Prawo stanowione przez Izbę

2012-12-04 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4980/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Jakub Janowski)
Uchwała nr 4981/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Jermak)
Uchwała nr 4982/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Gąbka)
Uchwała nr 4983/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paulina Jazurek-Suchodolska)
Uchwała nr 4984/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jerzy Jakowicki)
Uchwała nr 4985/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Magdalena Czajka)
Uchwała nr 4986/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4987/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Marek Kos)
Uchwała nr 4988/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grażyna Majkut-Raus)
Uchwała nr 4989/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Kujawa)
Uchwała nr 4990/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Siemaszko)
Uchwała nr 4991/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Pikto-Pietkiewicz Wojciech)
Uchwała nr 4992/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Agata Betlej)
Uchwała nr 4993/2012/6/RL A 13 - inna izba (Agata Głowacka)
Uchwała nr 4994/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 4995/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 4996/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dorosłychw Szpitala Specjalistycznego w Puławach

2012-12-05 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 249/2012/6/R w sprawie uzupełnienia uchwały nr 247/2012/6/R ... o rejony wyborcze
Uchwała nr 250/2012/6/R w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w I połowie 2013 roku.
Uchwała nr 251/2012/6/R w sprawie zwołania XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 252/2012/6/R w sprawie powołania Komisji Organizacyjno-Programowej XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 253/2012/6/R w sprawie przyznania Dyplomu Laur Medyczny
Uchwała nr 254/2012/6/R w sprawie wyboru firmy przygotowującej druk biuletynu MEDICUS
Uchwała nr 255/2012/6/R w sprawie objęcia patronatem LIL Chóru Continuo
Uchwała nr 256/2012/6/R w sprawie wystąpienia do Kapituły Medalu „Gloria Medicine” z wnioskiem o nadanie odznaczenia

2012-12-11 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 403/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paulina Reszel)
Zarządzenie nr 404/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Palejko)
Zarządzenie nr 405/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Waldemar Rumiński)

2012-12-11 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4997/2012/6/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Serhii Bukharin)
Uchwała nr 4998/2012/6/RL A 13 - inna izba (Justyna Stempkowska)
Uchwała nr 4999/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Renata Szymanek-Dweik)
Uchwała nr 5000/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5001/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Molenda Małgorzata)
Uchwała nr 5002/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Konarzewska Krystyna)
Uchwała nr 5003/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Kozieł Katarzyna)
Uchwała nr 5004/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Konieczny)
Uchwała nr 5005/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Podsiadlik)
Uchwała nr 5006/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wojciech Barud)
Uchwała nr 5007/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Kędzierska)
Uchwała nr 5008/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 5009/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 5010/2012/6/KK Lubelski Oddział Wojewózki Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5011/2012/6/KK Klinika Chorób Wewnętrznych - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5012/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Eliza Słupska)

2012-12-18 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 406/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dominika Podgórska)
Zarządzenie nr 407/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Romaszko)
Zarządzenie nr 408/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Monika Wójtowicz)
Zarządzenie nr 409/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Szymańska)
Zarządzenie nr 410/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Bień)
Zarządzenie nr 411/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisław Augustyński)
Zarządzenie nr 412/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Włodzimierz Gaworczyk)
Zarządzenie nr 413/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Lidia Kicińska)
Zarządzenie nr 414/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marcin Kiciński)

2012-12-18 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5013/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Biszczanik)
Uchwała nr 5014/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dominika Ledwich-Kibicka)
Uchwała nr 5015/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Horbaczewski)
Uchwała nr 5016/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Iwona Baranowicz-Gąszczyk)
Uchwała nr 5017/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Kołodziejczyk)
Uchwała nr 5018/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Szumańska)
Uchwała nr 5019/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Justyna Wojtaszko)
Uchwała nr 5020/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maja Aleksandrowicz)
Uchwała nr 5021/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Aleksandra Kimak)
Uchwała nr 5022/2012/6/RL A 13 - inna izba (Monika Żbikowska)
Uchwała nr 5023/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5024/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grzegorz Prucia)
Uchwała nr 5025/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Liliana Prucia)
Uchwała nr 5026/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Radosław Pawlas)
Uchwała nr 5027/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Elżbieta Lenart)
Uchwała nr 5028/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Edward Kisiel)
Uchwała nr 5029/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Edward Ciechanowicz-Lewkowicz)
Uchwała nr 5030/2012/6/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Oumar Ba)
Uchwała nr 5031/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krystyna Konarzewska)
Uchwała nr 5032/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Zbigniew Łastowski)
Uchwała nr 5033/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Irena Sapalska-Bilska)
Uchwała nr 5034/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Bełz-Rosochacz Lucyna)
Uchwała nr 5035/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jerzy Olech)
Uchwała nr 5036/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Waldemar Rumiński)
Uchwała nr 5037/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Pietrzniak Stefania)
Uchwała nr 5038/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Rosołowska)
Uchwała nr 5039/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Hamadani-Woch Meriem)
Uchwała nr 5040/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Turczyn Anna)
Uchwała nr 5041/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Świetlicka Anna)
Uchwała nr 5042/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tamara Rakszewska)
Uchwała nr 5043/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 5044/2012/6/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Lublin - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5045/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Fijałkowski)
Uchwała nr 5046/2012/6/KK SPZ ZOZ Poradnia Stomatologiczna - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5047/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Nyrka)
Uchwała nr 5048/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bożena Żydok)
Uchwała nr 5049/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Rozwadowski)
Uchwała nr 5050/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dagmara Kucharska)
Uchwała nr 5051/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Kwiatek)
Uchwała nr 5052/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jerzy Tarach)