Prawo stanowione przez Izbę

2011-08-02 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 209/2011/6/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Krzysztof Pękala)

2011-08-02 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2424/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Justyna Kaproń)
Uchwała nr 2428/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Iga Nowogrodzka)
Uchwała nr 2429/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Wlaź)
Uchwała nr 2430/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Sylwia Siedliska)
Uchwała nr 2431/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Klaudia Markiewicz)
Uchwała nr 2432/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Krzysztof Jaskólski)
Uchwała nr 2433/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Marchlewski)
Uchwała nr 2434/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Borek)
Uchwała nr 2435/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Meriem Hamadani)
Uchwała nr 2436/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Hamelusz)
Uchwała nr 2437/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Martyna Dobel)
Uchwała nr 2438/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Sikora)
Uchwała nr 2439/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Szabat)
Uchwała nr 2440/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Baj Maria)
Uchwała nr 2441/2011/6/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Krzysztof Pękala)
Uchwała nr 2442/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wyk. zawodu na czas nieokreślony (Klonowski Ryszard)
Uchwała nr 2443/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wyk.zawodu na czas nieokreślony (Klimowicz Andrzej)
Uchwała nr 2444/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wyk.zawodu na czas nieokreślony (Łukaszewska-Jargiełło Janina)
Uchwała nr 2445/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wyk.zawodu na czas nieokreślony (Osipiuk-Maciąg Marianna)
Uchwała nr 2446/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Dziura)
Uchwała nr 2447/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Kamila Szaruga)
Uchwała nr 2448/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Marlena Mital)
Uchwała nr 2449/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Aleksander Kręblewski)
Uchwała nr 2450/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Horoch)
Uchwała nr 2451/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Karol Maj)
Uchwała nr 2452/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Mirosław)
Uchwała nr 2453/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Albert Matera)
Uchwała nr 2454/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Andrzej Kucharski)
Uchwała nr 2455/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Judyta Podgórska)
Uchwała nr 2456/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Weronika Surdy)
Uchwała nr 2457/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Arkadiusz Jędrzejewski)
Uchwała nr 2458/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Mariola Rucińska)
Uchwała nr 2459/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Joanna Puła)
Uchwała nr 2460/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Krzysztof Rozwadowski)
Uchwała nr 2461/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Angelika Bełz)
Uchwała nr 2462/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Pławska)
Uchwała nr 2463/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Iwaniak)
Uchwała nr 2464/2011/6/PP Zmiana wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Zwolski)
Uchwała nr 2465/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Roguszka)
Uchwała nr 2466/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Marta Skowronek)
Uchwała nr 2467/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Nagórna)
Uchwała nr 2468/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Jaromir Ognik)
Uchwała nr 2469/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Przemysław Krzaczek)
Uchwała nr 2470/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Daniel Domański)
Uchwała nr 2471/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Izabela Jastrzębska)
Uchwała nr 2472/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Rozwadowska)
Uchwała nr 2473/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Ołubiec)
Uchwała nr 2474/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Judyta Wiech)
Uchwała nr 2475/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Dominika Nieradka)
Uchwała nr 2476/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kamila Skoczylas)
Uchwała nr 2477/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Szwaczko-Zarzyka)
Uchwała nr 2478/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Dudzińska)
Uchwała nr 2479/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Krzysztof Rębisz)
Uchwała nr 2480/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Teresa Buchajczyk, M. Chról, M.Karpińska, M. Krupińska-Maślanka)
Uchwała nr 2481/2011/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 2482/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2483/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2484/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2485/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2486/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2487/2011/6/KK Jenerix Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2488/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2489/2011/6/KK Paiz Konsulting Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2490/2011/6/KK Paiz Konsulting Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2491/2011/6/KK Paiz Konsulting Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2492/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Pikuła-Napiórkowska)
Uchwała nr 2493/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Monika Trzpil)
Uchwała nr 2494/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Radomska)
Uchwała nr 2495/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Wieczorkiewicz-Płaza)
Uchwała nr 2496/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Emil Śledź)
Uchwała nr 2497/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Baraniecka)
Uchwała nr 2498/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Harpula)
Uchwała nr 2499/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Renata Mazur)

2011-08-09 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2500/2011/6/RL A 13 - inna izba (Marcin Kornet)
Uchwała nr 2501/2011/6/RL A 02 - po stażu (Agnieszka Śliwińska)
Uchwała nr 2502/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Aneta Nowakowska)
Uchwała nr 2503/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Hanna Michałkiewicz)
Uchwała nr 2504/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Natalia Anasiewicz)
Uchwała nr 2505/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mateusz Sobota)
Uchwała nr 2506/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Piotr Bartkiewicz)
Uchwała nr 2507/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Pelczar)
Uchwała nr 2508/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Adamczyk)
Uchwała nr 2509/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Karolina Posiadała)
Uchwała nr 2510/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Zbańska-Klonowska)
Uchwała nr 2511/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Nóżka-Kozik)
Uchwała nr 2512/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Maria Tomaszek)
Uchwała nr 2513/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Jendrej)
Uchwała nr 2514/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Raszewska)
Uchwała nr 2515/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Kamila Kowalik)
Uchwała nr 2516/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Krzysztof Gawryluk)
Uchwała nr 2517/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Paweł Aleksandrowicz)
Uchwała nr 2518/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Mišić)
Uchwała nr 2519/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Maciej Borejsza)
Uchwała nr 2520/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Paulina Krawiec)
Uchwała nr 2521/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Parfin)
Uchwała nr 2522/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Agata Morawska-Pyter)
Uchwała nr 2523/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Robert Topyłło)
Uchwała nr 2524/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Paweł Skoczylas)
Uchwała nr 2525/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Łukasz Pietrzyk)
Uchwała nr 2526/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Łucja Dziuba)
Uchwała nr 2527/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Bieżanek)
Uchwała nr 2528/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Natalia Zielonka)
Uchwała nr 2529/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Monika Adamczyk)
Uchwała nr 2530/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Joanna Mroczek-Wacińska)
Uchwała nr 2531/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Kamil Pękala)
Uchwała nr 2532/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Majczak)
Uchwała nr 2533/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Irena Taszkun)
Uchwała nr 2534/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Ewa Zawiślak)
Uchwała nr 2535/2011/6/KK KK - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Szczebrzeszynie
Uchwała nr 2536/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Sławomir Wątroba)
Uchwała nr 2537/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Zuzanna Bokowy)
Uchwała nr 2538/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Wioletta Dudek)

2011-08-16 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2539/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dariusz Czop)
Uchwała nr 2540/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sylwia Modzelewska)
Uchwała nr 2541/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Cygankiewicz)
Uchwała nr 2542/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Sylwia Kozaczuk)
Uchwała nr 2543/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Izabela Kośmider)
Uchwała nr 2544/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Karol Unifantowicz)
Uchwała nr 2545/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Lisiecka)
Uchwała nr 2546/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Bartłomiej Orybkiewicz)
Uchwała nr 2547/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Dominika Stawecka)
Uchwała nr 2548/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Grzanka)
Uchwała nr 2549/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Paweł Piłat)
Uchwała nr 2550/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Jarząbek)
Uchwała nr 2551/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Kinga Kądziołka)
Uchwała nr 2552/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Elżbieta Bronisz)
Uchwała nr 2553/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Legieć)
Uchwała nr 2554/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Krasowska)
Uchwała nr 2555/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Rękas)
Uchwała nr 2556/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Świtalska)
Uchwała nr 2557/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Zuchora)
Uchwała nr 2558/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Piotr Kozak)
Uchwała nr 2559/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Ewa Łukaszczyk)
Uchwała nr 2560/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Joanna Zychowicz)
Uchwała nr 2561/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Korzeniowska)
Uchwała nr 2562/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Wawerska)
Uchwała nr 2563/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Próchnicki)
Uchwała nr 2564/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Norbert Łazuka)
Uchwała nr 2565/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Kawałek)
Uchwała nr 2566/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Renata Balicka)
Uchwała nr 2567/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Olga Paluch)
Uchwała nr 2568/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Wałek)
Uchwała nr 2569/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Bożydar Tylus)
Uchwała nr 2570/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Piotr Niedziałek)
Uchwała nr 2571/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Pels)
Uchwała nr 2572/2011/6/RL A 13 - inna izba (Michał Pęcherski)

2011-08-23 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 210/2011/6/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Joanna Draus)
Zarządzenie nr 211/2011/6/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Jerzy Draus)
Zarządzenie nr 212/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Andrzej Zaborowski)

2011-08-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2573/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Józef Patyra)
Uchwała nr 2574/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Trybusiewicz)
Uchwała nr 2575/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Ewa Pysiewicz)
Uchwała nr 2576/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Edyta Sawicka-Glazer)
Uchwała nr 2577/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Dagmara Glanowska-Borek)
Uchwała nr 2578/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Iwan)
Uchwała nr 2579/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Głuszak)
Uchwała nr 2580/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Aldona Kudyk, Monika Sobczuk-Karkowska))
Uchwała nr 2581/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż -SPSK Nr 1 w Lublinie
Uchwała nr 2582/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż - SPSK Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 2583/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż - WSS w Lublinie, Al. Krzśnicka 100
Uchwała nr 2584/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż - I Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Lublinie
Uchwała nr 2585/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż - MSWiA w Lublinie
Uchwała nr 2586/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż- Okręgowy Szpital kolejowy w Lublinie
Uchwała nr 2587/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż - SPSW im. Jana Bożego w Lublinie
Uchwała nr 2588/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż - SPSW im. Jana Pawła II w Zamościu
Uchwała nr 2589/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż- SPZOZ w Krasnymstawie
Uchwała nr 2590/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż- SPZOZ Łuków
Uchwała nr 2591/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż - WSS Biała Podlaska
Uchwała nr 2592/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż - SPZOZ w Łęcznej
Uchwała nr 2593/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż- SPZOZ Puławy, ul. Bema 1
Uchwała nr 2594/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż - SPZOZ Radzyń Podlaski
Uchwała nr 2595/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż - SPZOZ janów Lubelski
Uchwała nr 2596/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż - SPZOZ w Świdniku, ul. Leśmiana 4
Uchwała nr 2597/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż- SPZOZ w Lubartowie, ul. Cicha 14
Uchwała nr 2598/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż - WSS Chełm, ul. Ceramiczna 1
Uchwała nr 2599/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Iwan)
Uchwała nr 2600/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Adrian Stocki)
Uchwała nr 2601/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Mokrzecka-Babiarz)
Uchwała nr 2602/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Adam Krajewski)
Uchwała nr 2603/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Nycz)
Uchwała nr 2604/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Popik)
Uchwała nr 2605/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Justyna Kusa)
Uchwała nr 2606/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Paweł Żurawski)
Uchwała nr 2607/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jarosław Bajko)
Uchwała nr 2608/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Piotr Gawęda)
Uchwała nr 2609/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Kamil Siastała)
Uchwała nr 2610/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Michalak)
Uchwała nr 2611/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Konrad Gruss)
Uchwała nr 2612/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Grzegorz Nowogrodzki)
Uchwała nr 2614/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wyk.zawodu na czas nieokreślony (Paszkowska-Berbeć Janina)
Uchwała nr 2615/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta
Uchwała nr 2616/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Izabela Grusiewicz)
Uchwała nr 2617/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ryszard Cichy)
Uchwała nr 2618/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Jakub Janowski)
Uchwała nr 2619/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Olga Kwiatoń)
Uchwała nr 2620/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Florczak)
Uchwała nr 2621/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Paulina Reszel)
Uchwała nr 2622/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Marta Maruszak)
Uchwała nr 2623/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Rafał Bzdyrak)
Uchwała nr 2624/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wyk.zawodu na czas nieokreślony (Mikuś Ryszard)
Uchwała nr 2625/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Orłowska Franciszka)
Uchwała nr 2626/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Ewa Olcha-Szlązak)
Uchwała nr 2627/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Michałowicz Elżbieta)
Uchwała nr 2628/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Brzyska Irena)
Uchwała nr 2629/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Suchodolska)
Uchwała nr 2630/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu - urlop wychowawczy (Pijanowska Monika)
Uchwała nr 2631/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Ewelina Studzińska)
Uchwała nr 2632/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Filip Marcyjaniak)
Uchwała nr 2633/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Kimak)
Uchwała nr 2634/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Muc)
Uchwała nr 2635/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Winiarczyk)
Uchwała nr 2637/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas określony (Olszowa-Kotuła Teresa)
Uchwała nr 2638/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Marta Motor)
Uchwała nr 2639/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Radko)
Uchwała nr 2640/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Suchecki)

2011-08-30 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Stanowisko nr 4/2011/6/R dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
Uchwała nr 2641/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Rudzka Teresa)
Uchwała nr 2642/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Wojciech Żelichowski)
Uchwała nr 2643/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Fabjan)
Uchwała nr 2644/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Paweł Turczyn)
Uchwała nr 2645/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Łukasz Rzepecki)
Uchwała nr 2646/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Maciej Szysz)
Uchwała nr 2647/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Piskórz)
Uchwała nr 2648/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w Stomatologicznym Centrum Klinicznym w Lublinie, ul. Karmelicka 7
Uchwała nr 2649/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Lublinie, ul. Lubartowska 58
Uchwała nr 2650/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w SP Akademickim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Langiewicza 6A
Uchwała nr 2651/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Specjalistyka Czechów w Lublinie, ul. Kompozytorów 8
Uchwała nr 2652/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w Szpitalu Wojskowym w Lublinie, Al. Racławickie 23
Uchwała nr 2653/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Top-Dent w Lublinie, ul. Śnieżyńskiego 10
Uchwała nr 2654/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ DENTAL w Lublinie, ul. Lwowska 6
Uchwała nr 2655/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Lekarze Specjaliści w lublinie, ul. Topolowa 7
Uchwała nr 2656/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w Gabinecie Stomatologicznym ORKIS w Lublinie, ul. Obywatelska 9
Uchwała nr 2657/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ UNIDENT w Lublinie, ul. spokojna 3
Uchwała nr 2658/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ MULTIMED w Zamościu, ul. Śląska 40
Uchwała nr 2659/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż IMPLADENT w Lublinie , Al. Warszawska 15
Uchwała nr 2660/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż -Gabinet Stomatologiczny EVADENT w lublinie, ul. Zakładowa 48
Uchwała nr 2661/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w Przychodni Zdrowia KUL w Lublinie, Al. Racławickie 14
Uchwała nr 2662/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w Indywidualnej Praktyce Stomatologicznej w Lublinie, ul. Romera 30/1
Uchwała nr 2663/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w DENTOMED w Lublinie, ul. Armii Krajowej 11
Uchwała nr 2664/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w Niepublicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej DENTIMED w Lublinie, ul. Kalinowszcyzna 26
Uchwała nr 2665/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Farmed w Lublinie, ul. Koryznowej 2G
Uchwała nr 2666/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w Centrum Medycznym EUROMED w Lublinie, ul. Harnasie 11
Uchwała nr 2667/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ KRADENT w Krasnymstawie , ul. Okrzei 98A
Uchwała nr 2668/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w Poradni Medycznej MULTIMED w Lublinie, ul. Fabryczna 11/5
Uchwała nr 2669/2011/6/KK skierowanie dentystów na stażw Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie, ul. Lędzian 49,51
Uchwała nr 2670/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Maria Kietlińska Przychodnia Specjalistyczna w Zamościu, ul. Wyszyńskiego 3/4p
Uchwała nr 2671/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Węglin Medical w Lublinie, ul. Rzemieślnicza 1
Uchwała nr 2672/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grzegorz Wilczyński)
Uchwała nr 2673/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Daniłko)
Uchwała nr 2674/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Santor)
Uchwała nr 2675/2011/6/KK KK - Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Dziecięcego szpitala Klinicznego w Lublinie, ul. Chodźki 2
Uchwała nr 2676/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Kotlińska-Dankiewicz Krystyna)
Uchwała nr 2677/2011/6/KK KK - Ordynator Oddziału Urologicznego SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Uchwała nr 2678/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Rudolf Biegaj)
Uchwała nr 2679/2011/6/KK KK - Ordynator Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie