchwała nr 2054/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Diana Kiszczak-Kargol)
Uchwała nr 2055/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Kawala)
Uchwała nr 2056/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Bogacz-Toborek)
Uchwała nr 2057/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Grzegorz Tomczyk)
Uchwała nr 2058/2011/6/KK KK - Zastępca dyrektora ds. leczniczych SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie
Uchwała nr 2059/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Małgorzata Tomczyk)
Uchwała nr 2060/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Volodymyr Lukach)
Uchwała nr 2061/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Furgała-Studzińska)