Prawo stanowione przez Izbę

2012-10-02 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 372/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Julian Zieliński)

2012-10-02 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4562/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Mariusz Węgrzyn)
Uchwała nr 4563/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4564/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Krystyna Sidorczak, Maciej Sidorczak)
Uchwała nr 4565/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Judyta Wiech-Kręblewska)
Uchwała nr 4566/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Edyta Brzozowska)
Uchwała nr 4567/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Marcyniuk)
Uchwała nr 4568/2012/6/RL A 02 - po stażu (Daniel Domański)
Uchwała nr 4569/2012/6/RL A 02 - po stażu (Przemysław Krzaczek)
Uchwała nr 4570/2012/6/RL A 02 - po stażu (Magdalena Janczarek)
Uchwała nr 4571/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Chęć)
Uchwała nr 4572/2012/6/RL A 02 - po stażu (Katarzyna Zarzycka)
Uchwała nr 4573/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Grzyb Monika)
Uchwała nr 4574/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu
Uchwała nr 4575/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Saładonis Anna)
Uchwała nr 4576/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Thum-Tyzo Karolina)
Uchwała nr 4577/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Obrusiewicz)
Uchwała nr 4578/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maja Smulkowska-Jawor)
Uchwała nr 4579/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Rafał Bzdyrak)
Uchwała nr 4580/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Sebastian Pałczyński)
Uchwała nr 4581/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Wiktor Sidorowicz)
Uchwała nr 4582/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Paulina Kasprzak)
Uchwała nr 4583/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Przemysław Dyndor)
Uchwała nr 4584/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Aleksander Kręblewski)
Uchwała nr 4585/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Ryń)
Uchwała nr 4586/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Ryń)
Uchwała nr 4587/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marzena Sokół)
Uchwała nr 4588/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Wiesław Lipa)
Uchwała nr 4589/2012/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4590/2012/6/KK P.W. Dentomed s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4591/2012/6/RL A 13 - inna izba (Monika Krasuska)
Uchwała nr 4592/2012/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4593/2012/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4594/2012/6/RL A 13 - inna izba (Eliza Wołowik)

2012-10-03 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 245/2012/6/R w sprawie przyznania Dyplomu Laur Medyczny

2012-10-09 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 373/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jolanta Amilkiewicz)
Zarządzenie nr 374/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Dzirba)

2012-10-09 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4595/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Anna Nycz-Krajewska)
Uchwała nr 4596/2012/6/RL A 02 - po stażu (Piotr Bartkiewicz)
Uchwała nr 4597/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Adam Krajewski)
Uchwała nr 4598/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Konrad Gruss)
Uchwała nr 4599/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Grzegorz Nowogrodzki)
Uchwała nr 4600/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Aurelia Kozyrska)
Uchwała nr 4601/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Dorota Florczak)
Uchwała nr 4602/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Agnieszka Pławska)
Uchwała nr 4603/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Wioleta Wójtowicz)
Uchwała nr 4604/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Izabela Grusiewicz)
Uchwała nr 4605/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Dominika Nieradka)
Uchwała nr 4606/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Aneta Nowakowska)
Uchwała nr 4607/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Małgorzata Mokrzecka-Babiarz)
Uchwała nr 4608/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Katarzyna Kiernicka)
Uchwała nr 4609/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Marcin Sadkowski)
Uchwała nr 4610/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Marcin Kornet)
Uchwała nr 4611/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Anna Radomska)
Uchwała nr 4612/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Karol Maj)
Uchwała nr 4613/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Agnieszka Suchodolska)
Uchwała nr 4614/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Anna Rozwadowska)
Uchwała nr 4615/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Katarzyna Nagórna)
Uchwała nr 4616/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Kamil Siastała)
Uchwała nr 4617/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Paulina Reszel)
Uchwała nr 4618/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Marta Skowronek-Konopińska)
Uchwała nr 4619/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Natalia Anasiewicz)
Uchwała nr 4620/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Katarzyna Wołoszyn)
Uchwała nr 4621/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Ewelina Studzińska)
Uchwała nr 4622/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Agnieszka Florczak)
Uchwała nr 4623/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Iga Nowogrodzka)
Uchwała nr 4624/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Radosław Pawlas)
Uchwała nr 4625/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Maciej Szysz)
Uchwała nr 4626/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Marta Maruszak-Stadnik)
Uchwała nr 4627/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Piotr Gawęda)
Uchwała nr 4628/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Anna Michalak)
Uchwała nr 4629/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Kania)
Uchwała nr 4630/2012/6/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Jana Szenk)
Uchwała nr 4631/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Samborski)
Uchwała nr 4632/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Alina Małmyszko-Czapkowicz)
Uchwała nr 4633/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Izabela Jamrogiewicz)
Uchwała nr 4633/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Arkadii Terletskyi)
Uchwała nr 4634/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Rafał Jamrogiewicz)
Uchwała nr 4635/2012/6/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Arkadii Terletskyi)
Uchwała nr 4636/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grzegorz Zwolak)
Uchwała nr 4637/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Maria Sanecka-Skublewska, Andrzej Skublewski)
Uchwała nr 4638/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Magdalena Hamelusz - Wojda)
Uchwała nr 4639/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Skublewski)
Uchwała nr 4640/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maria Sanecka-Skublewska)
Uchwała nr 4641/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sylwia Widomska)
Uchwała nr 4642/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2012-10-16 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 375/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Dunikowska)
Zarządzenie nr 376/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Henryk Błaszczyński)
Zarządzenie nr 377/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marcin Gruba)
Zarządzenie nr 378/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jadwiga Gorzel-Lasota)
Zarządzenie nr 379/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Witold Misztal)

2012-10-16 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4643/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Lewczuk)
Uchwała nr 4644/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Stachyra)
Uchwała nr 4645/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Justyna Klempka)
Uchwała nr 4646/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Karol Jankowski)
Uchwała nr 4647/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Katarzyna Gruszka)
Uchwała nr 4648/2012/6/RL A 21 - duplikat pwz (Anna Petruk)
Uchwała nr 4649/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Henryka Kuś)
Uchwała nr 4650/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Redzik)
Uchwała nr 4651/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Paweł Kozłowski)
Uchwała nr 4652/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Teresa Lipska-Rodziewicz)
Uchwała nr 4653/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wojciech Robel)
Uchwała nr 4654/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4655/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Olga Kwiatoń)
Uchwała nr 4656/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Pawlicki)
Uchwała nr 4657/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wiktor Sidorowicz)
Uchwała nr 4658/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Justyna Cygańczuk)
Uchwała nr 4659/2012/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4660/2012/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4661/2012/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4662/2012/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4663/2012/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4664/2012/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4665/2012/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4666/2012/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4667/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 4668/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Wanda Adamska)
Uchwała nr 4669/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Wojciech Suchodolski)

2012-10-23 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 380/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Piotr Piwowarek)
Zarządzenie nr 381/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Jan Pazyna)

2012-10-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4670/2012/6/RL A 13 - inna izba (Edyta Brzozowska)
Uchwała nr 4674/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Piotr Piwowarek)
Uchwała nr 4675/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marian Durda)
Uchwała nr 4676/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Paweł Bronikowski)
Uchwała nr 4677/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Wilczyńska-Zgoda)
Uchwała nr 4678/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Anna Michalak)
Uchwała nr 4683/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Czupkałło)
Uchwała nr 4684/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4686/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Izabela Grusiewicz)
Uchwała nr 4690/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Hupert Zbigniew)
Uchwała nr 4691/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Durda Marian)
Uchwała nr 4692/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Żelazowska Anna)
Uchwała nr 4693/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Boruszak Teresa)
Uchwała nr 4697/2012/6/KK Agencja Promocji Wiedzy Medycznej - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4698/2012/6/KK Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego Marku M. Krawczyk sp. j. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4699/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4700/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4701/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4702/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4703/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4704/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4706/2012/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4707/2012/6/KK Lubelski Oddział Wojewódzki Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4709/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 4710/2012/6/KK KK - Ordynator Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc w SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Pooniatowej
Uchwała nr 4711/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Internistyczno - Kardiologicznego w SPZOZ w Parczewie
Uchwała nr 4712/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziecięcego w SPZOZ w Parczewie
Uchwała nr 4713/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Geriatrycznego w SPZOZ w Parczewie
Uchwała nr 4714/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego z Pododdziałem Leczenia Uzależnień w SPZOZ w Parczewie
Uchwała nr 4715/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Parczewie

2012-10-29 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4765/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Łukasz Radziszewski)

2012-10-30 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4752/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Kozłowski Paweł)
Uchwała nr 4753/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Polak-Sobieszczuk Wiesława)
Uchwała nr 4754/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Drop Barbara)
Uchwała nr 4756/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Kotlińska Dorota)
Uchwała nr 4757/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Humińska Jolanta)
Uchwała nr 4760/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Cholewińska Wiktoria)
Uchwała nr 4761/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Osińska-Krawiec Jadwiga)
Uchwała nr 4767/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Ziółkowska Krystyna)
Uchwała nr 4772/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Pluta Małgorzata)
Uchwała nr 4779/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Nowomiejska)
Uchwała nr 4780/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4781/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Florczak)
Uchwała nr 4782/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Derewianka-Polak)
Uchwała nr 4784/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jadwiga Marczak-Klonowska)
Uchwała nr 4793/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Olga Kwiatoń)
Uchwała nr 4796/2012/6/KK KK - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych w SPZOZ w Szczebrzeszynie