Prawo stanowione przez Izbę

2012-01-03 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 275/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Zwolan)
Zarządzenie nr 276/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Pecka)
Zarządzenie nr 277/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maciej Pelak)
Zarządzenie nr 278/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Rejmak)
Zarządzenie nr 279/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Barbara Kij)
Zarządzenie nr 280/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Przemysław Łosiak)
Zarządzenie nr 281/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Justyna Łosiak)
Zarządzenie nr 282/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Kowal)
Zarządzenie nr 283/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Łopatyński)

2012-01-03 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3338/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Jerzy Paluszkiewicz)
Uchwała nr 3339/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Grażyna Rejmak)
Uchwała nr 3340/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Barbara Pilipiuk)
Uchwała nr 3341/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Barbara Osiewicz-Kossakowska)
Uchwała nr 3342/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Agnieszka Rudko)
Uchwała nr 3343/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Dariusz Kacik)
Uchwała nr 3344/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Grzegorz Sienkiewicz)
Uchwała nr 3345/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Tomasz Puchala)
Uchwała nr 3346/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Tomasz Galek)
Uchwała nr 3347/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Czerniak)
Uchwała nr 3348/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Magdalena Komorowska)
Uchwała nr 3349/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Ewa Chilimoniuk)
Uchwała nr 3350/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Jolanta Sienkiewicz)
Uchwała nr 3351/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Paweł Piwowarczyk)
Uchwała nr 3352/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wpis różnych form (Piotr Izdebski)
Uchwała nr 3353/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Halina Kowalska-Wilczyńska)
Uchwała nr 3354/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Adam Lechowski)
Uchwała nr 3355/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Leszek Korpysz)
Uchwała nr 3356/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Wojciech Krystosik)
Uchwała nr 3357/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Wójcik)
Uchwała nr 3358/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Grzegorz Duński)
Uchwała nr 3359/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Maksymilian Padewski)
Uchwała nr 3360/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Olaf Kalisz)
Uchwała nr 3361/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Lech Wronecki)
Uchwała nr 3362/2012/6/KK SP ZOZ w Kurowie - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3363/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Jerzy Łopatyński)
Uchwała nr 3364/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Marcin Mizak)
Uchwała nr 3365/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Łopatyński)

2012-01-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3366/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Jacek Tomaszewski)
Uchwała nr 3367/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Zofia Petruczynik)
Uchwała nr 3368/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Krystyna Pałys)
Uchwała nr 3369/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Leszek Bez)
Uchwała nr 3370/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Agnieszka Kucharzak)
Uchwała nr 3371/2012/6/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Viktor Soloviov)
Uchwała nr 3372/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Szlachetka Monika)
Uchwała nr 3373/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Mączka Andrzej)
Uchwała nr 3374/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Kułak Krzysztof)
Uchwała nr 3375/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Kaszuba Elżbieta)
Uchwała nr 3376/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Karolina Thum-Tyzo)
Uchwała nr 3377/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 3378/2012/6/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Lublin - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3379/2012/6/KK Polskie Towarzystwo Ortodontyczne Lubelskie Koło Regionalne - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3380/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych w formie (Ewa Warchoł-Sławińska)
Uchwała nr 3381/2012/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3382/2012/6/PP Przerejestrowanie wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Konrad Futyma)
Uchwała nr 3383/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Michalak-Rebizant)
Uchwała nr 3384/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Olaf Kalisz)
Uchwała nr 3385/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Michał Solecki)
Uchwała nr 3386/2012/6/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Augustine Nwuha)
Uchwała nr 3387/2012/6/RL A 21 - duplikat pwz (Piotr Dreher)
Uchwała nr 3388/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Barbara Kmieć)
Uchwała nr 3389/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Radosław Laskowski)

2012-01-11 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 229/2012/6/R w sprawie udzielenia pożyczki Kujawsko- Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu

2012-01-17 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 284/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marcin Wałecki)
Zarządzenie nr 285/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Włodarczyk)
Zarządzenie nr 286/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Wawryca)
Zarządzenie nr 287/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mariusz Świerk)
Zarządzenie nr 288/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Piotr Stolarczuk)

2012-01-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3390/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Jolanta Kościuk)
Uchwała nr 3391/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Bożena Gałecka)
Uchwała nr 3392/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Dariusz Gałecki)
Uchwała nr 3393/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Mączka)
Uchwała nr 3394/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Tadeusz Puszkowski)
Uchwała nr 3395/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych w formie praktyki na wezwanie i w przedsiębiorstwie podmiotu(Barbara Nieradko-Iwanicka)
Uchwała nr 3396/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Przemysław Kleinrok)
Uchwała nr 3397/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Magdalena Polak)
Uchwała nr 3398/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych w formie praktyki na wezwanie i w przedsiebiorstwie (Jolanta Pasek-Surówka)
Uchwała nr 3399/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Dariusz Różycki)
Uchwała nr 3400/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Wiesława Wielosz)
Uchwała nr 3401/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych w formie praktyki na wezwanie i w przedsiębiorstwie podmiotu (Małgorzata Wybacz)
Uchwała nr 3402/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Beata Petkowicz)
Uchwała nr 3403/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Tomasz Mitrut)
Uchwała nr 3404/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Katarzyna Żurkowska)
Uchwała nr 3405/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Jolanta Wnuk)
Uchwała nr 3407/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Magdalena Pomarańska)
Uchwała nr 3408/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Krawczyk)
Uchwała nr 3409/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Fares Slim)
Uchwała nr 3410/2012/6/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Mohammed Haider)
Uchwała nr 3411/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Mohammed Haider)
Uchwała nr 3412/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Tomasz Mazurek)
Uchwała nr 3413/2012/6/RL A 21 - duplikat pwz (Beata Gołębiowska-Gągała)
Uchwała nr 3414/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Urszula Solińska-Surma)
Uchwała nr 3415/2012/6/RL A 21 - duplikat pwz (Irmina Buda)
Uchwała nr 3416/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Mateusz Polberg)
Uchwała nr 3417/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Monika Kołtun-Skibniewska)
Uchwała nr 3418/2012/6/RL A 13 - inna izba (Zbigniew Raus)
Uchwała nr 3419/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Zbigniew Raus)
Uchwała nr 3420/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Małgorzata Żywot)
Uchwała nr 3421/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Lasota)
Uchwała nr 3422/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Zbigniew Smoliński)
Uchwała nr 3423/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa SOR w SPZOZ w Puławach, ul. Bema 1

2012-01-24 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 289/2012/6/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Marek Caban)
Zarządzenie nr 290/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Wójcik-Śmiarowska)
Zarządzenie nr 291/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Zabor)
Zarządzenie nr 292/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Gołębiowska)

2012-01-24 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3424/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Dudzik Cecylia)
Uchwała nr 3425/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Drewnowska Jolanta)
Uchwała nr 3426/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Kornas-Dubejko Anna)
Uchwała nr 3427/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Leszczyńska-Mełges Anna)
Uchwała nr 3428/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Nowicka Joanna)
Uchwała nr 3429/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Joanna Nowicka)
Uchwała nr 3430/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Kinga Bernat)
Uchwała nr 3431/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Omar Barham)
Uchwała nr 3432/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Piotr Adamski)
Uchwała nr 3433/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Jagnicka)
Uchwała nr 3434/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Grzegorz Wallner)
Uchwała nr 3435/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Agnieszka Śliwińska)
Uchwała nr 3436/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Woźnica Elżbieta)
Uchwała nr 3437/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Dorota Sewera)
Uchwała nr 3438/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Agnieszka Błaszczuk-Grudzień)
Uchwała nr 3439/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych w formie praktyki na wezwanie i w przedsiębiorstwie(Monika Jasielska)
Uchwała nr 3440/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Michał Kozłowicz)
Uchwała nr 3441/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Kucharczyk)
Uchwała nr 3442/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Jakub Wlaź)
Uchwała nr 3443/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 3444/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3445/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3446/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3447/2012/6/KK Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego Marku M. Krawczyk Sp. j. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3448/2012/6/KK Paiz Konsulting Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3449/2012/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3450/2012/6/KK Szkolenia Podyplomowe Unident - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3451/2012/6/KK skierowanie lekarzy na staż w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie, ul. Grenadierów 3
Uchwała nr 3452/2012/6/KK skierowanie lekarzy na staż w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie, ul. Kruczkowskiego 21
Uchwała nr 3453/2012/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SP Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie , ul. Ceramiczna 1
Uchwała nr 3454/2012/6/KK skierowanie lekarzy na staż w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie, Al. Kraśnicka 100
Uchwała nr 3455/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych w dwóch formach (Jolanta Bojko-Jaworska)

2012-01-31 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 293/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Tadeusz Skwarek)
Zarządzenie nr 294/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Danuta Sory)
Zarządzenie nr 295/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Viktor Shevchuk)
Zarządzenie nr 296/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marlena Kurzawa-Fornal)
Zarządzenie nr 297/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marek Kułakowski)
Zarządzenie nr 298/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Gumieniak)
Zarządzenie nr 299/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Filip Rafałko)
Zarządzenie nr 300/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Barbara Wasil)
Zarządzenie nr 301/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Olak)

2012-01-31 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3456/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Krystyna Skublewska-Banak)
Uchwała nr 3457/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Anna Masłowska)
Uchwała nr 3458/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych w dwóch formach (Anna Dudzińska)
Uchwała nr 3459/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych w dwóch formach (Janusz Pawelec)
Uchwała nr 3460/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Wojciech Kątski)
Uchwała nr 3461/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Urszula Żochowska)
Uchwała nr 3462/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Piekut)
Uchwała nr 3463/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Mirosława Czuwara)
Uchwała nr 3464/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Tuszkiewicz-Misztal)
Uchwała nr 3465/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Maślanko Monika)
Uchwała nr 3466/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Dudek Jadwiga)
Uchwała nr 3467/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Pracka Anna)
Uchwała nr 3468/2012/6/KK KK -Dyrektor SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
Uchwała nr 3469/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Dorota Gil)
Uchwała nr 3470/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jakub Pisarski)
Uchwała nr 3471/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bartosz Samczyk)
Uchwała nr 3472/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Rusinek)
Uchwała nr 3473/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Kalita)
Uchwała nr 3474/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Hanna Kowalska-Gąsior)
Uchwała nr 3475/2012/6/KK Meditrans Sp. z o.o. Sp. k. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3476/2012/6/KK Meditrans Sp. z o.o. Sp. k. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3477/2012/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3479/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 3480/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 3481/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Marek Niewiedzioł)
Uchwała nr 3482/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Barbara Kozdra)
Uchwała nr 3483/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych w dwóch formach (Agnieszka Wilkos-Kuc)
Uchwała nr 3484/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Małgorzata Giermakowska-Samek)
Uchwała nr 3485/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Grzegorz Drelich)
Uchwała nr 3486/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Modelewska-Kolasa Anna)
Uchwała nr 3487/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Stanisław Pecyna)
Uchwała nr 3488/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Morawska Jolanta)
Uchwała nr 3489/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Chlaściak)
Uchwała nr 3490/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Konopka)
Uchwała nr 3491/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Klaudyna Kieca-Brzozowicz)
Uchwała nr 3492/2012/6/RL A 13 - inna izba (Magdalena Gasek-Celej)