Prawo stanowione przez Izbę

2011-05-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 185/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ivan Golubka)
Zarządzenie nr 186/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Zbigniew Bartkow)

2011-05-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2062/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Teresa Pawelec)
Uchwała nr 2063/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Maria Wójcik-Śmiarowska)
Uchwała nr 2064/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Janusz Goch)
Uchwała nr 2065/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Janusz Goch)
Uchwała nr 2066/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Agnieszka Bartyzel)
Uchwała nr 2067/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Joanna Kalita)
Uchwała nr 2068/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Magdalena Kolibska)
Uchwała nr 2069/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Górska-Kosicka)
Uchwała nr 2070/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Wioletta Kamińska)
Uchwała nr 2071/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Paweł Kempisty)
Uchwała nr 2072/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk- (Stefania Malicka)-zgon
Uchwała nr 2073/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Małgorzata Szymańczyk-Zacharuk)
Uchwała nr 2074/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Łukasz Zakościelny)
Uchwała nr 2075/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - emerytura/renta (Jędrszczyk Anna)
Uchwała nr 2076/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak dochodu (Marta Pomorska)
Uchwała nr 2077/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Arciszewska Marzena)
Uchwała nr 2078/2011/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2079/2011/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2080/2011/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2081/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Furgała-Studzińska)
Uchwała nr 2082/2011/6/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Yana Shenk)
Uchwała nr 2083/2011/6/RL A 21 - duplikat pwz (Ewa Parcheta)
Uchwała nr 2084/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Joanna Stefaniak)
Uchwała nr 2085/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Buczak-Koper)
Uchwała nr 2086/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Rafał Rutyna)
Uchwała nr 2087/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Bieniaś)
Uchwała nr 2088/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jacek Kamiński)
Uchwała nr 2089/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Wojciech Krasowski)
Uchwała nr 2090/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Karpiński)

2011-05-10 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 187/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Zygmunt Urbanowicz)
Zarządzenie nr 188/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Irena Galińska)

2011-05-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2091/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Tomasz Zaborowski)
Uchwała nr 2092/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Holly)
Uchwała nr 2093/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Połecka)
Uchwała nr 2094/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Ostrowska)
Uchwała nr 2095/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Barbara Kęcka-Stasiak)
Uchwała nr 2096/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Małgorzata Rutkowska)
Uchwała nr 2097/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Maria Kietlińska)
Uchwała nr 2098/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Gil)
Uchwała nr 2099/2011/6/PP Skreślenie z rejestru grupowych praktyk (Aniceta Nizio,Dorota Dzido,Lesław Gdański)
Uchwała nr 2102/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Diana Kiszczak-Kargol)
Uchwała nr 2103/2011/6/KK Polska Akademia Nauk - Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2104/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Dorota Dzido)
Uchwała nr 2105/2011/6/KK Medyczne Centrum Nałęczów Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2106/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Dzido)
Uchwała nr 2107/2011/6/R w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania pracowników Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 2108/2011/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2109/2011/6/KK KK - Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Laryngologii Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie
Uchwała nr 2110/2011/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków

2011-05-11 - Okręgowa Rada Lekarska

Stanowisko nr 2/2011/6/R ustosunkowanie się do wystąpienia przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków na XXX OZL
Uchwała nr 207/2011/6/R w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków OSL oraz Zastępców OROZ
Uchwała nr 208/2011/6/KK KK - w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy ORL w Lublinie na V kadencję (2011-2013)
Uchwała nr 210/2011/6/R o zmianie uchwały Nr 192/2010/6/R w sprawie wynagradzania osób funkcyjnych

2011-05-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2111/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Leszcz)
Uchwała nr 2112/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Petri)
Uchwała nr 2113/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Szabelska)
Uchwała nr 2114/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Ewa Ścibior)
Uchwała nr 2115/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Ścibior)
Uchwała nr 2116/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Małgorzata Jakubowska)
Uchwała nr 2117/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Katarzyna Słoma-Madej)
Uchwała nr 2118/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Małgorzata Szymańczyk-Zacharuk)
Uchwała nr 2119/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Zaborowski)
Uchwała nr 2120/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Aleksandra Łaskawiec)
Uchwała nr 2121/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Aleksandra Łaskawiec)
Uchwała nr 2122/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Edyta Robak)
Uchwała nr 2123/2011/6/RL A 02 - po stażu (Dominika Grabowska-Miazek)
Uchwała nr 2124/2011/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 2125/2011/6/KK Oddział Nefrologii, Endokrynologii, Nadcisnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2126/2011/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu
Uchwała nr 2127/2011/6/KK NZOZ Stom - Med Sp. p. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2128/2011/6/KK NZOZ PPZ Salus Sp. z o.o. - wpis organizatora
Uchwała nr 2129/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Joanna Bielewicz)
Uchwała nr 2130/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Alicja Babik)
Uchwała nr 2131/2011/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Dziecięcego SP Zespołu Opieki w Tomaszowie Lubelskim
Uchwała nr 2132/2011/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Nefrologii i Oddziału Sztucznej Nerki SP Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 2133/2011/6/KK KK - Przełożona Pielęgniarek SP Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy - zmiana członka komisji

2011-05-24 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 190/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Miturska)
Zarządzenie nr 191/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Bohdan Filippov)
Zarządzenie nr 192/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paweł Kuryłło)

2011-05-24 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2134/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jarosław Religioni)
Uchwała nr 2135/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Jaremek-Garbal)
Uchwała nr 2136/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Teresa Sulima-Markwart)
Uchwała nr 2137/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Kwaśniak)
Uchwała nr 2138/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Szponar-Bojda)
Uchwała nr 2139/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Maria Miturska)-zgon
Uchwała nr 2140/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agata Czarnopyś-Sitarz)
Uchwała nr 2141/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Chibowski)
Uchwała nr 2142/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Beata Sarnicka-Wysokińska)
Uchwała nr 2143/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agnieszka Majewska)
Uchwała nr 2144/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2145/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2146/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Shadi Ibrahim)
Uchwała nr 2147/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2148/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2149/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2150/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2151/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2152/2011/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 2153/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - urlop wychowawczy (Pijanowska Monika)
Uchwała nr 2154/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Tomasz Stankiewicz)
Uchwała nr 2155/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Lesław Gdański)
Uchwała nr 2156/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Bożena Moszyńska)
Uchwała nr 2157/2011/6/KK KK - Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w WSS w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 2158/2011/6/KK KK - Ordynator OddziałuUrazowo-Ortopedycznego Wss w Białej Podlaskie
Uchwała nr 2159/2011/6/KK KK - Ordynator Oddziału Dziecięcego WSS w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 2160/2011/6/R w sprawie wyboru firmy klimatyzującej budynek Lubelskiej Izby Lekarskiej

2011-05-31 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 193/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Bożena Moszyńska)
Zarządzenie nr 194/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Łukaszewska)

2011-05-31 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2161/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Mazurkiewicz-Kanar)
Uchwała nr 2162/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Wisz)
Uchwała nr 2163/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Czuk)
Uchwała nr 2164/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Jerzy Dziduch)
Uchwała nr 2165/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Maja Ptasiewicz)
Uchwała nr 2166/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jakub Jóźwik)
Uchwała nr 2167/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Kinga Szewczuk-Dziduch)
Uchwała nr 2168/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Zbigniew Kotowski)
Uchwała nr 2169/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Borzęcki)
Uchwała nr 2170/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Urszula Kalinowska)
Uchwała nr 2171/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wacława Zaleska)
Uchwała nr 2172/2011/6/RL A 02 - po stażu (Aneta Ogonowska-Kuter)
Uchwała nr 2173/2011/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2174/2011/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2175/2011/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2176/2011/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 2177/2011/6/RL A 13 - inna izba (Aneta Oczkowska)
Uchwała nr 2178/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Stanisław Pruszkowski)
Uchwała nr 2179/2011/6/KK KK - Ordynator Oddziału Wewnętrznego I w SPZOZ w Hrubieszowie
Uchwała nr 2180/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Daniluk)
Uchwała nr 2181/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Aneta Oczkowska)
Uchwała nr 2182/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Aneta Oczkowska)
Uchwała nr 2183/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Paulina Bartler)
Uchwała nr 2184/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mariusz Rząd)