Prawo stanowione przez Izbę

2011-09-06 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 213/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Sławomir Dybala)

2011-09-06 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2681/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Żółkiewicz Edyta)
Uchwała nr 2682/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Rubaj Zofia)
Uchwała nr 2683/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Solecka-Śledź Barbara)
Uchwała nr 2684/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Halina Borzęcka)
Uchwała nr 2685/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Boras-Adamska Anna)
Uchwała nr 2686/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w Stomatologicznym Centrum Klinicznym w Lublinie, ul. Karmelicka 7
Uchwała nr 2687/2011/6/KK KK - Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w WSS w Chełmie, ul. Ceramiczna 1
Uchwała nr 2688/2011/6/KK KK - Ordynator Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego w WSS w Chełmie, ul. Ceramiczna 1
Uchwała nr 2689/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Hałas)
Uchwała nr 2690/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Damian Pietrzyk)
Uchwała nr 2691/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kinga Skrzypek)
Uchwała nr 2692/2011/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2693/2011/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2694/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Michałojć-Derkacz)
Uchwała nr 2695/2011/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2696/2011/6/KK Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rozkopaczewie - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2697/2011/6/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2698/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Bogusław Drozd)
Uchwała nr 2699/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Witold Zalichta)
Uchwała nr 2700/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Grzegorz Duszyński)

2011-09-13 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 214/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Ryszard Smyka)
Zarządzenie nr 215/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Ryszard Patyra)
Zarządzenie nr 216/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Janusz Nowodworski)
Zarządzenie nr 217/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Maciałek)
Zarządzenie nr 218/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Yaser Alsaoud)
Zarządzenie nr 219/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Justyna Pedowska-Włoszek)

2011-09-20 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 220/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Michał Korzan)
Zarządzenie nr 221/2011/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marta Janik)
Zarządzenie nr 222/2011/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Kazimierz Pasternak)

2011-09-20 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2701/2011/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marian Matyńkowski)
Uchwała nr 2702/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Dewera Anna)
Uchwała nr 2703/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Szostek Elżbieta)
Uchwała nr 2704/2011/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Monika Wróblewska-Gryciuk)
Uchwała nr 2705/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Brzozowska Stanisława)
Uchwała nr 2706/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Elżbieta Kotyrba)
Uchwała nr 2707/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krystyna Kamińska)
Uchwała nr 2708/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych -przedsiębiorstwo (Jarosław Krasuski)
Uchwała nr 2709/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Matyńkowski Marian)
Uchwała nr 2710/2011/6/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Abdulsalam Al Hayouti)
Uchwała nr 2711/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Abdulsalam Al Hayouti)
Uchwała nr 2712/2011/6/KK Polskie Towarzystwo Ortodontyczne - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2713/2011/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2714/2011/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2715/2011/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2716/2011/6/KK Cegedim Group Poland Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2717/2011/6/KK Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego Marku M. Krawczyk Sp. j. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2718/2011/6/KK KK - Naczelna Pielęgniarka SP WSS w Chełmie, ul. Ceramiczna 1
Uchwała nr 2719/2011/6/KK KK - Ordynator Oddziału Psychiatrycznego z Pododdziałem Detoksykacyjnym w SPWSS w Chełmie, ul. Ceramiczna 1
Uchwała nr 2720/2011/6/KK Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego Marku M. Krawczyk Sp. j. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2721/2011/6/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2722/2011/6/KK Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2723/2011/6/KK Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2724/2011/6/KK Hematoonkologia.pl Agnieszka Giannopoulos - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2725/2011/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2726/2011/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2727/2011/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2728/2011/6/KK Ortho Group - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2729/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jolanta Flasińska)
Uchwała nr 2730/2011/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Halina Jaremek-Tercjak)
Uchwała nr 2731/2011/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 2732/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Witkowski Janusz)
Uchwała nr 2733/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Stanek Kazimierz)
Uchwała nr 2734/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Zbański Henryk)
Uchwała nr 2735/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Momot)
Uchwała nr 2736/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Zbigniew Waga)
Uchwała nr 2737/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Wieczorski)
Uchwała nr 2738/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż w MSWiA w Lublinie, ul. Grenadierów 3
Uchwała nr 2739/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSK Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8
Uchwała nr 2740/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ VIP dental w Lublinie, ul. Jana Sawy 1B/1
Uchwała nr 2741/2011/6/KK P.W. Dentomed s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2742/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Szczepański Janusz)
Uchwała nr 2743/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Wawrzyszak-Drożdzyk)
Uchwała nr 2744/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Odzioba-Osińska Maria)
Uchwała nr 2745/2011/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Bożena Kasjaniuk)
Uchwała nr 2746/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Pasik Zbigniew)
Uchwała nr 2747/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Piechota Halina)
Uchwała nr 2748/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Smulczyński Marian)
Uchwała nr 2749/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Miazga Halina)
Uchwała nr 2750/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w EM-DENT w Lublinie, ul. Weteranów 11
Uchwała nr 2751/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w SP Akademickim ZOZ w Lublinie, ul. Langiewicza 6A
Uchwała nr 2752/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Henryk Wiktor)
Uchwała nr 2753/2011/6/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Chinyere Irobi)

2011-09-27 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2754/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Gapińska)
Uchwała nr 2755/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Edyta Kaźmierczyk)
Uchwała nr 2756/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Koper)
Uchwała nr 2757/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Tadeusz Marczewski)
Uchwała nr 2758/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Hanna Sudzińska)
Uchwała nr 2759/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ STOMED w Świdniku, ul. Kopernika 4a
Uchwała nr 2760/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż w ZOZ MSWiA w Lublinie
Uchwała nr 2761/2011/6/KK skierowanie dentystów na staż w I Szpitalu Wojskowym w Lublinie
Uchwała nr 2762/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Radosław Pawlas)
Uchwała nr 2763/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Płucienniczak)
Uchwała nr 2764/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Bąk)
Uchwała nr 2765/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Marcin Sadkowski)
Uchwała nr 2766/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2767/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2768/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2769/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2770/2011/6/RL A 01 - ograniczone (Rafał Krakowiak)
Uchwała nr 2771/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2772/2011/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2773/2011/6/KK Stowarzyszenie Zdrowe Płuco - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2774/2011/6/KK Edudent Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2775/2011/6/KK Edudent Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2776/2011/6/KK MSD Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2777/2011/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2778/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas określony (Szlachcic-Bobiarska Teresa)
Uchwała nr 2779/2011/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Bodajko-Grochowska Anna)
Uchwała nr 2780/2011/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Szymura)
Uchwała nr 2781/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż w I Szpitalu Wojskowym z Przychodniąw Lublinie
Uchwała nr 2782/2011/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSK Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 2783/2011/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Adam Perzyński)
Uchwała nr 2784/2011/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Kiciak Bogusław)
Uchwała nr 2785/2011/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 2786/2011/6/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Oritsemisan Ajemigbitse)