Prawo stanowione przez Izbę

2012-02-07 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 302/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Waldemar Pająk)
Zarządzenie nr 303/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Zbigniew Wójtowicz)

2012-02-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3493/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Waldemar Pająk)
Uchwała nr 3494/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Iwona Steciuk-Mazur)
Uchwała nr 3495/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Wiesław Witczymiszyn)
Uchwała nr 3496/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Paweł Oleszczak)
Uchwała nr 3497/2012/6/RL A 21 - duplikat pwz (Iwona Gawron)
Uchwała nr 3498/2012/6/RL A 13 - inna izba (Wojciech Robel)
Uchwała nr 3499/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Kuśmierz)
Uchwała nr 3500/2012/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3501/2012/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3502/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3503/2012/6/KK Edudent Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3504/2012/6/KK Edudent Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3505/2012/6/KK Edudent Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3506/2012/6/KK Edudent Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3507/2012/6/KK Edudent Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3508/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Chodorowski Michał)
Uchwała nr 3509/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Wasak Gabriela)
Uchwała nr 3510/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Urban Bożena)
Uchwała nr 3511/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Naczelna SP ZOZ w Łukowie
Uchwała nr 3512/2012/6/KK Porozumienie lekarzy stomatologów pracujących w szkolnych gabinetach w Lublinie - potwierdzenie spełnienia warunków

2012-02-13 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3518/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Wronka-Dawidziuk Beata)

2012-02-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3513/2012/6/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Światosław Żurachowski)
Uchwała nr 3514/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Widomska)
Uchwała nr 3515/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Bożena Szerej)
Uchwała nr 3516/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Skrynicka Elżbieta)
Uchwała nr 3517/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Machnikowska Irena)
Uchwała nr 3519/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Sienkiewicz Barbara)
Uchwała nr 3520/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Ożga-Kot)
Uchwała nr 3521/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aldona Pietrzak)
Uchwała nr 3522/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Małgorzata Książek-Chadała)
Uchwała nr 3523/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Arkadiusz Smaga)
Uchwała nr 3524/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych w dwóch formach (Dominika Grabowska-Miazek)
Uchwała nr 3525/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Piotr Sikorski)
Uchwała nr 3526/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Wojciech Sadowski)
Uchwała nr 3527/2012/6/KK Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego Marku M. Krawczyk Sp. j. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3528/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Tomasz Sodolski)
Uchwała nr 3529/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krzysztof Buczyński)
Uchwała nr 3530/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Żak)
Uchwała nr 3531/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu
Uchwała nr 3532/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologii oraz Oddziału Udarowego i Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej w SPSK Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 3533/2012/6/KK KK - Pielęgniarka OddziałowaOddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo - Ortopedycznym w SPZOZ w Krasnymstawie
Uchwała nr 3534/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Noworodków w SPZOZ w Krasnymstawie
Uchwała nr 3535/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego w SPZOZ w Krasnymstawie
Uchwała nr 3536/2012/6/KK KK - Kierownik SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Urzędowie

2012-02-21 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 304/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Witold Ziubrynowicz)
Zarządzenie nr 305/2012/6/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Halyna Bonchakovska)
Zarządzenie nr 306/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Iwona Gawron)

2012-02-21 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3537/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Wójcik)
Uchwała nr 3538/2012/6/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Viktor Soloviov)
Uchwała nr 3539/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Magdalena Kapica)
Uchwała nr 3540/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Norbert Kubiszyn)
Uchwała nr 3541/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dariusz Tchaytchian)
Uchwała nr 3542/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Norbert Kwaśniewski)
Uchwała nr 3543/2012/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Uchwała nr 3544/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Sławomir Mozgawa)
Uchwała nr 3545/2012/6/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Yana Shenk)
Uchwała nr 3546/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Oksana Wróblewska)
Uchwała nr 3547/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Przemysław Dzido)
Uchwała nr 3548/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Urszula Żochowska)
Uchwała nr 3549/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Irena Machnikowska)
Uchwała nr 3550/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Małgorzata Klimkowicz-Gaćkowska)
Uchwała nr 3551/2012/6/RL A 02 - po stażu (Elżbieta Szmit)
Uchwała nr 3552/2012/6/KK KK -Przełożona Pielęgniarek w SPZOZ Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Nałęczowie
Uchwała nr 3553/2012/6/KK KK - Dyrektor ds. Medycznych SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu
Uchwała nr 3554/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Tomasz Blicharski)

2012-02-28 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 307/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Danuta Pierzchała-Wołoszyn)
Zarządzenie nr 308/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Juliusz Lübek)

2012-02-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3555/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Joanna Basiak-Pastucha)
Uchwała nr 3556/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Momot Joanna)
Uchwała nr 3557/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Pracka Anna)
Uchwała nr 3558/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Piotr Słabek)
Uchwała nr 3559/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Joanna Myszala)
Uchwała nr 3560/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Cezary Jurko)
Uchwała nr 3561/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych w dwóch formach (Katarzyna Perżyło)
Uchwała nr 3562/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Barbara Zimoń)
Uchwała nr 3563/2012/6/KK Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Okulistycznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3564/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Olga Grzegorczyk-Nużka)
Uchwała nr 3565/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3566/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3567/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3568/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3569/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3570/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jerzy Kowalski)
Uchwała nr 3571/2012/6/RL A 02 - po stażu (Agata Grzegorczyk)
Uchwała nr 3572/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Mateusz Betlej)
Uchwała nr 3573/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Justyna Żelazowska-Posiej)
Uchwała nr 3574/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Krzysztof Olszewski)
Uchwała nr 3575/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Adam Stadnik)
Uchwała nr 3576/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Łukaszewska-Żuk Halina)
Uchwała nr 3577/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Sylwia Targońska)
Uchwała nr 3578/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Adam Jędzura)
Uchwała nr 3579/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Anna Król)
Uchwała nr 3580/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Wyszyńska)
Uchwała nr 3581/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Grażyna Semczuk)
Uchwała nr 3582/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ w DSK w Lublinie
Uchwała nr 3583/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Izdebski)