Prawo stanowione przez Izbę

2011-06-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2185/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Elżbieta Sekita)
Uchwała nr 2186/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Teresa Jasińska-Borkowska)
Uchwała nr 2187/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Stachura Magdalena)
Uchwała nr 2188/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Aneta Szcząchor)
Uchwała nr 2189/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Żaneta Kimber-Trojnar)
Uchwała nr 2190/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Kotlińska Teresa)
Uchwała nr 2191/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Olga Grzegorczyk)
Uchwała nr 2192/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Olak)
Uchwała nr 2193/2011/6/KK Szkolenia Podyplomowe Unident - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2194/2011/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2195/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Magdalena Pytka)
Uchwała nr 2196/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mateusz Kominek)
Uchwała nr 2197/2011/6/KK KK - Naczeklna Pielęgniarka SPZOZ w Puławach
Uchwała nr 2198/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bożena Śpila)
Uchwała nr 2199/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Filip Stoma)

2011-06-08 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 213/2011/6/R zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Komisji Socjalno-Bytowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 214/2011/6/R w sprawie powołania Regionalnego zespołu ds. monitorowania sytuacji pracowniczej

2011-06-14 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 196/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Lucer)
Zarządzenie nr 197/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Bernat-Sitarz)
Zarządzenie nr 198/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jadwiga Antoniuk)
Zarządzenie nr 199/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Ludwik Żmigrodzki)

2011-06-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2200/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Szyszkowska)
Uchwała nr 2201/2011/6/KK KK - Przełożona Pielęgniarek Stomatologicznego Centrum Klinicznego U. M. w Lublinie
Uchwała nr 2202/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Andrzej Świrski)
Uchwała nr 2203/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Uss Mariusz)
Uchwała nr 2204/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Krajewska)
Uchwała nr 2205/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie -zaprzestanie wykonywania zawodu (Brzozowski Andrzej)
Uchwała nr 2206/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Agata Holly)
Uchwała nr 2207/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jakub Abramowicz)
Uchwała nr 2208/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak dochodu (Elżbieta Pogrzebska-Śledź)
Uchwała nr 2209/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Piotr Orzechowski)
Uchwała nr 2210/2011/6/RL A 13 - inna izba (Karolina Radwan-Kwiatek)
Uchwała nr 2211/2011/6/RL A 13 - inna izba (Mark Polar)
Uchwała nr 2212/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marcin Cabaj)
Uchwała nr 2213/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Małgorzata Smyk)
Uchwała nr 2214/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jacek Dziuba)
Uchwała nr 2215/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - urlop wychowawczy (Magdalena Martyn-Mróz)
Uchwała nr 2216/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Feliks Kałużyński)
Uchwała nr 2217/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wyk. zawodu ( Elżbieta Ćwiklińska)
Uchwała nr 2218/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Renata Maliszewska)

2011-06-21 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 200/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Ryszard Szabat)
Zarządzenie nr 201/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Sawicka)
Zarządzenie nr 202/2011/6/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Viktor Soloviov)

2011-06-21 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2219/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Mariusz Krościk)
Uchwała nr 2220/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk grupowych (Irena Blusiewicz, Monika Korol-Leszczyńska)
Uchwała nr 2221/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Emilia Kątska)
Uchwała nr 2222/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Monika Pawlak-Malik)
Uchwała nr 2223/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Pawlak-Malik)
Uchwała nr 2224/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Wojciech Kula)
Uchwała nr 2225/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Barbara Chwedoruk)
Uchwała nr 2226/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie na czas nieokreślony (Czesław Bojko)
Uchwała nr 2227/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie na czas nieokreślony (Marianna Cichocka)
Uchwała nr 2228/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Dorota Niebrzegowska-Szal)
Uchwała nr 2229/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie na czas nieokreślony (Czesław Kaczmarczyk)
Uchwała nr 2230/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Bartosz Olajossy)
Uchwała nr 2231/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Barbara Chwedoruk)
Uchwała nr 2232/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie na czas nieokreślony (Irena Czasak)
Uchwała nr 2233/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Monika Dudra-Jastrzębska)
Uchwała nr 2234/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Andrzej Książek)
Uchwała nr 2235/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Mariola Dec-Szlichtyng)
Uchwała nr 2236/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Małgorzata Miącz)
Uchwała nr 2237/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Sławomir Kiciak, Irena Borowicz)
Uchwała nr 2238/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura, obniżenie składki do 10 zł (Al-Bayati Said)
Uchwała nr 2239/2011/6/RL A 08 - cele szkoleniowe (Sergey Antonov)
Uchwała nr 2240/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura, obniżenie składki do 10 zł (Kozyrska Cecylia)
Uchwała nr 2241/2011/6/RL A 13 - inna izba (Ewa Bober-Palak)
Uchwała nr 2242/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Ewa Bober-Palak)
Uchwała nr 2243/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Anna Sawicka)-zgon
Uchwała nr 2244/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Ryszard Szabat)-zgon
Uchwała nr 2245/2011/6/KK KK - Konkurs ofert w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych wraz z transportem w SPZOZ w Kraśniku
Uchwała nr 2246/2011/6/R w sprawie rozliczenia imprezy sportowej

2011-06-28 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 203/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dominika Świeboda)
Zarządzenie nr 204/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Kazimierz Zduński)

2011-06-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2247/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Paweł Buraczyński)
Uchwała nr 2248/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Kinga Wnukowska-Krakowiak)
Uchwała nr 2249/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2250/2011/6/PP w sprawie delegowania zespołu wizytacyjnego (Piotr Zwolski)
Uchwała nr 2251/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Iwona Chybowska)
Uchwała nr 2252/2011/6/PP Skreślenie z rejestru prywatnych praktyk (Anna Kister)
Uchwała nr 2253/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Anna Żak)
Uchwała nr 2254/2011/6/RL A 02 - po stażu (Monika Jaworska)
Uchwała nr 2255/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Jan Adamczyk)
Uchwała nr 2256/2011/6/PP Wpis do rejestru praktyk prywatnych (Marek Świech)