Prawo stanowione przez Izbę

2011-07-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2257/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wyk.zawodu na czas nieokreślony(Garbacz-Gustaw Irena)
Uchwała nr 2258/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wyk. zawodu na czas nieokreślony (Kitliński Henryk)
Uchwała nr 2259/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wyk. zawodu na czas nieokreślony (Kaczorowska Kazimiera)
Uchwała nr 2260/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie na czas określony (Basta Halina)
Uchwała nr 2261/2011/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa VI Oddziału AIT z Blokiem Operacyjnym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie
Uchwała nr 2262/2011/6/RL A 02 - po stażu (Wojciech Dudek)

2011-07-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 205/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jakub Staromłyński)
Zarządzenie nr 206/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Wojciech Wiedro)
Zarządzenie nr 207/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Michał Olesiejuk)
Zarządzenie nr 208/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Lucjan Szczepanik)

2011-07-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2263/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agata Prokopiuk)
Uchwała nr 2264/2011/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych (Maria Kleinrok)
Uchwała nr 2265/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Rafał Krawczyk)
Uchwała nr 2266/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grzegorz Michalczewski)
Uchwała nr 2267/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Chrostowska)
Uchwała nr 2268/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grzegorz Chruściel)
Uchwała nr 2269/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jarosław Bury)
Uchwała nr 2270/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Bury)
Uchwała nr 2271/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Iwona Jeżewska-Świetlińska)
Uchwała nr 2272/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Danuta Oleszczuk)
Uchwała nr 2273/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Morawska Jolanta)
Uchwała nr 2274/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Olszowa-Kotuła Teresa)
Uchwała nr 2275/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Adamczyk)
Uchwała nr 2276/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wyk. zawodu na czas nieokreślony (Dardzińska Seweryna)
Uchwała nr 2277/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Jasiński)
Uchwała nr 2278/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wyk.zawodu na czas nieokreślony (Konaszczuk Barbara)
Uchwała nr 2279/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Barbara Kuźma)
Uchwała nr 2280/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wyk.zawodu na czas nieokreślony (Buczkowska-Gejner Halina)
Uchwała nr 2281/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Bedlińska Anna)
Uchwała nr 2282/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wojciech Legieć)
Uchwała nr 2283/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Dudka)
Uchwała nr 2284/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Kawałko)
Uchwała nr 2285/2011/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych (Urszula Kryjak)
Uchwała nr 2286/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Lesław Gdański)
Uchwała nr 2287/2011/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych (Anna Denys)
Uchwała nr 2288/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Chara)
Uchwała nr 2289/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jacek Bałabuszek)
Uchwała nr 2290/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Mendrek)
Uchwała nr 2291/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Al-Naal Mohammad)
Uchwała nr 2292/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Sitarski Henryk)
Uchwała nr 2293/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Rosiński Andrzej)
Uchwała nr 2294/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Fic)
Uchwała nr 2295/2011/6/KK Edudent Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2296/2011/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 2297/2011/6/KK KK - Pielęgniarka OddziałowaOddziału Ginekologiczno-Położniczego WSS w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 2298/2011/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ftyzjopulmonologicznego WSS w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 2299/2011/6/KK KK - Konkurs ofert w SP ZOZ w Puławach
Uchwała nr 2300/2011/6/KK KK - Naczelna Pielęgniarka SPSK Nr 4 w Lublinie

2011-07-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2301/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Natalia Kowalczyk)
Uchwała nr 2302/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Zarzycka)
Uchwała nr 2303/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Agata Mirosław)
Uchwała nr 2304/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Łazuka)
Uchwała nr 2305/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Krefta)
Uchwała nr 2306/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Janowska)
Uchwała nr 2307/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Materniak)
Uchwała nr 2308/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Milena Chromczak)
Uchwała nr 2309/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Andrzej Mazurkiewicz)
Uchwała nr 2310/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Dominika Podgórska)
Uchwała nr 2311/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Huńka)
Uchwała nr 2312/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Weronika Wesołowska)
Uchwała nr 2313/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Marcin Przeworski)
Uchwała nr 2314/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Karol Zarzycki)
Uchwała nr 2315/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Bilski)
Uchwała nr 2316/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Szymańska)
Uchwała nr 2317/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Wojciech Zientala)
Uchwała nr 2318/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Jarosław Krawiec)
Uchwała nr 2319/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wyk.zawodu na czas nieokreślony (Kopieniak Maria)
Uchwała nr 2320/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Wojtkowska)
Uchwała nr 2321/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Justyna Mazur)
Uchwała nr 2322/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Piotr Piasecki)
Uchwała nr 2323/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Izabela Baruk)
Uchwała nr 2324/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Grześko)
Uchwała nr 2325/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Rafał Kruk)
Uchwała nr 2326/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Monika Mazurek)
Uchwała nr 2327/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Sylwia Sałek)
Uchwała nr 2328/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Ewa Domańska)
Uchwała nr 2329/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Agata Adamczyk)
Uchwała nr 2330/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Mariusz Ociesa)
Uchwała nr 2331/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Teresa Uniczko)
Uchwała nr 2332/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Dominik Dłuski)
Uchwała nr 2333/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Dubiel)
Uchwała nr 2334/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Wasyluk)
Uchwała nr 2335/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Czop)
Uchwała nr 2336/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Sikora)
Uchwała nr 2337/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Renata Rycyk)
Uchwała nr 2338/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Izabela Goć)
Uchwała nr 2339/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Jonak)
Uchwała nr 2340/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wojciech Borzęcki)
Uchwała nr 2341/2011/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Domańska)
Uchwała nr 2342/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Bronikowska - Kolasa)
Uchwała nr 2343/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Justyna Filipiuk)
Uchwała nr 2344/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Morawska)
Uchwała nr 2345/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Gabriel Surdacki)
Uchwała nr 2346/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Aurelia Kozyrska)
Uchwała nr 2347/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Stygar)
Uchwała nr 2348/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Łukasz Radziszewski)
Uchwała nr 2349/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Wojciech Górski)
Uchwała nr 2350/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Wiktor Sidorowicz)
Uchwała nr 2351/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Natalia Słowik)
Uchwała nr 2352/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Sokoluk)
Uchwała nr 2353/2011/6/RL A 12 - W-6 (Maciej Gąsior)
Uchwała nr 2354/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Gałaszkiewicz)
Uchwała nr 2355/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wojciech Miazga)
Uchwała nr 2356/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wyk.zawodu na czas nieokreślony (Kościelecki Janusz)
Uchwała nr 2357/2011/6/RL A 21 - duplikat pwz (Lech Brogowski)
Uchwała nr 2358/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Kłapeć)

2011-07-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2359/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Grzegorz Tomasiewicz)
Uchwała nr 2360/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Zawiślak)
Uchwała nr 2361/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Gózd)
Uchwała nr 2362/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Patrycja Nowicka)
Uchwała nr 2363/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Monika Wójtowicz)
Uchwała nr 2364/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Karolina Kalicka)
Uchwała nr 2365/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Zając)
Uchwała nr 2366/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Gąbka)
Uchwała nr 2367/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Romaszko)
Uchwała nr 2368/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Urszula Zielińska)
Uchwała nr 2369/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Cisło)
Uchwała nr 2370/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Maciej Filipiuk)
Uchwała nr 2371/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Marta Sykała)
Uchwała nr 2372/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Maciej Błaszczuk)
Uchwała nr 2373/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Paulina Puźniak)
Uchwała nr 2374/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Grzegorz Glazer)
Uchwała nr 2375/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Piotr Barszczewski)
Uchwała nr 2376/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Krzysztof Boczar)
Uchwała nr 2377/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Rutkowski)
Uchwała nr 2378/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Monika Walczak)
Uchwała nr 2379/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Rozmej)
Uchwała nr 2380/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Dziedzic)
Uchwała nr 2381/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Grzegorczyk)
Uchwała nr 2382/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Grabowska)
Uchwała nr 2383/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Dybiec)
Uchwała nr 2384/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Dorota Florczak)
Uchwała nr 2385/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Gruszka)
Uchwała nr 2386/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mariusz Bełz)
Uchwała nr 2387/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Rafał Jamrogiewicz)
Uchwała nr 2388/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Sylwia Gągola)
Uchwała nr 2389/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Łukasz Jarosz)
Uchwała nr 2390/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Iwona Jędrzejewska)
Uchwała nr 2391/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Janczarek)
Uchwała nr 2392/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Wioleta Wójtowicz)
Uchwała nr 2393/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Marta Kowalska)
Uchwała nr 2394/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Nikodem Skoczeń)
Uchwała nr 2395/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Kolasińska)
Uchwała nr 2396/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Śmiałko)
Uchwała nr 2397/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Minorowska)
Uchwała nr 2398/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Ewelina Drzał)
Uchwała nr 2399/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Mariusz Kłos)
Uchwała nr 2400/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Justyna Klempka)
Uchwała nr 2401/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Wojda)
Uchwała nr 2402/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Zakrzewska)
Uchwała nr 2403/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Maciej Krawczak)
Uchwała nr 2404/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Zbigniew Figaszewski)
Uchwała nr 2405/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Dzikowski)
Uchwała nr 2406/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Szymczyk)
Uchwała nr 2407/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Paulina Kasprzak)
Uchwała nr 2408/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Jan Bzdęga)
Uchwała nr 2409/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Orzeł)
Uchwała nr 2410/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Jakubowska)
Uchwała nr 2411/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Remigiusz Ficek)
Uchwała nr 2412/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Hanna Roszak)
Uchwała nr 2413/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Łukasz Sęk)
Uchwała nr 2414/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Monika Pędracka)
Uchwała nr 2415/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Dorota Siwicka)
Uchwała nr 2416/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Karol Jankowski)
Uchwała nr 2417/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Judyta Osiej)
Uchwała nr 2418/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Mariusz Węgrzyn)
Uchwała nr 2419/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Wołoszyn)
Uchwała nr 2420/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Maciej Dąbała)
Uchwała nr 2421/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Dorota Kondziela)
Uchwała nr 2422/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Bień)
Uchwała nr 2423/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Bartosz Przybyła)
Uchwała nr 2425/2011/6/RL A 21 - duplikat pwz (Stanisława Brzozowska)
Uchwała nr 2426/2011/6/RL A 02 - po stażu (Anna Bodajko-Grochowska)
Uchwała nr 2427/2011/6/KK SP ZOZ Tomaszów Lubelski - Pielęgniarka Oddziałowa